bild
Arkiv

Nya Varvets kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/13407
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/vyeT1r8xweZJUG018W43t3
Omfång
2,8 Hyllmeter  (-)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
Arkivbildare/upphov
Nya Varvets församling

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/13407

Förteckning 4/1956

Förteckning

över

Nya Varvets kyrkoarkiv
Inledning (äldre form)Nya Varvet utskildes i ecklesiastikt hänseende från Förenade Kustförsamlingarna, (d.v.s Amiralitets- och Varvs- samt Mariebergs församling, senare Karl Johans församling) genom ett kungl. brev den 18 juli 1827. Nya Varvet bestod - med få undantag - av officerare, underofficerare samt civila ämbets- och tjänstemän ävensom månads- och daglönare vid örlogsdepoten. 1870 inrättades där även ett straff- och arbetsfängelse. Genom kungl. brev den 5 maj 1876 stadgades att den del av församlingen som var belägen inom Sävedals härad från 1877 1/1 skulle överflyttas till Askims härad, varigenom hela församlingen kom att tillhöra Askims härad.

Nya Varvet införlivades den 1 januari 1931 med Göteborgs Karl Johans församling.

Nya Varvet hade självständig kyrkobokföring sedan 1816.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Västra Götalands län

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2011-06-21 11:46:13