bild
Arkiv

Stenkumla kyrkoarkiv


Stenkumla kyrkoarkiv


Från reformationen till 1920 bestod Stenkumla pastorat av församlingarna Stenkumla, Träkumla och Västerhejde, med Stenkumla som moderförsamling. 1920 fördes församlingarna Vall, Hogrän och Atlingbo till Stenkumla pastorat. Vall och Hogrän hade före detta utgjort ett eget pastorat och Atlingbo hade ensamt utgjort ett pastorat. 1920-1961 bestod pastoratet alltså av sex församlingar. 1962 skedde nästa pastoratsbildning, då Vall, Hogrän och Atlingbo övergick till Eskelhem pastorat, så Stenkumla återigen bestod av Stenkumla, Träkumla och Västerhejde församlingar.

En stor del av kyrkoarkivet levererades 1952-05-05.

En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868), med Supplementblad (1892).


Förteckningen

Som grund för förteckningen ligger bland annat en förteckning över den del av arkivet som förvarades i Landsarkivet, upprättad 1970 av Ivar Hallgren. Förteckningen utökades i november 2000 av arkivarierna Marianne Holm och Tomas Larsson och färdigställdes 2014 av Kjell Swebilius.

 Serier (67 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderI början på varje volym ett nyupprättat gårds- och yrkesregister.
Serien avslutad. Fortsätter som församlingsböcker, serie A II a.
Serien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker, bunden serieSerien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösblad, aktuella bladFörsamlingsböcker på lösblad har ej förts. 
A II cFastighetsförteckning
(Personförteckning)
Äldre register t o m år 1989 har gallrats med stöd av RA-MS 1997:65.
Serien i arkivbox.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som består av personakter över församlingens invånare omfattar tiden 1947-1991-06-30 och är lagd efter fastigheter i alfabetisk ordning.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A IV bObefintlighetsregisterInga uppgifter påträffade för perioden 1947-1991. 
A IV cEmigrantregisterInga noteringar funna.


Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradePersonakterna är sorterade efter dödsår och därunder i person- nummerordning.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A VFörsamlingsregisterÄldre register (1948-1967),
bestående av avtryckskort har
gallrats 1973 med stöd av Riksar- kivets gallringsbeslut nr 254.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VI aAvgångsregisterÄldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VI bAvgångslängderHar ej förts. 
BFlyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-30.
Serien är inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Lucka 1829-1896 och 1935-1950.
Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok 
F IDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok 
G IAndra längderSerien i arkivbox om inget annat anges. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckernaSerien i arkivbox om inget annat anges. 
H IIBilagor till flyttningslängdernaOmfattar hela pastoratet. 1901-1921 utgallrade jan. 1970.
Serien i arkivbox.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckernaSerien omfattar hela pastoratet om inget annat anges.
Serien i arkivbox.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna
Serien i arkivbox.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckernaSerien inbunden om inget annat anges.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckernaSerien i arkivbox om inget annat anges.
 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorialSerien i arkivbox.
 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien i arkivbox.
 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingarProtokoll 1992-1999 för församlingsdelegerade till pastoratet, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie A 1 A.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarProtokoll 1992-1999 för pastoratskyrkorådet, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie A 2 A.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarSerien inbunden om inget annat anges. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
 
L I aRäkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaperTräkumla och Stenkumla kyrkokassor hade gemensamma räkenskaper 1864-1917.
Huvudräkenskaper för 1989-1991 saknas.
Serien avslutad 1991-12-31. Från och med 1992-01-01, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie G 1.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan, specialräkenskaperTräkumla och Stenkumla kyrkokassor hade gemensamma räkenskaper 1864-1917.
Serien avslutad 1991-12-31. Från och med 1992-01-01, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie G 2.
Serien inbunden.
 
L I cRäkenskaper för kyrkan, verifikationerTräkumla och Stenkumla kyrkokassor hade gemensamma räkenskaper 1864-1917.
För hela pastoratet. Även för skolorna.
Åren 1919-1939 saknas.
Verifikationer 1940-1954 utgallrade i jan. 70. Här ingick även prästgårdsbyggnadskassans, prästlönekassans, expeditionskassans (1945, 1953-1954) samt Träkumla kyrkokassas (1950-1951) verifikationer.
Åren 1955-1976 saknas.
Serien avslutad 1991-12-31. Från och med 1992-01-01, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie G 3.
Serien i arkivbox.
 
L IIRäkenskaper för skolanSerien inbunden om inget annat anges.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivbox. 
L V aaPastoratskassans huvudräkenskaperÅren 1975-1985 och 1991 saknas.
Från och med 1992-01-01, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie G 1.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
L V abPastoratskassans specialräkenskaperKassabok för åren 1975-1980 och 1988-1991 saknas.
Från och med 1992-01-01, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie G 2.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
L V acPastoratskassans verifikationerVerifikationer 1945-1954 gallrade 1970-04-16. Verifikationer 1954-1968 gallrade efter 1979.
Verifikationer 1969-1974 samt 1983 saknas.
Från och med 1992-01-01, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie G 3.
Serien i arkivbox.
 
L V adPastoratskassan, beräkningsunderlagSe även serierna L V aa och L V ab.
Serien i arkivbox.
 
L V bPrästlönekassans räkenskaperSerien i arkivbox. 
L V cByggnadskassornas räkenskaperSerien i arkivbox. 
L V dFondräkenskaperSerien i arkivbox. 
L V eÖvriga pastoratskassors räkenskaperSerien i arkivbox. 
L VIRäkenskaper i sammandragSerien i arkivbox. 
MHandlingar angående prästvalSerien i arkivbox.
 
NVisitationsprotokoll, ämbetsberättelser, arkiv och
inventarieförteckningar
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien i arkivbox om inget annat anges.
 
O IIHandlingar rörande prästgård och kyrkliga fastigheterSerien i arkivbox om inget annat anges. 
O IIIHandlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivbox. 
O IVDonationshandlingar 
PÖvriga handlingarÅr 1975 avfördes en krönikebok med signum P:3, som var helt oskriven, ur arkivet.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
RKartor och ritningar 
R I aRitningar av kyrkan, inre detaljer 
R I bRitningar av kyrkan, yttre detaljer 
R IIKartor och ritningar, kyrkogården 
R IIIRitningar av prästgården 
R IVRitningar; värme, vatten, sanitet och el 
R VMarkkartor 
R VIRitningar av skolan och lärarbostaden