Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv


 Serier (178 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A ITänkeböckerSerien inbunden. 
A II aDomböckerSerien inbunden.

1670, 1701 och 1702 års dombok saknas.
 
A II bDomböcker i konkursmålSerien inbunden. 
A II cBeslut i ärendenSerien inbunden. 
A II dUtslag i lagsökningsmålSerien inbunden. 
A III aSmåprotokoll till och med år 1811Hela serien före år 1812 inbunden i samma band som rådhusrättens domböcker (A II a) för motsvarande år, undantag utgör dock protokollen för åren 1757 och 1758 som återfinns i band A II a:115. 
A III bLagfartsprotokollHela serien före år 1815 inbunden i samma band som rådhusrättens domböcker (A II a) för motsvarande år, undantag utgör dock protokollen för åren 1757 och 1758 som återfinns i band A II a:115. 
A III cInteckningsprotokollHela serien före 1815 inbunden i samma band som rådhusrättens domböcker (A II a) för motsvarande år, undantag utgör dock protokollen för åren 1757 och 1758 som återfinns i band A II a:115.

 
A III dÄktenskapsförordsprotokollSerien inbunden.

Fr o m år 1881 bildar äktenskapsförordsprotokollen egen serie.
 
A III eFörmynderskapsprotokollHela serien före år 1815 inbunden i samma band som rådhusrättens domböcker (A II a) för motsvarande år, undantag utgör dock protokollen för åren 1757 och 1758 som återfinns i band A II a:115. 
A III fProtokoll över bouppteckningar, testamenten, morgongåvobrev och
avhandlingar om lösöreköp
Serien inbunden. 
A III gProtokoll över förlagsinteckningarSerien inbunden. 
A III hTomträttsprotokollSerien inbunden. 
A III iProtokoll över tomt- och stadsägosammanläggningarSerien inbunden. 
A III jAvhandlingsprotokollSerien inbunden. 
A III kMemorialprotokollSerien i kartonger. 
A IV aMagistratens allmänna protokollMagistratens allmänna protokoll för åren 1744-1849 inbunden i samma band som rådhusrättens domböcker (A II a) för motsvarande år, undantag utgör dock: 1744 års protokoll börjar med den 12 mars, 1754 och 1755 års protokoll i band A II a:113, 1797 års protokoll finnes i två exemplar, det ena inbundet i särskilt band. 1799-1800 års protokoll saknas och 1822 års protokoll omfattar tiden från 1 april. Från och med år 1850 bildar magistratens allmänna protokoll egen serie.

Serien inbunden.
 
A IV bMagistratens protokoll i ärenden enligt lagen om
fastighetsbildning i stad
Magistratens protokoll i ärenden enligt lagen om fastighetsbildning i stad under åren 1818-1930 inbundna i samma band som magistratens allmänna protokoll för motsvarande år. Från och med år 1931 bildar magistratens protokoll i ärenden enligt lagen om fastighetsbildning i stad egen serie.

Serien inbunden.
 
