Torsdag den 24 maj kl. 16.30–21.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Såväl söktjänst som bildvisning kan vara oåtkomliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Poliskammaren i Göteborg. Trafikpolisen


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/11679
Omfång
14 Hyllmeter 
Datering
19361964(Tidsomfång)
VillkorJa
TillståndsgivareGLA
VillkorsanmDH
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Poliskammaren i Göteborg: trafikpolisen
Kategori: Statlig myndighet. Poliskammare -1964

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: GLA/11679

Förteckning 293/1971

Förteckning

över

Poliskammaren i Göteborg Trafikpolisens arkiv
Inledning (äldre form)TRAFIKPOLISEN

År 1937 inrättades vid polisverket en särskild avdelning, trafikpolisen, som hade hand om trafik- övervakning, trafikundervisning och trafikpropaganda. Till trafikpolisen överflyttades år 1938 ledningen av polisverkets motorfordonspark, reparationsverkstäder samt radioavdelning. Under år 1948 beslöt stadsfull- mäktige, att trafikpolisen skulle utgöra en del av centralpolisen med uppgift att verkställa flygande besiktning, meddela trafikundervisning och bedriva trafikpropaganda, att radiobilpatrulleringen skulle ske genom respektive vaktdistrikt.

Fr.o.m. den 1 januari 1957 utgör trafikpolisen ånyo en särskild enhet.

Trafikpolisen är indelad i trafiksäkerhetssektionen, trafikövervakningssektionen, rytterisektionen och piketsektionen, som fr.o.m. år 1958 erhållit en med radio utrustad polisbåt.

Radioexpeditionen, som tidigare lytt under trafik- polisen, ingår numera i centralpolisens radiosektion.

Den år 1939 vid trafikpolisen inrättade bensinbyrån, som tillkom på grund av bensinransoneringen, överfördes efter en kortare tid till länsstyrelsen.

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2014-12-10 13:44:59