bild
Arkiv

Göteborgs sjötullrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/12097
Omfång
16 Hyllmeter 
Datering
17081872(Tidsomfång)
VillkorNej
VillkorsanmÖ
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
Arkivbildare/upphov
Sjötullrätten i Göteborg
Kategori: Statlig myndighet. Sjötullrätter -1831

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/12097Förteckning

över

Göteborgs sjötullrätts arkiv
Inledning (äldre form)1636 erhöll Göteborg status som stapelstad och samtidigt inrättades en sjötullkammare.

Sjötullen omfattade varor som exporterades eller importerades sjövägen och blev den dominerande utrikestullen. I kuststäderna inrättades också inloppsstationer, för Göteborgs del var denna förlagd till Älvsborg. Stationerna skulle förhindra smuggling vid infarten till städerna. Vid Älvsborg fick skepparna avlämna spcifikationer över de varor som fartyget fraktade och därefter inspekterades lasten. Älvsborg hade inga kamerala funktioner utan tull erlades i Göteborg, i samband med lossningen, varvid jämförelse gjordes med specifikationen. Den tämligen omfattande proceduren medförde att skeppen kunde bli liggande länge utan att få lossa lasten. Därför övergav man dessa rutiner under 1690-talet och nöjde sig med att göra Älvsborg till bevakningsstation.

I Göteborg uppfördes under 1710-talet ett packhus där fartygen fick möjlighet att lossa varor. Tull erlades sedan när varorna hämtades. Under 1700-talet växte tullen kraftigt och mot slutet av seklet fanns flera avdelningar: in- och utgående sjötullkammare, packhus, nederlags-, uppbörds-, och konfiskationskontor. 1815 flyttades inloppsstationen till Klippan och 1868 började direktinsegling till staden.

Sjötullen förvaltades under Kommers- eller Kammarkollegiet. Men under perioderna 1726-1765, 1777-1782 och 1803-1812 var verksamheten utarrenderad till ett privat arrendebolag, Generaltullarrendesociteten. Under perioden 1813-1824 förvaltades tullverket av en kunglig tulldirektion och 1825 inrättades Generaltullstyrelsen.

Stora arkivförluster gjordes 1866 då tullarkivalier bjöds ut till försäljning.

Sjötullrätten (och Rådhusrättens avdelning för tullmål) omfattar perioden 1708-1871 (ca 16 hyllmeter) och var en specialdomstol för dömande av brott mot tullförfattningarna. Den var en obligatorisk institution i stapelstäderna och inrättades i Göteborg under 1630-talet.

--------------------------------------------------------------------------------------


1831 upphörde de s.k. sjötullrätterna och de uppgifter som dessa haft flyttades över till Rådhusrätterna i städerna och "närmaste Häradsrätt på Landet".

I författningen nämns särskilt Stockholm och Göteborg som med anledning av "den mängd av mål rörande överträdelse av Tullförfattningarna, som i Stockholm och Göteborg årligen förekomma" skall bilda en särskild avdelning inom Rådhusrätten som skulle hantera dessa frågor. Avdelningen skulle bestå av tre ledamöter från Rådhusrätten varav en skulle agera ordförande med ständigt förordnande och de övriga två skulle vara roterande.

(SFS 1831:20)

Avdelning upphörde 1871. Förteckningen omfattar båda arkivbildarna. Detta gällde således inte landtullen (lilla tullen) som isället hörde under accisrätten.

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se: Göteborgs rådhusrätt och magistrat före år 1900 (SE/GLA/12098)
Se-hänvisning från: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Avdelningen för tullmål (SE/GLA/19167)

Kontroll

Senast ändrad2014-03-27 17:52:41