bild
Arkiv

Göteborgs accisrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/11921
Omfång
0,3 Hyllmeter 
6 Volymer 
Datering
16731811(Tidsomfång)
17171811(Huvudsaklig tid)
VillkorNej
VillkorsanmÖ
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört m hist
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
Arkivbildare/upphov
Accisrätten i Göteborg (1672 – 1811)
Kategori: Statlig myndighet. Accisrätter (lilla tullrätten) 1672-1811

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/11921

Förteckning 119/1957

Förteckning

över

Göteborgs accisrätts arkiv
Inledning (äldre form)Före år 1672 hade tull- och accisärenden i Göteborg handlagts av kommerskollegiet. Detta år föreskrev en kunglig förordning inrättandet av accisrätter, vilka skulle döma i alla mål rörande tull och accis. Rätten bestod till en början av samma personer som kollegiet samt dessutom vanligen en tullinspektor. Från och med 1673 (för 1672 saknas kommerskollegiets protokoll) till och med 1680 ingå accisrättens protokoll i kommers-
kollegiets. Senare ändrades rättens sammansättning. Preses var (i enlighet med 1672 års förordning) en prov-
insinspektor eller en överinspektor. Bisittarna skulle enligt samma förordning vara magistratpersoner, men under 1700-talet förekom både tulltjänstemän och kämnärer som bisittare.
År 1811 avskaffades accisrätterna. Domsrätten skulle övertagas av sjötullrätten, där sådan fanns.
I Kungl. kommerskollegii arkiv (förvarat i riksarkivets östermalmsavdelning) finns i advokatkontorets arkiv renovationer av Göteborgs accisrätts protokoll för åren 1769-1771 och 1773-1809.

Accisrättens arkiv ordnades och förtecknades i samband med uppordnandet av oplacerade handlingar i Göteborgs stadsarkiv sommaren 1957.

ACCIS
Beskattning av viss tillverkning och försäljning i städerna.

Accisrätt
Specialdomstol som upptog och dömde i mål rörande acciser och tullar.

Tillkomst
Införandet av acciser markerar en strävan att dels övergå från natura- till penninghushållning, dels centralisera finansförvaltningen.
Acciser infördes med 1572 års tull- och accisordning. 1622 förordnades om en särskild s.k. salu-accis rörande tillverkning och försäljning inom städer av bagares, bryggares, slaktares m.fl. varor. Husbehovs-accis pålades bakning, bryggning och slakt i privata hushåll. Särskilda accisrätter föreskrevs genom kungl. förordning av 1672.

Upphörande
Genom kungl. kungörelse av den 14 februari 1811 stadgades att, genom landtullarnas indragning, accisrätterna skulle upphöra. Hädanefter förekommande mål rörande accis skulle upptas av
1. sjötullrätt i stapelstäder med sjötullkammare
2. rådhusrätt i övriga städer.
1811 indrogs husbehovsaccisen, medan salu-accisen upphörde 1863.

Förordningar
Se Linde, L G, Sv. Ekonomirätt, särskilt noterna sid. 560-561.

Litteratur
LAGERROTH, F, Statsreglering och finansförvaltning (Malmö 1928): 21 ff, 58 ff- allmänt om bakgrunden, spec. om acciser - sid. 33, 43, 55, 60.
LINDE, L G, Sveriges ekonomirätt (Sthlm 1888), kortf. redovisning: sid 560 f.
ALMQVIST, H, Göteborgs historia I (Gbg 1929), sid, 500 ff.
HELMFRID, Björn, Norrköpings stads historia 1568-1719. Del I. (Sthlm 1963).

Tillgänglighet

SekretessNej