bild
Arkiv

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv


 Serier (178 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A ITänkeböckerSerien inbunden. 
A II aDomböckerSerien inbunden.

1670, 1701 och 1702 års dombok saknas.
 
A II bDomböcker i konkursmålSerien inbunden. 
A II cBeslut i ärendenSerien inbunden. 
A II dUtslag i lagsökningsmålSerien inbunden. 
A III aSmåprotokoll till och med år 1811Hela serien före år 1812 inbunden i samma band som rådhusrättens domböcker (A II a) för motsvarande år, undantag utgör dock protokollen för åren 1757 och 1758 som återfinns i band A II a:115. 
A III bLagfartsprotokollHela serien före år 1815 inbunden i samma band som rådhusrättens domböcker (A II a) för motsvarande år, undantag utgör dock protokollen för åren 1757 och 1758 som återfinns i band A II a:115. 
A III cInteckningsprotokollHela serien före 1815 inbunden i samma band som rådhusrättens domböcker (A II a) för motsvarande år, undantag utgör dock protokollen för åren 1757 och 1758 som återfinns i band A II a:115.

 
A III dÄktenskapsförordsprotokollSerien inbunden.

Fr o m år 1881 bildar äktenskapsförordsprotokollen egen serie.
 
A III eFörmynderskapsprotokollHela serien före år 1815 inbunden i samma band som rådhusrättens domböcker (A II a) för motsvarande år, undantag utgör dock protokollen för åren 1757 och 1758 som återfinns i band A II a:115. 
A III fProtokoll över bouppteckningar, testamenten, morgongåvobrev och
avhandlingar om lösöreköp
Serien inbunden. 
A III gProtokoll över förlagsinteckningarSerien inbunden. 
A III hTomträttsprotokollSerien inbunden. 
A III iProtokoll över tomt- och stadsägosammanläggningarSerien inbunden. 
A III jAvhandlingsprotokollSerien inbunden. 
A III kMemorialprotokollSerien i kartonger. 
A IV aMagistratens allmänna protokollMagistratens allmänna protokoll för åren 1744-1849 inbunden i samma band som rådhusrättens domböcker (A II a) för motsvarande år, undantag utgör dock: 1744 års protokoll börjar med den 12 mars, 1754 och 1755 års protokoll i band A II a:113, 1797 års protokoll finnes i två exemplar, det ena inbundet i särskilt band. 1799-1800 års protokoll saknas och 1822 års protokoll omfattar tiden från 1 april. Från och med år 1850 bildar magistratens allmänna protokoll egen serie.

Serien inbunden.
 
A IV bMagistratens protokoll i ärenden enligt lagen om fastighetsbildning i stadMagistratens protokoll i ärenden enligt lagen om fastighetsbildning i stad under åren 1818-1930 inbundna i samma band som magistratens allmänna protokoll för motsvarande år. Från och med år 1931 bildar magistratens protokoll i ärenden enligt lagen om fastighetsbildning i stad egen serie.

Serien inbunden.
 
