bild
Arkiv

Göteborgs drätselkammares arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/12470
Omfång
91,5 Hyllmeter 
Datering
16251900(Tidsomfång)
17071862(Huvudsaklig tid)
VillkorNej
VillkorsanmÖ, F
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört 220/63
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
Arkivbildare/upphov
Drätselkammaren i Göteborg
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/12470

Förteckning 220/1963

Förteckning

över

Göteborgs drätselkammares arkiv
Inledning (äldre form)P.M. beträffande Göteborgs drätselkammares arkiv.

Under hösten 1962 har drätselkammarens arkiv genomgåtts, varvid samtidigt med inventeringen av beståndet en nummerförteckning uppgjorts. Tillvägagångssättet har därvid varit följande.

Över drätselkammarens arkiv finns två större förteckningar, den ena uppgjord 1913 vid leverans av arkivets äldre delar och den andra 1919 vid en tillläggsleverans. Dessutom finns en mindre förteckning, uppgjord 1913 avseende räkenskapshandlingar rörande Kristine förs. (förkortas 1913 a fört.) samt ett par små reversal. När nummerförteckningen gjorts upp har 1913 års förteckning använts som stomme så att de olika serierna kommer i den ordning de äro upptagna där. 1919 års förteckning har något annorlunda signa, men volymerna som upptagits där har fogats in i den äldre ordningen. I varje volym har dock det signum den har enligt respektive förteckningar antecknats, ex.: F I a: 1 (1913 års fört.), F I a: 1 (1919 års fört.),
nr. 1 (1913 a fört.). Denna anteckning har i bundna böcker införts på pärmens insida eller på försättsblad, någon gång på framsidans etikett. På buntar är signum antecknat på fascikelomslaget.
Någon uppordning av lösa handlingar har ej gjorts, på något undantag när. Den äldre ordningen har här följts. Vissa lösa verifikationsbuntar befann sig i stor oreda. Där har grovsortering gjorts, gäller volymerna 1224 och 1230. Lösa handlingar i bundna volymer har fått ligga kvar.
För att lättare finna volymerna i magasinet har ledkort uppsatts för var 20:e volym.
Förutom de i förteckningarna och reversalerna upptagna volymerna har påträffats ett antal buntar, som ej kan återfinnas i någon förteckning. Anteckning om detta har skett på varje sådan volym.
Vid inventeringen saknades följande volymer:
Nr. 69 Brevkonceptbok 1820-1821.
Nr. 573 Avkortningslängder 1867-1868.
Nr. 862 Journal över utgående tolag 1674-1675.
Nr. 2054 Koncepträkningar över Sävedals härads räntor 1901-1903 samt div. längder och räkenskaper 1851-1858 ingående i volymnr. 2047.

År 1980 skedde en större leverans till Göteborgs stadsarkiv som fick mottaga större delen av Drätselkammarens bestånd från tiden efter 1862. Dock finns åtskilliga handlingar, som tillkommit efter 1862, kvar i landsarkivet såsom upplåtelsehandlingar för stadens egendomar och bundna böcker som täcker tiden både före och efter 1862. Det finns dock inga handlingar efter år 1900.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2017-06-14 15:21:33