A V aÖverexekutors protokollSerien inbunden. 
A V bÖverexekutors utslag i lagsökningsfrågorHela serien för åren 1879-1964 i buntar inlagda i numrerade konvolut, se serien Inneliggande handlingar (F V a) för motsvarande år. 
A V cÖverexekutors utslag i handräckningsfrågorHela serien för åren 1879-1947 i buntar, inlagda i samma numrerade konvolut som överexekutors utslag i lagsökningsfrågor, se serien Inneliggande handlingar (F V a) för motsvarande år. 
A VI aNotarii Publici protokollSerien inbunden, undantag utgör dock åren 1856-1871. 
A VI bNotarii Publici protokoll över växelprotesterFrån och med år 1904 har bildats ett särskilt protokoll över växelprotester. Serien inbunden. 
A VIIProtokoll över syner, värderingar och besiktningarSerien i kartonger. 
A VIIIKonkursdomarens protokollSerien inbunden där ej annat angives. 
A IXPolischefens protokollSerien inbunden. 
A XKonkursprotokoll m.m.Serien inbunden. 
A XISärskilda protokollSerien i kartonger. Jämför även serie F XVIII. 
B IRådhusrättens och magistratens registraturSerien inbunden där ej annat angives. 
B IIÖverexekutors registraturSerien i kartonger. 
B IIIResolutionerSerien inbunden. 
C I aBrevdiarierSerien inbunden. 
C I bSupplikdiarierSerien inbunden. 
C IIKonkursdiarierSerien inbunden. 
C III aBoskillnadsdiariumSerien inbunden. 
C III bHemskillnadsdiarierSerien inbunden. 
C IVUtsökningsdiarierSerien inbunden. 
C V aÖverexekutors lagsökningsdiarierSerien inbunden. 
C V bÖverexekutors handräckningsdiarierSerien inbunden. 
C V cÖverexekutors anslagsbokSerien inbunden. 
C V dÖverexekutors exekutionsdiarierSerien inbunden. 
C VIStämningslistorSerien inbunden. 
C VII aPolischefens brevdiariumSerien inbunden. 
C VII bPolischefens diarium över tjänstledighetsansökningarSerien inbunden. 
C VIII aDiarier över ansökningar om fri rättegångSerien i kartonger. 
C VIII bRådhusrättens ordförandes diarium över ansökningar om fri rättegångSerien inbunden. 
C IXJournal över bestraffningar som meddelats vid poliskåren anställd personalSerien inbunden. 
C XRotulus Commissionum diariumSerien inbunden. 
C XIFörfallobok över av överexekutor meddelade utslag, avseende fastställande till betalning ur fast egendom av intecknad fordran.Serien inbunden. 
C XIIBöcker över villkorligt dömdaSerien inbunden. 
C XIIIUppropslistorSerien inbunden. 
C XIV aDelgivningsförteckning i tvistemålSerien inbunden. 
C XIV bDelgivningsförteckning i brottmålSerien inbunden. 
C XV aFörteckning över tvistemålHela serien av förteckning över tvistemål åren 1948-1970 förvaras tillsammans med akterna i tvistemål, se serie F IX den första kartongen för respektive år. 
C XV bFörteckning över brottmålSerien inbunden. 
C XVI aMinneslista för tvistemålHela serien av minneslista för tvistemål åren 1948-1970 förvaras tillsammans med akterna i tvistemål, se serie F IX den första kartongen för respektive år. 
C XVI bMinneslista för brottmålSerien inbunden. 
C XVIIBrottmålsdiarium vid Jönköpings stadsfiskalskontor.
Inordnat 1972
Serien inbunden. 
C XVIIIRådhusrättens, magistratens och överexekutors kvittensbok. Inordnat 1972Serien inbunden. 
D I aFastighetsböckerFastighetsböckerna för Jönköpings stad (1-126) överlämnade 1/1 1971 till inskrivningsmyndigheten i Jönköpings domsaga se serierna C I och D I i inskrivningsdomarens arkiv. 
D I bFastighetsböcker för de under rådhusrätten lydande järnvägarFastighetsböckerna för järnvägar överlämnade 24/1 1972 till inskrivningsmyndigheten i Stockholm domsaga.

1881 Två volymer.
 
D I cFörteckning över lagfarter och inteckningar. Inordnat 1972Serien i kartonger. 
D II aFörmynderskapsböckerSerien inbunden.

1953-1970 Se Jönköpings tingsrätts arkiv D IV a:1-2. Ur förmynderskapsböckerna (på lösblad) avställda blad.

De den 31/12 1970 aktuella förmynderskapsböckerna (på lösblad) och de avställda bladen överlämnades den 1/1 1971 till Jönköpings tingsrätt.
 
