bild
Arkiv

Ålems kyrkoarkiv


ÅLEM


Kalmar län.

Stranda härad.

Växjö (förut Kalmar) stift.

Eget pastorat.

 Serier (70 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörteckningar till församlingsböckerna 
A II cFörsamlingsbok på lösbladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1968--1991-06-30.

Serien innehåller 1991-06-30 aktuella blad samt avställda blad. Aktuella och avställda blad samsorterade.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A IIIBöcker över obefintligaJämför serie A IV b. 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning, ej familjevis.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

I personnummerordning.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.

I personnummerordning.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av avtryckskort - i alfabetisk ordning - för församlingens invånare 1967-12-31 och personavier - i personnummerordning - för församlingens invånare 1991-06-30.

Registren förda 1948-1967 resp. 1968--1991-06-30.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av avtryckskort ( i alfabetisk ordning) för personer avgångna 1966-1967 samt personavier (i personnummerordning) för personer avgångna 1968--1991-06-30.

Äldre register, bestående av avtryckskort (1948-1965), har gallrats ut.

Jämför serie A VI b.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängderI alfabetisk ordning. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsbok 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m 1991-07-01.) 
G IAvlösningslängder 
G IIKriminalregister
 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
G VÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckernaSerien i kartonger där ej annat anges.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 1967Vissa handlingar gallrade fr.o.m. 1900
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckernaSerien i band och kartonger.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna
 
H VIIBilagor till kriminalregistren
 
H VIIIBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991.
Ej gallringsbara.
 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel,andra myndigheter och enskilda
 
J II aUpplästa kungörelser 
J II bKungörelser 
J IVDiarium för kyrkobokföringsärenden 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkan Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper
 
L I bRäkenskaper för kyrkan Specialer och lånelängderÄldre räkenskaper se serie L I a! 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrkan och kyrkogården 
L I dVerifikationer 
L IIRäkenskaper för skolan 
L IIIRäkenskaper för fattigvården 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L V eÖvriga räkenskaper 
MHandlingar angående val 
N IVisitationsprotokoll 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkanKartor och ritningar se serie R! 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenKartor och ritningar se serie R! 
O I cGravböckerSerien inbunden.
Gravböcker 1964- (O I b-7-8, 10-17) avd. I-IV och Nya kyrkogården A och U har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena.
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordKartor och ritningar se serie R! 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneföemåner 
O IV aHandlingar rörande prästerliga tjänster och förrättningar 
O IV bHandlingar rörande kyrkobetjäningen 
P IPålysningsböcker 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m.m.) 
P IVÖvriga handlingar 
R IKartor 
R IIRitningar 
R IIIKartor och ritningar från Kartia