bild
Arkiv

Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Sjätte avdelningen.


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/12105
Omfång
20,3 Hyllmeter 
Datering
19371970(Tidsomfång)
19481970(Huvudsaklig tid)
VillkorNej
TillståndsgivareGLA
VillkorsanmSekretesslag och sekretessförordning
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Göteborgs rådhusrätt och magistrat (– 1970)
Alternativa namn: Rådhusrätten och magistraten i Göteborg: 1:sta avdelningen  ( )
Kategori: Statlig myndighet. Rådhusrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr:GLA/12105

Förteckning 62:3/1972

Förteckning

över

Göteborgs Rådhusrätts arkiv 6:te avd.
Allmän anmärkningAvdelningen inrättad 1939 1/1. Handlingar för åren 1947 - 1970 har levererats och förvaras på Polstjärnegatan
Inledning (äldre form)Enligt Göteborgs stads privilegier 1639 var stadens magistrat indelad i tre kollegier varav ett skötte rättsskipningen. År 1642 inrättades en särskild underrätt benämnd Kämnärsrätten vilken upphörde 1849. Från 1850 sköttes all rättskipning, utom polismål, av rådhusrättens från början 2 avdelningar. På grund av de ständigt ökande arbetsuppgifterna utökades antalet avdelningar vid rådhusrätten efter hand. En tredje avdelning inrättades1871 och fjärde avdelningen 1904. Under åren 1831-1871 fanns också en avdelning för tullmål. Dess handlingar finns i Göteborgs sjötullrätts arkiv. Vid tidpunkten för rådhusrättens upphörande 1970 fanns 9 avdelningar samt en bötesavdelning.
Arbetsuppgifternas fördelning inom de olika avdelningarna framgår av de arbetsordningar och stadgor som från tid till annan utfärdades av Kungl. Maj:t. Därutöver var det den s.k. Samfällda rådhusrätten som skötte frågor rörande ärendenas fördelning inom de olika avdelningarna. Från 1929 framgår också ärendenas fördelning emellan rådhusrättens olika avdelningar av de årliga utgåvorna av Göteborgs kommunalkalender vari hänvisas till aktuella stadgar och arbetsordningar.
Avdelningen handlade hälften, efter lottning med femte avdelningen, av brottmålen till den omfattning samfällda rådhusrätten bestämde. [SFS 1938:557]

Ämnesord

Ämnesord, ort
Göteborgs och Bohus län

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2017-05-22 15:59:56