bild
Arkiv

Linköpings domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv


LINKÖPINGS DOMKYRKOFÖRSAMLING


Östergötlands län

Linköpings stad

Linköpings stift

Till omkring 1866: Eget pastorat

Från omkring 1866-1961: Moderförsamling i pastoratet Linköping och S:t Lars.

Fr.o.m. 1962: Eget pastorat.

1989-01-01: Utbrytning av Linköpings Skäggetorps församling och Linköpings Ryds församling
(dnr 2610/87-17).

 Serier (47 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderDateringen i tidskolumnen t.o.m. volym A I:68, grundar sig på dateringen av husförhör och nattvardsgångar. Volymerna innehåller anteckningar om t.ex. flyttningar samt födda och döda flera år (2-3) efter det i tidskolumnen angivna slutåret. Fr.o.m. volym A I:69 är husförhörslängderna förda kronologiskt. Tillhörande fastighetslängder ("gårdsregister") är förtecknade med volymnummer 1-3 i serie A II b.

Alfabetiskt namnregister till husförhörslängderna 1861-1865 samt 1866-1868 (ej fullständigt) se volym A II c:1.

Förteckningar till volymerna A I:69-80 (fr.o.m. 1890), se volym
A II d:1.

Serien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieKronologiskt förda.

Uppslag 2001-2251 i församlingsböckerna för perioden 1895-1905 (vol. 1a-6) saknas. Uppslag 2001-2250 i församlingsböckerna för perioden 1917-1933 (vol. 20a-30) saknas.
 
A II bFastighetslängderSerien i kartonger där ej annat anges.
 
A II cNamnregister till husförhörslängderna och församlingsböckerna
 
A II dFörteckningar till husförhörslängderna och församlingsböckernaSerien avslutad.
 
A II eaFörsamlingsbok på lösblad. Samsorterade bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1969--1991-06-30.

Serien innehåller avställda blad samt 1991-06-30 aktuella blad för fastigheterna Abisko - Armenien.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II ebFörsamlingsbok på lösblad. 1991-06-30 aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1969--1991-06-30.

Serien innehåller 1991-06-30 aktuella blad för fastigheterna Arvtagaren 1 - Utan känt hemvist.

Fastigheterna Offerelden 1 - Ostpressen 1 överfördes 1989-01-01 till Linköpings Ryds församling. Fastigheterna Gasellen 1 - Gåsen 6 och stg. 738 - 2860 E överfördes 1989-01-01 till Linköpings Skäggetorps församling.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II ecFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1969--1991-06-30.

Serien innehåller avställda blad för fastigheterna Artemis - Oxhagen, stg. 743 F - 2947 samt På församlingen skrivna och Utan känt hemvist.

Fastigheterna Offerelden 1 - Ostpressen 1 överfördes 1989-01-01 till Linköpings Ryds församling. Fastigheterna Gasellen 1 - Gåsen 6 samt stg. 738 - 2860 E överfördes 1989-01-01 till Linköpings Skäggetorps församling.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II fAdressomvandlingsregister m.m.Serien i kartonger där ej annat anges.

Serien avslutad.

 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmannens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

I personnummerordning för hela perioden.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.

I personnummerordning för hela perioden.

Serien i kartonger.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier i personnummerordning för församlingens invånare 1991-06-30. Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre församlingsregister (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av avtryckskort 1953-1967 och personavier 1968--1991-06-30 för avgångna personer.

Äldre avgångsregister (1948-1952), bestående av avtryckskort, har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

I alfabetisk ordning där ej annat anges.

Beträffande den alfabetiska ordningsföljden kan c även finnas under k och s, ck under k, g under j, hj under j, lj under j, o under å, q under k, x under ks, z under s och ä under e.

Årtal i tidskolumnen betecknar avgångsperiod.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängderSerien avslutad.
 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderDatumangivelser för volymerna 12-15 avser flyttningsbetygets datum.

Serien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien i kartonger. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
G IAvlösningslängder
 
G IIKriminalregisterSerien inbunden. 
G IVVaccinationslängder 
G VÖvriga längder
 
H I aBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Anmälningar och attester m.fl. bilagorVissa handlingar 1900-1967 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 och RA-MS 2000:5.

Serien gallras fr.o.m. år 1968 med stöd av RA-MS 2000:5. Gallringsfrist: 20 år.

I serien ingår bilagor till emigrantregistret (volym H I a:19).

För handlingar angående erkännande av faderskap för tiden 1900-1967 se serie H III b, för tiden 1968--1991-06-30 se även serie H III b.

Se även serie H V.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H I bKungörelseböcker för utfärdade äktenskapsbetyg och -certifikatSerien inbunden. 
H IIBilagor till flyttningslängdernaVissa handlingar 1900-1967 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Serien gallras fr.o.m. år 1968 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 och RA-MS 2000:5.
Gallringsfrister:
Flyttningsanmälningar, bostadsanmälningar och anmälningar om adressändring har gallrats ut.
Övriga (gallringsbara) handlingar: 20 år.

Bilagorna är ej alltid inbundna i nummerordning inom respektive år. Felnumrering förekommer.

Handlingar angående invandring från Norden förekommer även i övriga volymer med handlingar angående invandring.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H III aBilagor till födelse- och dopböckerna. Allmän serieVissa handlingar 1900-1967 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 och RA-MS 2000:5.

Serien gallras fr.o.m. år 1968 med stöd av RA-MS 2000:5.
Gallringsfrist: 20 år.

För handlingar angående erkännande av faderskap fr.o.m. år 1900 se serie H III b.

Serien i kartonger.
 
H III bHandlingar angående erkännande av faderskap (fr.o.m. år 1900)I denna serie ingår även handlingar angående erkännande av faderskap för barn födda även i andra församlingar. Jämför serie H I a.

Serien i kartonger.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängdernaHandlingarna 1900-1967 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Serien gallras fr.o.m. 1968 med stöd av RA-MS 2000:5.
Gallringsfrist: 20 år.

Serien avslutad.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna samt äktenskapsbokenVissa handlingar 1916-1967 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 och RA-MS 2000:5.

Serien gallras fr.o.m. år 1968 med stöd av RA-MS 2000:5.
Gallringsfrist: 20 år.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckernaVissa handlingar 1900-1967 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Serien gallras fr.o.m. år 1968 med stöd av RA-MS 2000:5.
Gallringsfrist: 20 år.

Serien i kartonger.
 
H VIIBilagor till kriminalregistretSerien avslutad. 
J IV aDiarier och brevböckerSerien i kartonger där ej annat anges. 
J IV bSkrivelser till diariernaSkrivelser till diariet för kyrkobokföringsärenden i serie J IV a. 
O I cGravböckerSe Linköpings griftegårdsnämnds arkiv. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia