bild
Arkiv

Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/14055
Omfång
517,3 Hyllmeter 
Datering
19011970(Huvudsaklig tid)
18411970(Tidsomfång)
VillkorNej
TillståndsgivareGLA
VillkorsanmSekretesslag och sekretessförordning
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning nr 62:1/1972
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Göteborgs rådhusrätt och magistrat (– 1970)
Alternativa namn: Rådhusrätten och magistraten i Göteborg: 1:sta avdelningen  ( )
Kategori: Statlig myndighet. Rådhusrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning nr 62:1/1972

Förteckning

över

Göteborgs rådhusrätt 1:a avdelningen 1901-
Allmän anmärkningHandlingar för åren 1948 - 1970 har levererats 2009 och förvaras på Polstjärnegatan 6. Observera att bouppteckningar, med tillhörande handlingar, för tiden 1948 - 1970 förvaras på Arkivgatan 9 A.
Vissa serier innehåller handlingar tillkomna före 1901.
Inledning (äldre form)Enligt Göteborgs stads privilegier 1639 var stadens magistrat indelad i tre kollegier varav ett skötte rättsskipningen. År 1642 inrättades en särskild underrätt benämnd Kämnärsrätten vilken upphörde 1849. Från 1850 sköttes all rättskipning, utom polismål, av rådhusrättens från början 2 avdelningar. På grund av de ständigt ökande arbetsuppgifterna utökades antalet avdelningar vid rådhusrätten efter hand. En tredje avdelning inrättades1871 och fjärde avdelningen 1904. Under åren 1831-1871 fanns också en avdelning för tullmål. Dess handlingar finns i Göteborgs sjötullrätts arkiv. Vid tidpunkten för rådhusrättens upphörande 1970 fanns 9 avdelningar samt en bötesavdelning.
Arbetsuppgifternas fördelning inom de olika avdelningarna framgår av de arbetsordningar och stadgor som från tid till annan utfärdades av Kungl. Maj:t. Därutöver var det den s.k. Samfällda rådhusrätten som skötte frågor rörande ärendenas fördelning inom de olika avdelningarna. Från 1929 framgår också ärendenas fördelning emellan rådhusrättens olika avdelningar av de årliga utgåvorna av Göteborgs kommunalkalender vari hänvisas till aktuella stadgar och arbetsordningar.

Första avdelningen handlade ärenden som avses i lagen om domstolsärenden, [utom ärenden angående vårdnaden av barn] bouppteckningsärenden, mål och ärenden rörande lagfarter, inteckningar, tomträtter och vattenfallsrätter, konkurs- och boskillnadsmål samt även mål om lagsökningar och betalningsförelägganden och tryckfrihetsmål. Efter lottning med andra, tredje och fjärde avdelningarna en fjärdedel av de allmänna tvistemålen. Avdelningen var tillika ägodelningsrätt. Avdelningen handlade brott mot trafikförordningarna samt brott mot tryckfrihetsförordningen.
Första avdelningen organiserades enligt 1964 års arbetsordning [SFS 1964: 884] på 3 avdelningar, Allmänna avdelningen, Bouppteckningsavdelningen samt Lagsökningsavdelningen.
TillväxtIngen

Ämnesord

Ämnesord, ort
Göteborgs och Bohus län

Tillgänglighet

SekretessDelvis
DepositionNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Inskrivningsmyndighetens i Göteborgs domsaga arkiv (SE/HLA/1340150)

Kontroll

Senast ändrad2017-11-10 14:07:04