Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Roma kyrkoarkiv


Roma kyrkoarkiv


Så långt tillbaka i tiden som det finns källor om sådant, har Roma varit moderförsamling i Roma och Björke pastorat. Denna ordning varade till 1920, då Follingbo och Akebäck församlingar tillfördes pastoratet från det då upplösta Follingbo pastorat. 1961 tillfördes Barlingbo, Endre och Hejdeby församlingar från det då upplösta Barlingbo pastorat.

Roma är typarkiv. Ingenting får gallras.

En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).Förteckningen

Som grund för förteckningen ligger bl a en förteckning över den del av arkivet som förvarades i Landsarkivet, upprättad av David Gadd 1955 och kompletterad 1977 av Tommy Sundberg.
Förteckningen utökades i februari 2001 av arkivarierna Marianne Holm och Tomas Larsson och färdigställdes i februari 2015 av Kjell Swebilius.

 Serier (65 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker, bunden serieSerien avslutad. Fortsätter i form av Församlingsböcker på lösblad, serie A II ba och A II bb.
Serien inbunden.
 
A II baFörsamlingsböcker på lösblad, aktuella bladSerien som omfattar perioden 1968-09 till 1991-06-30 är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet på levande huvudmans personnummer.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A II bbFörsamlingsböcker på lösblad, avställda bladSerien, som omfattar perioden 1968 till 1991-06-30 är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet på huvudmannens personnummer.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A II cFastighetsförteckning
(Personförteckning)
Serien omfattar hela pastoratet inkluderande Roma, Björke, Akebäck, Follingbo, Hejdeby, Endre och Barlingbo församlingar. Serien innehåller spridda luckor.
Serien i arkivbox.
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som består av personakter över församlingens invånare, omfattar tiden 1947 till 1991-06-30 och är lagd i fastighetsordning.
Serien i arkivbox.
 
A IV bObefintlighetsregisterObefintlighetsregister ej påträffat vid inventering 2001-02-23. 
A IV cEmigrantregisterSerien omfattar tiden 1947 till 1991-06-30 och är lagd i kronologisk ordning för hela perioden.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning inom varje dödsår.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A VFörsamlingsregisterSerien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A VI aAvgångsregisterSerien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
A VI bAvgångslängderSerien i arkivbox. 
BFlyttningslängderUtflyttning för åren 1948-1953 samt 1955-1967 saknas.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
C XDopbok från 1991-07-01Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)För perioden 1806-1894 saknas noterningar, se för perioden volym A I:4-9.
Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad 1969-06-30. Fortsätter i form av äktenskapsböcker, serie E II.
Serien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
E XVigselbok (fr o m 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr o m 1991-07-01) 
G IAndra längderSerien i arkivbox om inget annat anges. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckernaSerien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
H II aBilagor till flyttningslängdernaÅren 1901-1913 felaktigt utgallrade.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
H II bBilaga till flyttningslängdernaFör eventuella flyttningsaviser 1955-1991se H I:3-8.
Serien i arkivbox.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckernaSerien i arkivbox.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionslängdernaSerien i arkivbox. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckernaSerien i arkivbox.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorialSerien i arkivbox. 
K ISockenstämmans protokollSerien inbunden om inget annat anges.
 
K II aKyrkostämmans protokoll, församlingenSerien inbunden om inget annat anges.
 
K II bKyrkostämmans protokoll och handlingar, pastoratetPastoratskyrkostämman benämns fr.o.m. 1962 t.o.m. 1990 "Församlingsdelegerade" och 1991-1999 "Kyrkofullmäktige".
Serien inbunden om inget annat anges.
 
K III aKyrkorådets protokoll, församlingenSerien i arkivbox.
 
K III bKyrkorådets protokoll, pastoratetSerien inbunden. 
K III cKyrkorådets handlingar, församlingenSerien i arkivbox. 
K III dKyrkorådets handlingar, pastoratetSerien i arkivbox. 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarSerien inbunden.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaperSerien avslutad 1991-12-31. Från 1992-01-01 se serie L V a.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan, specialräkenskaperSerien avslutad 1991-12-31. Från 1992-01-01 se serie L V b.
Serien inbunden.
 
L I cRäkenskaper för kyrkan, verifikationerVolymerna 1-4 saknades vid inventering 2014-08-22.
Serien avslutad 1991-12-31. Från 1992-01-01 se serie L V c.
Serien i arkivbox.
 
L IIRäkenskaper för skolanEn räkenskapsbok för åren 1913-1951 har tidigare ingått i serien, men har överflyttats till Roma folkstyrelses arkiv, med signum G 1:1. Detta arkiv förvaras av Regionarkivet Gotland.
Serien inbunden.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IV aRäkenskaper för kollektSerien i arkivbox om inget annat anges. 
L IV bRäkenskaper för kollekt, kopiorSerien utgörs av kopior på kollektredovisningar. Även från Klostergården.
Serien i arkivbox.
 
L IV cRäkenskaper för kollekt, övrigtSerien i arkivbox. 
L V aRäkenskaper för pastoratet, huvudräkenskaperSerien i arkivbox. 
L V bRäkenskaper för pastoratet, specialräkenskaperSerien i arkivbox om inget annat anges. 
L V cRäkenskaper för pastoratet, verifikationerVolymerna 2-22 saknades vid inventering 2014-09-11.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
L V dRäkenskaper för pastoratet, beräkningsunderlagSerien i arkivbox. 
L V eRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien inbunden om inget annat anges.
 
L VIRäkenskaper i sammandragSerien i arkivbox. 
MHandlingar rörande prästvalSerien i arkivbox om inget annat anges. 
N IHandlingar rörande vistitationSerien inbunden om inget annat anges.
 
N IIHandlingar rörande inventarierSerien i arkivbox.
 
N IIIHandlingar rörande arkivSerien i arkivbox. 
N IVÄmbetsberättelserSerien i arkivbox. 
O IHandlingar rörande kyrka och kyrkogårdSerien i arkivbox om inget annat anges.
 
O IIHandlingar rörande löneboställen, kyrklig jord, kyrkobetjäning samt donationerSerien i arkivbox. 
PÖvriga handlingarSerien i arkivbox om inget annat anges.
 
RKartor och ritningarSe även serierna O I och O II.