bild
Arkiv

Bråbo häradsrätts arkiv


Bråbo häradsrätts arkiv

I häradet ingående församlingar:
Östra Eneby
Hällestad (tillhörde Bråbo under 1500-talet)
Kvillinge (Simonstorp avsöndrad på 1650-talet)
Regna, del av (tillhörde Bråbo under 1500-talet)
Risinge (tillhörde Bråbo under 1500-talet)
Skedevi (tillhörde Bråbo under 1500-talet)
Simonstorp (avsöndrad från Kvillinge på 1650-talet)

Bråbo härad utgjorde eget tingslag t.o.m. 1873. Fr.o.m. 1948 förenades det med Lösings och Memmings härader till ett tingslag.
Före 1680 utgjorde Bråbo härad mestadels egen domsaga men var dock periodvis förenad med andra härader.

Domsagotillhörighet 1680 - 1873.
1680-1762 Finspånga län, Bråbo, Boberg och Gullberg
1762-1792 Finspånga län och Bråbo
1792-1849 Finspånga län, Bråbo, Boberg och Gullberg
1849-1852 Björkekind, Östkind, Bråbo och Lösing
1853-1873 Björkekind, Östkind, Bråbo, Lösing och Memming (Björkekinds m.fl. härads).


Bil. 1. Register över konkursakter se personregister (pdf) under "Sökmedel" här ovan.

Vadstena i september 1969

Renoverade domböcker 1634-1692 Se landsarkivets filmsamling, filmerna 377-402.

Domboksrenovationer är bevarade i länstyrelsens arkiv för följande år (Östergötlands länsstyrelse, landskansliet, serie D I c):

1642 D I c:10.
1648 D I c:15.

 Serier (17 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A I aProtokoll vid lagtima tingI domböckerna ingår även protokoll vid urtima ting och vid ting med särskild förordnad domare, samt protokoll vid extra förrättningar. För åren 1742-1753 ingår uppbuds-, lagfarts- och inteckningsprotokoll, för åren 1797-1841 ekonomiprotokoll, för åren 1842-1848 stämnings- och uppskovslistor, för åren 1841-1845 avhandlingsprotokoll samt för åren 1847-1854 ägodelningsrättsprotokoll.

Serien inb. fol. Volymerna 1-28 paginerade och försedda med innehållsförteckningar.

År 1585-1595 Se Gemensamma domböcker, Östergötlands län, nr 1.
År 1598-1603 Se Gemensamma domböcker, Östergötlands län, nr 2.
År 1615 se Risinge tingslag AI:1.
 
A I bProtokoll vid urtima tingMed undantag för åren 1841-1848 ingår protokoll vid urtima ting i serien A I a. (Volymerna 1-28 har innehållsförteckningar). Lösa protokoll, som påträffats i domböckerna, har sammanförts i vol. 1. 
A II aUppbuds- och lagfartsprotokollI volymerna ingår inteckningsprotokoll för åren 1763-1873, förmynderskapsprotokoll för åren 1765, 1777-1873, testamentsprotokoll för åren 1777, 1789-1795, protokoll angående bouppteckningar, morgongåvobrev, avhandlingar och lösöreköp för åren 1847-1873 samt äktenskapsförordsprotokoll för spridda år 1777-1871.

Serien inb., fol. Volymerna 1-6 är paginerade och försedda med innehållsförteckningar.
 
A II bInteckningsprotokoll 
A II cFörmynderskapsprotokoll 
A II dÄktenskapsförordsprotokoll 
A II eEkonomiprotokoll 
A II fAvhandlingsprotokollProtokoll rörande avtal av olika slag (t. ex. testamenten, gåvobrev, kontrakt) återfinns före 1841 bland inteckningsprotokollen eller i allmänna domboken. Under enstaka år på 1700-talet har testamentsprotokoll förts för sig. Fr.o.m. 1847 börjar en ny serie protokoll med rubriken "Protokoll över bouppteckningar, morgongåvobrev och avhandlingar om lösöreköp." 
A II gProtokoll ang. bouppteckningar, morgongåvobrev, samt avhandlingar om lösöreköp 
A IIIProtokoll vid extra förrättningarProtokoll vid syner, besiktningar, skattläggningar etc.
 
C IIFörmynderskapsböcker med register 
C VFörteckningar över konkurser 
C VII aSaköreslängderSaköreslängder ingår i domböckerna. Se serie A I a. 
C VII bStämnings- och uppskovslistor 
F IInneliggande handlingarInneliggande handlingar saknas. Se AD 352/1959. 
F IIBouppteckningarBråbo härads bouppteckningar är f.n. (1969) registerade på kort t.o.m. 1858.

Serien inb. fol.
 
F IVKonkursakterAkterna personregisterade, se bil. 1.