A V aÖverexekutors protokollSerien inbunden. 
A V bÖverexekutors utslag i lagsökningsfrågor 
A V cÖverexekutors utslag i handräckningsfrågor 
A VI aNotarii Publici protokollSerien inbunden, undantag utgör dock åren 1856-1871. 
A VI bNotarii Publici protokoll över växelprotesterFrån och med år 1904 har bildats ett särskilt protokoll över växelprotester. Serien inbunden. 
A VIIProtokoll över syner, värderingar och besiktningarSerien i kartonger. 
A VIIIKonkursdomarens protokollSerien inbunden där ej annat angives. 
A IXPolischefens protokollSerien inbunden. 
A XKonkursprotokoll m.m.Serien inbunden. 
A XISärskilda protokollSerien i kartonger. Jämför även serie F XVIII. 
B IRådhusrättens och magistratens registraturSerien inbunden där ej annat angives. 
B IIÖverexekutors registraturSerien i kartonger. 
B IIIResolutionerSerien inbunden. 
C I aBrevdiarierSerien inbunden. 
C I bSupplikdiarierSerien inbunden. 
C IIKonkursdiarierSerien inbunden. 
C III aBoskillnadsdiariumSerien inbunden. 
C III bHemskillnadsdiarierSerien inbunden. 
C IVUtsökningsdiarierSerien inbunden. 
C V aÖverexekutors lagsökningsdiarierSerien inbunden. 
C V bÖverexekutors handräckningsdiarierSerien inbunden. 
C V cÖverexekutors anslagsbokSerien inbunden. 
C V dÖverexekutors exekutionsdiarierSerien inbunden. 
C VIStämningslistorSerien inbunden. 
C VII aPolischefens brevdiariumSerien inbunden. 
C VII bPolischefens diarium över tjänstledighetsansökningarSerien inbunden. 
C VIII aDiarier över ansökningar om fri rättegångSerien i kartonger. 
C VIII bRådhusrättens ordförandes diarium över ansökningar om fri rättegångSerien inbunden. 
C IXJournal över bestraffningar som meddelats vid poliskåren anställd personalSerien inbunden. 
C XRotulus Commissionum diariumSerien inbunden. 
C XIFörfallobok över av överexekutor meddelade utslag, avseende fastställande till betalning ur fast egendom av intecknad fordranSerien inbunden. 
C XIIBöcker över villkorligt dömdaSerien inbunden. 
C XIIIUppropslistorSerien inbunden. 
C XIV aDelgivningsförteckning i tvistemålSerien inbunden. 
C XIV bDelgivningsförteckning i brottmålSerien inbunden. 
C XV aFörteckning över tvistemål 
C XV bFörteckning över brottmålSerien inbunden. 
C XVI aMinneslista för tvistemål 
C XVI bMinneslista för brottmålSerien inbunden. 
C XVIIBrottmålsdiarium vid Jönköpings stadsfiskalskontor. Inordnat 1972 
C XVIIIRådhusrättens, magistratens och överexekutors kvittensbok. Inordnat 1972 
D I aFastighetsböckerFastighetsböckerna för Jönköpings stad (1-126) överlämnade 1/1 1971 till inskrivningsmyndigheten i Jönköpings domsaga se serierna C I och D I i inskrivningsdomarens arkiv. 
D I bFastighetsböcker för de under rådhusrätten lydande järnvägarFastighetsböckerna för järnvägar överlämnade 24/1 1972 till inskrivningsmyndigheten i Stockholm domsaga.

1881 Två volymer.
 
D I cFörteckning över lagfarter och inteckningar. Inordnat 1972Serien i kartonger. 
D II aFörmynderskapsböckerSerien inbunden.

1953-1970 Se Jönköpings tingsrätts arkiv D IV a:1-2. Ur förmynderskapsböckerna (på lösblad) avställda blad.

De den 31/12 1970 aktuella förmynderskapsböckerna (på lösblad) och de avställda bladen överlämnades den 1/1 1971 till Jönköpings tingsrätt.
 
D II bFörmynderskapsböcker. Inordnat 1972Serien inbunden. 
D IIIRöstlängderSerien inbunden där ej annat angives. Serien i kartonger. Inordnat 1972. 
D IVFörteckning över näringsidkareSerien inbunden. 
D V aHandelsregister för inskrivningar rörande aktiebolag och andra bolag som icke är handelsbolagVolym 1 (1888-1896) ar den 2/1 1965 överlämnats till länsstyrelsen i Jönköpings län. 
D V bHandelsregister för inskrivningar rörande enskilda näringsidkare och handelsbolagVolym 1 (1888-1943) och 2 (1944-1964)
har den 2/1 1965 överlämnats till länsstyrelsen i Jönköpings län.
 
D V cFörteckning över inskrivningar i handelsregisterHandelsregistret (volym 1-2) har den 2/1 1965 överlämnats till länsstyrelsen i Jönköpings län. 
D VILiggare över registrerade sjukkassorSerien inbunden. 
D VII aKonkursdomarens dagbokSerien inbunden. 
D VII bDagbok rörande konkurserSerien inbunden. 
D VII cDagbok rörande ackordsförhandlingarSerien inbunden. 
D VII dFörteckning över gäldenärer, som avlagt utmätningsed eller förpliktas att avlägga sådan ed, men uraktlåtit fullgöra edgångenSerien inbunden. 
D VIIIFörteckning över anmälningar om olycksfall i arbeteSerien inbunden. 
D IXBorgarematriklar 
D XÄldre arkivförteckningarSerien inbunden. 
D XISpannmålsregisterSerien inbunden. 
D XII aDagboksblad i tvistemålSerien inbunden. 
D XII bDagboksblad i brottmålSerien inbunden. 
D XII cDagböcker över mål om lagsökningSerien inbunden. 
D XII dDagböcker över mål om betalningsföreläggandeSerien inbunden. 
D XIIIDagbok i tryckfrihetsmålSerien inbunden. 
D XIVFörteckningar över inregistrerade bouppteckningar 
E I aHovrättsdomar i civila målSerien inbunden där ej annat angives. 
E I bHovrättsdomar i brottmålSerien inbunden där ej annat angives. 
E II aInkomna handlingar, skrivelserSerien inbunden. Se även anteckning vid B III.
 
