bild
Arkiv

Västra Hisings häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/11101
Omfång
8,9 Hyllmeter 
Datering
16381873(Tidsomfång)
16381870(Huvudsaklig tid)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört 115/65
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
Arkivbildare/upphov
Häradsrätten i Västra Hising
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/11101

Förteckning 115/1965
Förtecknig

över

Västra Hisings häradsrätts arkiv
Inledning (äldre form)VÄSTRA HISINGS HÄRADSRÄTT

Domsagotillhörighet
Intill 1683 utgjorde Västra Hisings härad egen domsaga. I juni detta år förenades Västra Hisings härad med Inlands Södre och Torpe härader till en domsaga, vilken år 1686 uppgick i Askims, Östra Hisings, Västra Hisings samt Inlands Södre och Torpe häraders domsaga. Denna bestod oförändrad intill 1857.

Särskild förteckning har upprättats över Askims, Hisings och Sävedals domsagas arkiv, vari domsagokansliets handlingar såsom koncept, skrivelser, räkenskaper m.m. och övriga handlingar, gemensamma för alla tingslagen t.ex. valprotokoll, konkursdiarier m.m. redovisas.

Tingslagsindelning
Västra Hisings härad utgjorde eget tingslag t.o.m. år 1823. Från 1824 förenades Västra respektive Östra Hisings härader till ett gemensamt tingslag.
För handlingar efter 1823 se arkivförteckning över Västra och Östra Hisings häradsrätt.

Västra Hisings härad omfattade församlingarna Rödbo, Säve, Backa, Björlanda, Torslanda och Öckerö.

Bilaga 1.
Protokoll vid syner och värderingar i domböckerna, serie A I a.
Bilagan återfinns i den förteckning som är utskriven på papper.

Bilaga 2.
Protokoll vid värderingar 1726-1807 i volym A I b: 1.
Bilagan återfinns i den förteckning som är utskriven på papper.

Bilaga 3.
Protokoll vid syner 1729-1815 i volym A I b: 1.
Bilagan återfinns i den förteckning som är utskriven på papper.

Bilaga 4.
Personregister till Västra Hisings häradsrätts konkursakter 1804-1823, F IV: 1-2.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Göteborgs och Bohus län

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2013-11-14 13:53:21