Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Bodums kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ÖLA/11043
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/mbDhUFT8rH6cxG02H087k3
ExtraID11043
Omfång
12 Hyllmeter 
284 Volymer 
Datering
17381999(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning, 1996/18
ArkivinstitutionLandsarkivet i Östersund (depå: Skattehuset)
Arkivbildare/upphov
Bodums församling (1799 – 1999)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr ÖLA/11043

Förteckning 18/1996

Lev. FB20/1996
FB50/1996
FB87/1996

Förteckning

över

BODUMS KYRKOARKIV
Inledning (äldre form)BODUMS KYRKOARKIV - HISTORIK

Bodum var en del av Fjällsjö (Ramsele pastorat), tills, enligt av konsistoriet i Härnösand 1797 tillstyrkt förslag, kyrka uppfördes i Bodums by för innebyggarna i Ovanås, d.v.s. Bodums, Bölens, Hellvattnets, Norrnäs, Näsets, Ornäs, Skärsjö och Öns byar. När Ramsele pastorat genom k. resol. 1835-09-16 och 1837-12-30 delades, blev Bodum pastorat med Fjällsjö och Tåsjö som annex. Dessa blevo egna pastorat resp. 1909 och 1902.

Om hemmanen Berg, Norrby och Tannsjö inhämtas följande ur Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårs- berättelser. 1856-1860 s. 4: Hemmanen, som tillhöra Dorotea socken i Västerbottens län och åtnjuta lappmarksprivilegier, skola enl. k. brevet 1833-02-09 fr.o.m. 1864, sedan privil. upphört, tillhöra Västernorrlands län.
1861-1865 s. 1: Hemmanen ha blivit förlagda till Bodums socken. 1881-1885 s. 2: Hemmanet Tannsjö nr 1, 1 mtl, som i kyrkligt avseende räknats till Dorotea socken men i kommunalt hänseende och i jordeboken till Bodums socken, har jämlikt k. brev 1884-02-01 med 1885 års ingång blivit förlagt till Bodums kyrksocken.

1886-1890 s. 2: Hemmanet Norrby nr 1 om ½ mtl och nr 2 om 2/3 mtl krono, som i eckles. hänseende redan förut tillhört Tåsjö socken, har jämlikt k. brevet 1886-05-06 blivit jämväl i kommunalt hänseende samt i jordeboken vid 1887 års början överflyttat från Dorotea socken till Tåsjö socken.

I Fjällsjö kyrkoarkiv ingår tvenne förhörsboksfragment avseende Bodum. Det ena, omfattande tiden omkr. 1790-1812, gäller endast Böle, det andra, omfattande tiden 1815- omkring 1825, gäller Bodum, Böle, Flyn, Hocksjö, Nagasjön och Staversjö. Vidare ingår i Fjällsjö kyrkoarkiv en topografiskt uppställd kommunionlängd 1801-1814, som för Bodums del upptager Bodum, Böle, Flyn, Hällvattnet, Näset, Orrnäs, Staversjö och Ön. Ovannämnda arkivalier ha, ehuru inkomna med leverans från pastorsämbetet i Fjällsjö, i äldre i landsarkivet uppgjorda konceptförteckningar lagts till Bodums kyrkoarkiv.

OBS ! Fram till år 1826 är födelse-, vigsel, och döduppgifter för Bodum införda i Fjällsjö kyrkoarkiv.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Bodums församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2021-11-16 18:16:56