E II bPrivilegiebrev
 
E II cResolutionerSerien i kartonger. 
E II dSkrivelser från Göta hovrätt 
F I aBouppteckningar och arvskiftenSerien inbunden.
 
F I bBouppteckningar och arvskiftenSerien i kartonger. 
F II aKonkursakterSerien i kartonger. 
F II bAuktionsprotollSerien i kartonger. 
F III aInneliggande handlingarSerien i kartonger. 
F III bRådhusrättens och magistratens inneliggande handlingar. Inordnat 1972Serien i kartonger. 
F III cInneliggande handlingar (diverse)Serien i kartonger. 
F IVTill handelsregistret hörande anmälningsskrifter jämte bilagorVolym 1-32 för åren 1888-1964 överfördes den 11/12 1969 till länsstyrelsens arkiv enligt skrivelse den 4/12 1969 och erkännande den 12/12 1969. 
F V aÖverexekutorn. Utslag. Inneliggande handlingarSerien i kartonger. 
F V bInneliggande handlingar rörande deponerade medelSerien i kartonger. 
F V cInneliggande handlingar rörande gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvarSerien i kartonger. 
F V dInneliggande handlingar till kommissionären hos överexekutorSerien i kartonger. 
F VIBoskillnadsakterAkterna förvaras bland inneliggande handlingar för respektive år. Se serien F III a i rådhusrättens och magistratens arkiv. 
F VIIÅrsstämningsakterAkterna förvaras bland inneliggande handlingar för respektive år. Se serien F III a i rådhusrättens och magistratens arkiv. 
F VIIIÖverexekutors auktionsakterSerien i kartonger. 
F IXAkter i tvistemålSerien i kartonger. 
F XAkter i brottmålSerien i kartonger. 
F XIBrottmålsärendenSerien i kartonger. 
F XIIAkter i lagsökningsmålVolym 1-30 inbunden, 31-57 i kartonger. 
F XIIIAkter i mål om betalningsföreläggandeSerien i kartonger. 
F XIV aFörmyndarräkningar och uppgifter rörande förmyndares och gode mäns förvaltningarSerien i kartonger. 
F XIV bFörmyndarräkningar. Inordnat 1972Serien i kartonger. 
F XVÄmnesordnade handlingar. Inordnat 1972Serien i kartonger. 
F XVIPolischefens inneliggande handlingarSerien i kartonger. 
F XVIIJönköpings stads borgerskaps- och mantalslängdSerien inbunden. 
F XVIIIArtillerirättens i Jönköping konceptprotokoll och handlingarSerien i kartonger. 
G I aJordeböcker och ägolängderSerien inbunden där ej annat angives.

Se även volymerna H II:1-2.
 
G I bHandlingar angående stadens jordar m.m.Serien inbunden där ej annat angives. 
G IIKartor med beskrivningar över järnvägar, å vilka lagfart av rådhusrätten meddelatsSamtliga handlingar under serie G II överlämnade den 8/2 1972 till inskrivningsmyndigheten i Stockholms domsaga. 
G IIIRegister över gator med nummer i Jönköpings stad med hänvisning
till kvarter och nummer. Inordnat 1972.
Serien inbunden. 
G IVKarta 
H I aRäkenskaper. Inordnat 1972Innehåller mantalslängder (från år 1830), boskapslängder, pantlängder, diverse uppbördslängder, fr.o.m. år 1808 taxeringskommitténs protokoll. OBS ! Avser kronoräkenskaper och stadens enskilda medel.

1615-1619 Se serie H:1. I kämnärsrättens arkiv.

Serien i kartonger där ej annat angives.
 
H I bRäkenskaperMantalslängder fr.o.m. 1862. Bostadsuppgifter se serie H XXXI i rådhusrättens och magistratens arkiv. Ryggtitel åren 1855-1861 och 1902-1913 kronoräkenskaper, åren 1862-1889 kronouppbördshandlingar och åren 1890-1901 koncepthandlingar. Årgångar 1855-1905 innehåller även inneliggande handlingar (F III a). Serien innehåller även sammandrag.

Serien inbunden där ej annat angives.
Signum på volymerna stämmer ej överens med förteckningsbladet. Volymerna är märkta med H I istället för H I b.

Handlingar för åren 1830-1854 se serie H I a.
 
H I cRäkenskaper diverse. Inordnat 1972 
H IIRäkenskaper. FastighetslängderSerien inbunden. 
H IIITaxeringsuppgifterSerien inbunden. 
H IV aRäkenskaper. KronouppbördslängderSerien inbunden. 
H IV bRäkenskaper. Sammandrag av kronouppbördsböckerSerien inbunden. 
H IV cRäkenskaper. Debiteringslängder å värnskattSerien inbunden där ej annat angives. 
H IV dRäkenskaper. Handräckningsböcker å kronoutskylderÅrgångar 1943-1945 se även Jönköpings kronokamrerarearkiv serie H IV g:1-2.

