Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Evert Taube

Löfstads säteris arkiv

Friherre Evert Taube (1737-1799) var under många år Sophie Pipers älskare. Han var ogift och hade insatt Axel von Fersen den yngre som sin huvudarvinge. Hans ägodelar och arkiv kom i stor utsträckning att hamna på Löfstad. Ett register över brev till Evert Taube har uppgjorts av överste Stålhane 1941. Kompletteringar har gjorts till detta register. Se bilaga 6 och E I:1.

Serien i kartonger.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11768 – 1798Brev till Evert Taube. Breven alfabetiskt ordnade efter brevskrivare A-H (se särskilt register, bil 6 manuell förteckning). 
21773 – 1798Brev till Evert Taube. Breven alfabetiskt ordnade efter brevskrivare. I-Y. (Se särskilt register bil 6 manuell förteckning). 
31777 – 1791Även odaterat. Brev och handlingar. Ämbetsskrivelser till Evert Taube 1780-1793 (Se särskilt register bilaga 6 ), brev till andra personer än Evert Taube 1777-1792 och odaterat. (Se särskilt register bilaga 6), plan för hertig Fredriks italienska resa 1777, pass för hertigen av Öland 1777, förteckning över gåvor till hovet odaterat, generalmajors fullmakt 1782, pass för resa till Ryssland 1783, koncept till brev från Gustaf III 1782, koncept till PM angående postiljonernas klädsel odaterat. 
Se: SE/VALA/02249/B VIII a/11792 – 1793Brev angående Gustaf III:s död från comtesse Neal (1 st) 1792. Brev till Evert Taube från Fr W von Hessenstein 1793. 
Se: SE/VALA/02249/B VIII b/31799Bouppteckning efter Evert Taube.