bild
Arkiv

Poliskammaren i Göteborg. Centralpolisens arkiv.


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/11678
Omfång
51 Hyllmeter 
Datering
18961967(Tidsomfång)
VillkorJa
TillståndsgivareGLA
VillkorsanmDH
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Poliskammaren i Göteborg: centralpolisen
Kategori: Statlig myndighet. Poliskammare -1964

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: GLA/11678

Förteckning 293/1971

Förteckning

över

Poliskammaren i Göteborg Centralpolisens arkiv
Inledning (äldre form)CENTRALPOLISEN
Den 1.1.1887 beslöto stadsfullmäktige efter framställning av poliskammaren om inrättande av en polisens centralavdelning för kontroll av drosk- och kajåkarna, övervakning av spårvagnstrafiken, offentliga tillställningar m.m., för ökad och kraftig kontroll av den patrullerande personalen och för utbildningen av polisbefäl samt handhavandet av reservkonstaplarna. Enligt stadfullmäktiges beslut skulle personalen bestå av 1 föreståndare (polisinspektoren), 2 överkonstaplar och 10 konstaplar.

Avdelningens personal utgjorde intill år 1948 en kader, från velken befäl vid hela ordningsavdelningen rekryterades.

Den 1.7.1961 indelades centralpolisen i följande fem sektioner.

Kanslisektionen, som med hänsyn till arbetsuppgifterna uppdelades i kommissioner, hade hand om ärenden enligt gällande författningar avgående lotterier, reklam och offentliga tillställningar, ärenden rörande personalenss tjänstegöringsförhållanden m.m., militär- och civilförsvarsärenden samt ärenden enligt gällande bestämmelser om yrkesmässig trafik, interimslicenser, interimsskyltar, droskförare, droskbilar, körkort, trafikkort, körskolor, registrering av motorfordon samt verkställde vissa andra utredningar.

Allmänna sektionen skulle verkställa inspektion av ordningshållningen och tillhandahålla personal som befäl vid kommenderingar till tillställningar, där särskild övervakning anrodnades samt personal som befäl vid pikettjänsten.

Radiosektionen hade hand om anläggningen för polisradio i Göteborg, som tillkom år 1935.

Tjänstehundsektionen ombesörjde ordningsövervakningen med tjänstehund i samarbete med vederbörande vaktdistrikt och biträdde efter särdkild begäran vid spaningsarbete m.m., där tjänstehund kunde vara till nytta.

Rekryterings- och utbildningssektionen hade med polis- chefens bestämmande och enligt Kungl. Maj:ts anvisningar hand om polisens rekrytering och grundläggande utbildning och lämnade polischefen förslag beträffande vikariat- och förstärknings- tjänstgöring, som skulle fullgöras av eo personal, som anssågs lämplig för polistjänst och gav med biträde av personal från trafikpolisen trafikundervisning i skolorna samt ledde allmän brottsförebyggande upp- lysningsverksamhet i första hand för barn och ungdom.

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2010-12-03 09:50:10