bild
Arkiv

Göteborgs uppbördskontors arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/12875
Omfång
0,5 Hyllmeter  (-)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Uppbördskontoret i Göteborg
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/12875

Förteckning 151/1961

Förteckning

över

Göteborgs uppbördskontors arkiv
Inledning (äldre form)1636 erhöll Göteborg status som stapelstad och samtidigt inrättades en sjötullkammare.

Sjötullen omfattade varor som exporterades eller importerades sjövägen och blev den dominerande utrikestullen. I kuststäderna inrättades också inloppsstationer, för Göteborgs del var denna förlagd till Älvsborg. Stationerna skulle förhindra smuggling vid infarten till städerna. Vid Älvsborg fick skepparna avlämna spcifikationer över de varor som fartyget fraktade och därefter inspekterades lasten. Älvsborg hade inga kamerala funktioner utan tull erlades i Göteborg, i samband med lossningen, varvid jämförelse gjordes med specfikationen. Den tämligen omfattande proceduren medförde att skeppen kunde bli liggande länge utan att få lossa lasten. Därför övergav man dessa rutiner under 1690-talet och nöjde sig med att göra Älvsborg till bevakningsstation.

I Göteborg uppfördes under 1710-talet ett packhus där fartygen fick möjlighet att lossa varor. Tull erlades sedan när varorna hämtades. Under 1700-talet växte tullen kraftigt och mot slutet av seklet fanns flera avdelningar: in- och utgående sjötullkammare, packhus, nederlags-, uppbörds-, och konfiskationskontor. 1815 flyttades inloppsstationen till Klippan och 1868 började direktinsegling till staden.

Sjötullen förvaltades under Kommers- eller Kammar- kollegiet. Men under perioderna 1726-1765, 1777-1782 och 1803-1812 var verksamheten utarrenderad till ett privat arrendebolag, Generaltullarrendesociteten. Under perioden 1813-1824 förvaltades tullverket av en kunglig tulldirektion och 1825 inrättades Generaltullstyrelsen.

Stora arkivförluster gjordes 1866 då tullarkivalier bjöds ut till försäljning.

Uppbördskontoret omfattar perioden 1813-1924
(6 volymer).

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2010-03-15 13:45:14