bild
Arkiv

Göteborgs kämnärsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/12095
Omfång
55,5 Hyllmeter 
Datering
16301849(Tidsomfång)
VillkorNej
VillkorsanmÖ
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
Arkivbildare/upphov
Kämnärsrätten i Göteborg (– 1849)
Kategori: Statlig myndighet. Kämnärsrätter -1849

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/12095

Förteckning 416/1952
Förteckning

över

Göteborgs kämnärsrätts arkiv
Inledning (äldre form)KÄMNERSRÄTT

Underdomstol - första instans - i städernas jurisdiktion.

Tillkomst

Kämnersämbetet har medeltida ursprung. Stadslagen föreskrev förutom Rådstuvurätten även en lägre dom-
stol "å torgheno uthe". Den anses ha haft karaktär av förlikningsnämnd snarare än egentlig domstol.

Uppgifter

Såväl Gustav II Adolfs stadsprivilegier som 1619 års stadga om städernas administration upptog kämnärerna.
I stadgan säges att kämnärerna skall: Behandla alla ringa och smärre saker och dem i vänlighet bilägga eller framlägga lagen och därefter döma, utkräva sakören samt driva på, att förlag och skatter som på staden kom, i rättan tid blev uttagna.

Almqvist anför i första delen av sin Göteborgs-historia att kämnärerna hade till uppgift att döma "mindre viktiga rättegångsärenden. I civila mål var det regel att underrätten anlitades ... För övrigt upptog underrätten
ordningsmål och fungerade sålunda ungefär såsom en polisdomstol ...".

Enligt 1734 års lag, Rättegångsbalken, kap V, ålåg kämnärsrätten i stad att: rannsaka och döma alla tvister, även brottmål, med undantag för mål som enligt lag eller särskild förordning hörde till annan rätt.

En kungl. förordning av den 17 april 1828 inskränkte vissa "Styrelse-Werks" domsrätt. Kämnersrätten övertog
härmed vissa ärenden som tidigare handlagts av Magistraten.

Upphörande

Genom den 1849 vidtagna förändringen av domstolsorganisationen, varigenom instansernas antal nedskars från
fyra till tre, upphävdes kämnärsrätten och Rådhusrätten blev första instans i de städer som haft kämnärsrätt.

Litteratur

Odhner, C T, Bidrag till svenska stadsförfattningens historia. Upsala 1861. (Om kämnärsrättens uppkomst,
sid 65 f).

Herlitz, N, Svensk stadsförvaltning på 1830-talet.
Sthlm 1924. (Bl. a. sid 144 f, 343 f).

Almqvist, H, Göteborgs historia. I. Göteborg 1929.
(Sid. 394 ff).
Helmfrid, Björn, Norrköpings stads historia. I. 1568-
1655.

Pettersson, Ann-Marie, Nyköping under frihetstiden.
Borgare och byråkrater i den lokala politiken. (1972).

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2011-02-17 10:17:12