bild
Arkiv

Askims och Östra Hisings häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/11067
Omfång
16 Hyllmeter 
Datering
15931825(Tidsomfång)
VillkorJa
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört 110/65
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
Arkivbildare/upphov
Häradsrätten i Askim och Östra Hising
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: GLA/11067

Förteckning 111/1965
Förteckning

över

Askims och Östra Hisings Häradsrätts arkiv
Inledning (äldre form)Askims och Östra Hisings häradsrätt 1680-1823.

Domsagotillhörighet
Askims, Vättle och Sävedals härader synes fr.o.m. mitten av 1500-talet t.o.m. 1621 ha utgjort en domsaga. Sistnämnda år bortföll Sävedals härad och under perioden 1621-1680 bildade Askims härad, till vilket då även räknades Östra Hising, en domsaga tillsammans med Vättle härad. Östra Hising (intill 1681 Svenska Hisingen) hade före 1621 i judiciellt hänseende varit anslutet till Sävedals härad. 1680 utbröts Vättle härad för att införlivas med annan jurisdiktion och Askims och Östra Hising, som samma år överflyttats från Älvsborgs till Göteborgs och Bohus län, utgjorde särskild domsaga. Denna utökades dock redan 1686 med Västra Hisings jämte Inlands Södre och Torpe härader, vilka tre härader från 1683 bildat egen jurisdiktion. Askims, Västra och Östra Hisings samt Inlands Södre och Torpe häraders domsaga bestod oförändrad intill 1857.

Tingslagsindelning
Förhållandena torde i det tingslag, som utgjordes av Askims härad med Svenska Hisingen och öarna, varit säregna. Här hölls under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet i allmänhet fyra ting årligen: VT med Askim, Svenska Hisingen och öarna enligt domböckernas ingresser; några mål från öarna synes ej ha förevarit å något tingsställe i Askim och med nämnd från Askim och Svenska Hisingen; ST med svenska öarna å Brännö och med nämnd uteslutande därifrån; ST med Askims och Svenska Hisingen i Lundby och med nämnd från Askim och Svenska Hisingen; HT med Askim, Svenska Hisingen och öarna på plats och med nämnd såsom VT.
Enligt Kungl. brev 17/1 1681 förordnades att de hävdvunna benämningarna Svenska och Danska-Norska Hisingen skulle utbytas mot Östra resp. Västra Hisingen; namnbytet slog ej igenom förrän i början av 1700-talet. Askims och Östra Hisings häradsrätt höll mestadels ting å Kärra Gästgivaregård, och tingslaget ägde bestånd t.o.m. 1823, varefter Askims härad utgjorde särskilt tingslag (se förteckning över Askims häradsrätts arkiv) och Östra Hisings härad förenades med Västra Hisings härad till ett tingslag (se förteckning över Västra och Östra Hisings häradsrätts arkiv).

Omfattning
Askims och Östra Hisings tingslag omfattade följande socknar: Kållered, Råda, Askim, Västra Frölunda, Styrsö, Fässberg, Tuve, Lundby och Nya Älvsborg.
Särskild förteckning har upprättats över Askims, Hisings och Sävedals domsagas arkiv, vari domsagokansliets handlingar (koncept, skrivelser, räkenskaper m.m.) och övriga handlingar, gemensamma för alla tingslagen (t.ex. valprotokoll, konkursdiarier m.m.); inordnats i domsagans arkiv ingår även ndlingar För Inlands Södre och Torpe härader.

Bilaga 1.
Förteckning över protokoll vid syner och värderingar i domböckerna, serie A I a.
Bilagan återfinns i den förteckning som är utskriven
på papper.

Bilaga 2.
Förteckning över protokoll vid syner och värderingar i volym A III a: 3.
Bilagan återfinns i den förteckning som är utskriven
på papper.

Bilaga 3.
Personregister till Askims och Östra Hisings häradsrätts konkursakter, 1773-1825, F IV: 1-5.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Göteborgs och Bohus län

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2012-12-13 13:52:03