Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Follingbo kyrkoarkiv


Follingbo kyrkoarkiv


Från det att det har funnits källor därom har Follingbo varit moderförsamling i Follingbo och Akebäck pastorat. Denna ordning varande till 1920, då detta pastorat upplöstes. Follingbo församling har sedan dess varit annexförsamling i Roma pastorat.

En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).Förteckningen

Som grund till denna förteckning ligger en förteckning från 1953 som kompletterades 1973 av Tommy Sundberg. Den utökades i juli 2002 av 1:e arkivarien Ingrid Eriksson Karth och färdigställdes i februari 2015 av Kjell Swebilius.

 Serier (54 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien avslutad. Fortsätter i form av församlingsbok, serie A II a.
Serien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker, bunden serieSerien avslutad 1968, fortsätter på lösblad, serie A II ba och A II bb.
Serien inbunden.
 
A II baFörsamlingsböcket på lösblad, aktuella bladSerien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A II bbFörsamlingsböcker på lösblad, avställda bladSerien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A II cFastighetsförteckning
(Personförteckning)
Serien avslutad. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter över församlingens invånare.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A IV bObefintlighetsregisterInga handlingar påträffade vid förteckningsarbetet. 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad 1991-06-30. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSorterade efter dödsår, därefter i personnummerordning.
Serien i arkivbox.
 
A VFörsamlingsregisterSerien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivbox. 
A VI bAvgångslängderSerien i arkivbox. 
BFlyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
C IFödelse- och doplängderSerien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien avslutad 1999-12-31.
Serien inbunden.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
D IILängd över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien avslutad.
Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad 1969-06-30.
Fortsätter i form av äktenskapsbok, serie E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IAndra längderVolymer med tidigare signum G:5, G:6 och G:7 (postböcker) har överförts till volym P:4.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckernaSerien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien avslutad 1991-06-30. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckernaSerien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängdernaSerien avslutad 1991-06-30. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckernaSerien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorialSerien i arkivbox. 
K ISockenstämmans protokollSerien inbunden om inget annat anges.
 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingarProtokoll 1954-1999 saknas vid inventering 2014-11-21.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien inbunden om inget annat anges.
 
K IV aSkolrådets protokoll och handlingarSerien inbunden om inget annat anges.
 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barnVolymerna 1-5 samt 7 ska överföras att Regionarkivet Gotland.
Serien inbunden.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
 
L I aRäkenskaper för kyrkan, huvudbokSerien avslutad 1991-12-31. Från 1992-01-01, se Roma kyrkoarkiv, serie L V a.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan, specialräkenskaperSerien avslutad 1991-12-31. Från 1992-01-01, se Roma kyrkoarkiv, serie L V b.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
L I cRäkenskaper för kyrkan, verifikationerSerien avslutad 1991-12-31. Från 1992-01-01, se Roma kyrkoarkiv, serie L V c.
Serien i arkivbox.
 
L I dRäkenskaper för kyrkan, beräkningsunderlagSerien i arkivbox. 
L II aRäkenskaper för skolan, huvudräkenskaperInbundna böcker i arkivbox. 
L II bRäkenskaper för skolan, specialräkenskaperSerien inbunden om inget annat anges. 
L II cRäkenskaper för skolan, verifikationerSerien i arkivbox. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivbox.
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien i arkivbox om inget annat anges.
 
L VIRäkenskaper i sammandrag 
MHandlingar rörande prästval 
NHandlingar rörande visitation, inventarier och arkivSerien i arkivbox om inget annat anges.
 
OHandlingar rörande kyrka, kyrkogård, löneboställen och donationerSerien i arkivbox.
 
PÖvriga handlingarSerien i arkivbox om inget annat anges. 
RKartor och ritningarVol 23-44 är förvärvade vid Stockholms auktionsverk 1979-1980 och har överlåtits till Roma pastorat 2004.