Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Tingstads kyrkoarkiv


TINGSTAD

Östergötlands län.

T.o.m. 1889: Lösings och Björkekinds härader.
Fr.o.m. 1890: Lösings härad.

Till Björkekinds härad och Tåby socken räknades före 1890 i civilt hänseende 2 mtl Alm. Beträffande Djurstorp se under Västra Husby.

Linköpings stift.

T.o.m. 1927-04-30: Eget pastorat.

1927-05-01--1961: Annexförsamling i pastoratet Styrstad och Tingstad.

1962-1991: Annexförsamling i pastoratet Norrköpings S:t Johannes, Styrstad och Tingstad.

Fr.o.m. 1992: Eget pastorat.

Del av församlingen utgör fr.o.m. 1992-01-01 del av den nybildade Vrinnevi församling.

 Serier (76 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieÅren 1969-1974 fördes bunden församlingsbok parallellt med församlingsbok på lösblad.
 
A II bAvställda ledkort till församlingsliggaren 
A II cFörsamlingsbok på lösblad. Samsorterade bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1969--1991-06-30. Åren 1969-1974 fördes församlingsbok på lösblad parallellt med bunden församlingsbok.

Serien innehåller avställda blad samt 1991-06-30 aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer. Avställda och aktuella blad samsorterade.

Serien i kartonger.
 
A II dKorslistor och fastighetsförteckningSerien avslutad. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmannens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga.

Då inga kvarstående obefintliga fanns 1991-06-30, finns inga handlingar i serien.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB: personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

Serien avslutad.
 
A VFörsamlingsregisterÄldre församlingsregister (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VIAvgångsregisterÄldre avgångsregister (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Årtal i tidskolumnen betecknar avgångsperiod.
 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok 
G IAvlösningslängder 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
G IVVaccinationslängder 
G VÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckernaUr serien har handlingar t.o.m. 1967 gallrats jml. SFS 1946:48.

Fr.o.m. 1968 är serien utgallringsbar med 20 års frist jml. RA 1970:254.
 
H IIBilagor till flyttningslängdernaUr serien har handlingar t.o.m. 1967 gallrats jml. SFS 1946:48. 
H III aBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967 
H III bBilagor till födelse- och dopböckerna fr.o.m. 1968Serien innehåller handlingar angående erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn samt arvsrättsförklaringar. 
H IVBilagor till konfirmationsböckernaUr serien har handlingarna t.o.m. 1967 gallrats jml. SFS 1946:48.

Fr.o.m. 1968 är serien utgallringsbar med 20 års frist jml. RA 1970:254.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckernaUr serien har handlingar t.o.m. 1967 gallrats jml. SFS 1946:48.

Fr.o.m. 1968 är serien utgallringsbar med 20 års frist jml. RA 1970:254.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckernaUr serien har handlingar t.o.m. 1967 gallrats jml. SFS 1946:48.

Fr.o.m. 1968 är serien utgallringsbar med 20 års frist jml. RA 1970:254.
 
H VIIBilagor till kriminalregistren 
H XBilagor till ministerialböckernaSerien i kartonger. Bilagorna är ej gallringsbara, eftersom dop-, konfirmations-, vigsel- och begravningsbok saknas. 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
J II aFörteckningar över upplästa kungörelser 
J II bUpplästa kungörelser 
J IIIProstlådeexpeditioner 
J IV aDiarier och brevböcker 
J IV bSkrivelser till diariernaSkrivelser till diariet för kyrkobokföringsärenden är lagda till diariet, se serie J IV a. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarFör äldre tid se kyrkoräkenskaperna. 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängder 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrkan och kyrkogården 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L IIRäkenskaper för skolan 
L IIIRäkenskaper för fattigvården 
L IV aKollektböcker 
L IV bVerifikationer till kollektböckerna 
L V aRäkenskaper för fonder 
L V bÖvriga räkenskaper 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravböckerSe Norrköpings kyrkliga samfällighets/kyrkonämnds arkiv. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordKartor se serie R I. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar rörande fonder 
P IPålysningsböcker (kyrkojournaler) 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m m) 
P IIIHandlingar angående det frivillaga församlingsarbetet 
P IVÖvriga handlingar 
R IKartorPlanförvaring om inget annat anges. 
R IIRitningarPlanförvaring. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia