bild
Serie

Handlingar angående stadens jordar m.m.

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Serien inbunden där ej annat angives.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11620 – 1910Handlingar angående hospitalet åren 1628-1759 (med avskrifter av åtkomsthandlingar från åren 1433-1759, inventarium för hospitalet år 1628), angående stadens jordar åren 1620-1757, jordeboksutdrag m.m. åren 1764-1810, ekonomisk uppgörelse med Carin Törneschöld om avgifter för stadens egendom åren 1677-1688. 
21705 – 1877Handlingar i tvister angående stadens jordar åren 1705 och 1724 (med avskrifter av äldre handlingar) angående delning av stadens västra betesmark år 1804, avskrifter angående tomter, hamnanläggningar m.m. 1864 (omfattar handlingar åren 1433-1864), angående utflyttning till västra förstaden år 1836, utdrag ur fördelningen av de västra vägarna till Jönköping år 1832, angående bryggorna vid Vättern åren 1834-1852, utredning angående jordarna i samband med undersökning av städernas beskattning år 1852, protokoll hållet inför kommitterade för tomtregleringen år 1854, förteckning över kartor över Jönköping år 1877, handlingar angående tomtreglering år 1855, karta över östra tullhustomten. 
31818Protokoll över delning av Jönköpings stads västra betesmark. 
41819Protokoll vid avmätning och hemmanssättning i Jönköpings gstads ägor. 
51854, 1855Handlingar rörande frågan om lösen för tomter och tomtdelar i västra kvarteret och torgkvarteret. 
61956 – 1963Kartong. Handlingar angående 1957 och 1960 från Jönköpings stad till Huskvarna stad överflyttade områden.