D II bFörmynderskapsböcker. Inordnat 1972Serien inbunden. 
D IIIRöstlängderSerien inbunden där ej annat angives. Serien i kartonger. Inordnat 1972. 
D IVFörteckning över näringsidkareSerien inbunden. 
D V aHandelsregister för inskrivningar rörande aktiebolag och andra bolag som icke äro handelsbolagHandelsregistret har den 2/1 1965 överlämnats till länsstyrelsen i Jönköpings län. 
D V bHandelsregister för inskrivningar rörande enskilda näringsidkare
och handelsbolag
Handelsregistret har den 2/1 1965 överlämnats till länsstyrelsen i Jönköpings län. 
D V cFörteckning över inskrivningar i handelsregisterHandelsregistret har den 2/1 1965 överlämnats till länsstyrelsen i Jönköpings län. Volym nr 1 och 2, ej levererade. 
D VILiggare över registrerade sjukkassorSerien inbunden. 
D VII aKonkursdomarens dagbokSerien inbunden. 
D VII bDagbok rörande konkurserSerien inbunden. 
D VII cDagbok rörande ackordsförhandlingarSerien inbunden. 
D VII dFörteckning över gäldenärer, som avlagt utmätningsed eller förpliktas att avlägga sådan ed, men uraktlåtit fullgöra edgångenSerien inbunden. 
D VIIIFörteckning över anmälningar om olycksfall i arbeteSerien inbunden. 
D IXBorgarematriklar 
D XÄldre arkivförteckningarSerien inbunden. 
D XISpannmålsregisterSerien inbunden. 
D XII aDagboksblad i tvistemålSerien inbunden. 
D XII bDagboksblad i brottmålSerien inbunden. 
D XII cDagböcker över mål om lagsökningSerien inbunden. 
D XII dDagböcker över mål om betalningsföreläggandeSerien inbunden. 
D XIIIDagbok i tryckfrihetsmålSerien inbunden. 
D XIVFörteckningar över inregistrerade bouppteckningar 
E I aHovrättsdomar i civila målSerien inbunden där ej annat angives. 
E I bHovrättsdomar i brottmålSerien inbunden där ej annat angives. 
E II aInkomna handlingar, skrivelserSerien inbunden. Se även anteckning vid B III.
 
E II bPrivilegiebrev 
E II cResolutionerSerien i kartonger. 
E II dSkrivelser från Göta hovrätt 
F I aBouppteckningar och arvskiftenSerien inbunden.
 
F I bBouppteckningar och arvskiften. Inordnat 1972Serien i kartonger. 
F II aKonkursakterSerien i kartonger. 
F II bAuktionsprotollSerien i kartonger. 
F III aInneliggande handlingarSerien i kartonger. 
F III bRådhusrättens och magistratens inneliggande handlingar. Inordnat 1972Serien i kartonger. 
F III cInneliggande handlingar (diverse)Serien i kartonger. 
F IVTill handelsregistret hörande anmälningsskrifter jämte bilagorVolym 1-32 för åren 1888-1964 överfördes den 11/12 1969 till länsstyrelsens arkiv enligt skrivelse den 4/12 1969 och erkännande den 12/12 1969. 
F V aÖverexekutorn. Utslag. Inneliggande handlingarSerien i kartonger. 
F V bInneliggande handlingar rörande deponerade medelSerien i kartonger. 
F V cInneliggande handlingar rörande gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvarSerien i kartonger. 
F V dInneliggande handlingar till kommissionären hos överexekutorSerien i kartonger. 
F VIBoskillnadsakterAkterna förvaras bland inneliggande handlingar för respektive år. Se serien F III a i rådhusrättens och magistratens arkiv. 
F VIIÅrsstämningsakterAkterna förvaras bland inneliggande handlingar för respektive år. Se serien F III a i rådhusrättens och magistratens arkiv. 
F VIIIÖverexekutors auktionsakterSerien i kartonger. 
F IXAkter i tvistemålSerien i kartonger. 
F XAkter i brottmålSerien i kartonger. 
F XIBrottmålsärendenSerien i kartonger. 
F XIIAkter i lagsökningsmålVolym 1-30 inbunden, 31-57 i kartonger. 
F XIIIAkter i mål om betalningsföreläggandeSerien i kartonger. 
F XIV aFörmyndarräkningar och uppgifter rörande förmyndares och gode mäns förvaltningarSerien i kartonger. 
F XIV bFörmyndarräkningar. Inordnat 1972Serien i kartonger. 
F XVÄmnesordnade handlingar. Inordnat 1972Serien i kartonger. 
F XVIPolischefens inneliggande handlingarSerien i kartonger. 
F XVIIJönköpings stads borgerskaps- och mantalslängdSerien inbunden. 
F XVIIIArtillerirättens i Jönköping konceptprotokoll och handlingarSerien i kartonger. 
G I aJordeböcker och ägolängderSerien inbunden där ej annat angives.

