bild
Arkiv

Göteborgs uppbördsverks arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/14841
Omfång
277 Hyllmeter 
3034 Volymer 
77 sid.  (-, Kortlådor, 4 trähurtsar)
Datering
19461967(Tidsomfång)
VillkorJa
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört 23/78, Under arbete
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Uppbördsverket i Göteborg (1947 – 1966)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning över
GÖTEBORGS UPPBÖRDSVERKS
arkiv
Inledning (äldre form)Uppbördsverket tillkom år 1947 då Mantalskontoret sammanslogs med krono- respektive kommunaluppbörds- kontoren till ett gemensamt verk, Uppbördsverket, med en kronokamrerare som chef.
Som styrelse för Uppbördsverket fungerade Drätselkammaren.
Uppbördsverket hade huvudsakligen hand om folkbokföringen, beskattningen, taxerings- och uppbördsverksamheten samt uppgifter inom socialförsäkringsverksamheten.
Uppbördsverket svarade för den löpande civila bokföringen av stadens befolkning, mantalsskrivning av personer och fastigheter och upprättade register över dessa jämte vallängder.
För beskattningen upprättade verket längder och gjorde uträkning av den beskattningsbara inkomsten samt tjänstgjorde som kansli åt de lokala taxeringsnämnderna. Det fastställde de grunder efter vilka preliminär A-skatt utgick, debiterade preliminär B-skatt och utfärda debetsedlar, prövade ansökningar om befrielse från eller nedsättning av skatteavdrag med hänsyn till existensminimum, jämkning av preliminärskatt och anstånd med erläggande av debiterad skatt.

Inom socialförsäkringens område fastställde uppbördsverket den pensionsgrundande inkomsten enligt lagen om allmän försäkring samt utförde debitering av vissa tilläggspensionsavgifter.

Uppbördsverket upphörde 1966 och ersattes från 1967 av Lokala skattemyndigheten i Göteborgs fögderi.

För författningar, instruktioner, taxeringsdistrikt m.m. se Göteborgs kommunalkalender för respektive år.

En del volymer tillhörande mantalskontoret har redovisats i förteckningen över Uppbördsverkets arkiv och vice versa.

Arkivet leverades i sin helhet till landsarkivet 1996. Leveransnummer 15/96.

Förteckning nr 23/78 inskriven 1997 i ARKIA av Karin Edvall. Kompletterad med arkivbeskrivning m.m., och justerad, 2000/2001 av Thomas Selling.

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Skapad1996-08-06 00:00:00
Senast ändrad2017-05-30 08:52:01