Serien inbunden.
 
H V aRäkenskaper. Restlängder å kronouppbördsmedelSerien inbunden. 
H V bRäkenskaper. Oredovisade kronouppbördsmedelSerien inbunden. 
H V cRäkenskaper. Avskrivnings- och avkortningslängderSerien inbunden där ej annat angives. 
H V dRäkenskaper. Restlängder å kronoutskylder (redovisade av främmande myndighet)Serien inbunden. 
H V eRäkenskaper. Restlängder å värnskattSerien inbunden. 
H V fRäkenskaper. Kopior av stadsfogdens redovisningslistorSerien i kartonger. 
H VIRäkenskaper. KronoräkenskaperSerien i kartonger. 
H VII aRäkenskaper. Kronouppbördskammarens kassajournalerSerien inbunden där ej annat angives. 
H VII bRäkenskaper. Kronouppbördskammarens postgirolistor, - kuponger och - kontoutdrag 
H VII cRäkenskaper. Verifikationer till kassajournaler 
H VIIIRäkenskaper. Månadsräkningar med bilagorSerien inbunden där ej annat angives. 
H IX aRäkenskaper. Bötesliggare. Inordnat 1972Serien i kartonger. 
H IX bRäkenskaper. BötesliggareSerien inbunden. 
H XRäkenskaper. Förteckningar å pensionsavgifterSerien inbunden. 
H XIRäkenskaper. KontrollängderSerien i kartonger. 
H XIIRäkenskaper. UppbördslängderSerien i kartonger. 
H XIIIRäkenskaper. BrevböckerSerien inbunden där ej annat angives. 
H XIVRäkenskaper. BrevdiarierSerien inbunden. 
H XVRäkenskaper. Förteckning över utfärdade handelspass 
H XVIRäkenskaper. Liggare över jaktkort och pass 
H XVIIRäkenskaper. Register över utfärdade vittnesersättningar m.m. 
H XVIIIRäkenskaper. Införselbok 
H XIXRäkenskaper. Uppgiftsliggare å aktieutbetalningar 
H XX aRäkenskaper. Utdelningsförslag och förvaltningsredovisningar samt domar i konkurserInnehåller även handlingar tillhörande serierna H XXI, H XXII, H XXIII och H XXIV. 
H XX bRäkenskaper. Konkursbevakningar 
H XXIRäkenskaper. Liggare över arrendekontrakt 
H XXIIRäkenskaper. Uppgifter å bevillningsförmåner 
H XXIIIRäkenskaper. Redogörelser över bouppteckningar 
H XXIVRäkenskaper. Prästerskapets indragna tionde 
H XXVRäkenskaper. Liggare över lagfartsuppgifter 
H XXVI aRäkenskaper. Inkomna skrivelser, allmäntSerien i kartonger. 
H XXVI bRäkenskaper. Taxeringsnämndens protokoll 
H XXVI cRäkenskaper. Bevillningsberedningens handlingar. Inordnat 1972 
H XXVIIRäkenskaper. Resolutioner till bevillningsavgifter. (Artistskatter) 
H XXVIIIRäkenskaper. Statistiska redogörelser över brännvins- och anmärkningsmål 
H XXIXRäkenskaper. Hovrättsutslag 
H XXXRäkenskaper. Arkivförteckning 
H XXXIRäkenskaper. Bostadsuppgifter vid mantalsskrivningen. Inordnat 1972Serien i kartonger. 
H XXXIIRäkenskaper. Sportellistor. Inordnat 1972Serien i kartonger. 
H XXXIIIRäkenskaper. Förskottsliggare. Inordnat 1972Serien inbunden. 
H XXXIVRäkenskaper. Redogörelse över poliskassan. Inordnat 1972Serien inbunden. 
H XXXVRäkenskaper. Kassajournal för domstolskostnader. Inordnat 1972Serien inbunden. 
Ö IDiverse oidentifierade räkenskaper. Inordnat 1972Serien inbunden. 
Ö IIDiverse skrifterSerien i kartonger där ej annat angives. 
Ö IIIDiverse enskilda arkiv. Inordnat 1972Serien inbunden där ej annat angives. 
Ö IVÅttonde decemberföreningens arkiv. Inordnat 1972Serien inbunden. 
Ö VFattigsakförarens arkiv (diarier). Inordnat 1972Serien inbunden. 
Ö VIExpropriationsnämndens arkiv. Inordnat 1972Serien i buntar. Tre volymer.