Se även volymerna H II:1-2.
 
G I bHandlingar angående stadens jordar m.m. Inordnat 1972Serien inbunden där ej annat angives. 
G IIKartor med beskrivningar över järnvägar, å vilka lagfart av rådhusrätten meddelatsSamtliga handlingar under serie G II överlämnade den 8/2 1972 till inskrivningsmyndigheten i Stockholms domsaga. 
G IIIRegister över gator med nummer i Jönköpings stad med hänvisning
till kvarter och nummer. Inordnat 1972.
Serien inbunden. 
G IVKarta 
H I aRäkenskaper. Inordnat 1972Innehåller mantalslängder (från år 1830), boskapslängder, pantlängder, diverse uppbördslängder, fr.o.m. år 1808 taxeringskommitténs protokoll. OBS ! Avser kronoräkenskaper och stadens enskilda medel.

1615-1619 Se serie H:1. I kämnärsrättens arkiv.

Serien i kartonger där ej annat angives.
 
H I bRäkenskaperMantalslängder fr.o.m. 1862. Bostadsuppgifter se serie H XXXI i rådhusrättens och magistratens arkiv. Ryggtitel åren 1855-1861 och 1902-1913 kronoräkenskaper, åren 1862-1889 kronouppbördshandlingar och åren 1890-1901 koncepthandlingar. Årgångar 1855-1905 innehåller även inneliggande handlingar (F III a). Serien innehåller även sammandrag.

Serien inbunden där ej annat angives.
Signum på volymerna stämmer ej överens med förteckningsbladet. Volymerna är märkta med H I istället för H I b.

Handlingar för åren 1830-1854 se serie H I a.
 
H I cRäkenskaper diverse. Inordnat 1972 
H IIRäkenskaper. FastighetslängderSerien inbunden. 
H IIITaxeringsuppgifterSerien inbunden. 
H IV aRäkenskaper. KronouppbördslängderSerien inbunden. 
H IV bRäkenskaper. Sammandrag av kronouppbördsböckerSerien inbunden. 
H IV cRäkenskaper. Debiteringslängder å värnskattSerien inbunden där ej annat angives. 
H IV dRäkenskaper. Handräckningsböcker å kronoutskylderÅrgångar 1943-1945 se även Jönköpings kronokamrerarearkiv serie H IV g:1-2.

Serien inbunden.
 
