bild
Arkiv

Poliskammaren i Göteborg, Hamnpolisen


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/11687
Omfång
2 Hyllmeter 
Datering
19401948(Tidsomfång)
VillkorJa
TillståndsgivareGLA
VillkorsanmDH
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Poliskammaren i Göteborg: hamnpolisen
Kategori: Statlig myndighet. Poliskammare -1964

Innehåll

Ordning & strukturArkiv: GLA/11687Förteckning

över

Poliskammaren i Göteborgs/Hamnpolisen
Inledning (äldre form)Västra Frölunda kommun, som införlivades med Göteborgs den 1/1 1945, ingick i ordningshänseende under 5 vakt-
distrikt, och Backa kommun, som införlivades till staden
1/1 1948, under 6 vaktdistriktet.
Den 15/4 1940 hemställde länstyrelsen i skrivelser till
stadsskolegiet att Göteborgs stad måtte från och med den
1/4 1940 för omhänderhavande av tillfredsställande polistillsyn inom hamnområdet anordna särskild polisvaktdistrikt och för detta ändamål ställa till förfogande en kommissarie,fyra överkonstaplar och sexton konstaplar även som till-handhålla särskilda lokaler och utrustning för ett polisvaktkontor, en radiobil och nödvändig telefonförbindel-ser i hamnen. Den 17/4 1940 ställde Kungl. Maj:t medeltill förfogande för anställdande av 70 extra polismän, därvid har dock underhand fäste det villkoret, att ett särskild hamnvaktdistrikt skulle inrättas. I anledning
av länsstyrelsen skrivelse har poliskammaren anfört, att den hitintillsvarande polisbevakningen har närmast
avsett rena fredsuppgifter och bör effektiviseras för
säkerställande av allmän ordning och säkerhet, förhind-
rande av spionage, tryggande av rörelsen, i hamnen tra-
fik och arbetsförhållanden, förhindrande av stölder av
och från upplagt gods. Poliskammaren framhöll, att per-
sonalen under rådande förhållanden borde minst uppgå till en kommissarie, fyra överkonstaplar och åttiosex
konstaplar.
Den 16/5 1940 beslöto stadsfullmäktige i huvudsaklig
överensstämmelser med framställning. Av personal an-
ställdes kommissarien och överkonstaplarna genom för-
ordnade tills vidare och konstaplarna å extra stat,
alla så länge föreliggande behov av extraordinär be-
vakning inom hamnområdet gjorde sig gällande.
Detta tillfälliga polisdistrikt, som benämndes hamn-
polisen, upphörde vid krigets slut.
"Allmän historik över polisväsendet i Göteborgs finns
i maskinskriven arkivförteckning.

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2014-12-10 13:30:48