H V aRäkenskaper. Restlängder å kronouppbördsmedelSerien inbunden. 
H V bRäkenskaper. Oredovisade kronouppbördsmedelSerien inbunden. 
H V cRäkenskaper. Avskrivnings- och avkortningslängderSerien inbunden där ej annat angives. 
H V dRäkenskaper. Restlängder å kronoutskylder (redovisade av främmande myndighet)Serien inbunden. 
H V eRäkenskaper. Restlängder å värnskattSerien inbunden. 
H V fRäkenskaper. Kopior av stadsfogdens redovisningslistorSerien i kartonger. 
H VIRäkenskaper. KronoräkenskaperSerien i kartonger. 
H VII aRäkenskaper. Kronouppbördskammarens kassajournalerSerien inbunden där ej annat angives. 
H VII bRäkenskaper. Kronouppbördskammarens postgirolistor, - kuponger och - kontoutdrag 
H VII cRäkenskaper. Verifikationer till kassajournaler 
H VIIIRäkenskaper. Månadsräkningar med bilagorSerien inbunden där ej annat angives. 
H IX aRäkenskaper. Bötesliggare. Inordnat 1972Serien i kartonger. 
H IX bRäkenskaper. BötesliggareSerien inbunden. 
H XRäkenskaper. Förteckningar å pensionsavgifterSerien inbunden. 
H XIRäkenskaper. KontrollängderSerien i kartonger. 
H XIIRäkenskaper. UppbördslängderSerien i kartonger. 
H XIIIRäkenskaper. BrevböckerSerien inbunden där ej annat angives. 
H XIVRäkenskaper. BrevdiarierSerien inbunden. 
H XVRäkenskaper. Förteckning över utfärdade handelspass 
H XVIRäkenskaper. Liggare över jaktkort och pass 
H XVIIRäkenskaper. Register över utfärdade vittnesersättningar m.m. 
H XVIIIRäkenskaper. Införselbok 
H XIXRäkenskaper. Uppgiftsliggare å aktieutbetalningar 
H XX aRäkenskaper. Utdelningsförslag och förvaltningsredovisningar samt domar i konkurserInnehåller även handlingar tillhörande serierna H XXI, H XXII, H XXIII och H XXIV. 
H XX bRäkenskaper. Konkursbevakningar 
H XXIRäkenskaper. Liggare över arrendekontrakt 
H XXIIRäkenskaper. Uppgifter å bevillningsförmåner 
H XXIIIRäkenskaper. Redogörelser över bouppteckningar 
H XXIVRäkenskaper. Prästerskapets indragna tionde 
H XXVRäkenskaper. Liggare över lagfartsuppgifter 
H XXVI aRäkenskaper. Inkomna skrivelser, allmäntSerien i kartonger. 
H XXVI bRäkenskaper. Taxeringsnämndens protokoll 
H XXVI cRäkenskaper. Bevillningsberedningens handlingar. Inordnat 1972 
H XXVIIRäkenskaper. Resolutioner till bevillningsavgifter. (Artistskatter) 
H XXVIIIRäkenskaper. Statistiska redogörelser över brännvins- och anmärkningsmål 
H XXIXRäkenskaper. Hovrättsutslag 
H XXXRäkenskaper. Arkivförteckning 
H XXXIRäkenskaper. Bostadsuppgifter vid mantalsskrivningen. Inordnat 1972Serien i kartonger. 
H XXXIIRäkenskaper. Sportellistor. Inordnat 1972Serien i kartonger. 
H XXXIIIRäkenskaper. Förskottsliggare. Inordnat 1972Serien inbunden. 
H XXXIVRäkenskaper. Redogörelse över poliskassan. Inordnat 1972Serien inbunden. 
H XXXVRäkenskaper. Kassajournal för domstolskostnader. Inordnat 1972Serien inbunden. 
Ö IDiverse oidentifierade räkenskaper. Inordnat 1972Serien inbunden. 
Ö IIDiverse skrifterSerien i kartonger där ej annat angives. 
Ö IIIDiverse enskilda arkiv. Inordnat 1972Serien inbunden där ej annat angives. 
Ö IVÅttonde decemberföreningens arkiv. Inordnat 1972Serien inbunden. 
Ö VFattigsakförarens arkiv (diarier). Inordnat 1972Serien inbunden. 
Ö VIExpropriationsnämndens arkiv. Inordnat 1972Serien i buntar. Tre volymer.