bild
Arkiv

Åsele kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010242
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/TvsCxVnGCasygvO37Z9Y35
Omfång
42,2 Hyllmeter 
Datering
16481999(Tidsomfång)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Reversal: Lev 2013:139 (pdf)
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 43/1950
Reversal: Reversal 112/1994 (pdf)
Reversal: Reversal 103/1997 (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Åsele församling (1648)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Åsele församling bildades 1648 genom utbrytning ur Lycksele församling.

Från Åsele församling har följande församlingar utbrutits:
- 1746 utbröts Föllinge (Hotagens) lappförsamling
- 1783 utbröts Volgsjö kapellag (senare Vilhelmina församling)
- 1795 utbröts Viska kapellag (senare Fredrika församling)
- 1795 utbröts Bergvattnets kapellag (senare Dorotea församling)

Åsele församling utgjorde eget pastorat 1648-1686. 1686-1700 ingick församlingen i gemensamt pastorat med Anundsjö församling (moderförsamling). 1700-1799 utgjorde Åsele församling ett eget pastorat. Vilhelmina församling ingick i pastoratet 1799-1812 med Åsele som moderförsamling. Åsele församling utgjorde åter ett eget pastorat 1812-1998.

Åsele församling och Fredrika församling bildade 1986 en ekonomisk kyrklig samfällighet, men församlingarna fortsatte vara två särskilda pastorat fram till den 1 januari 1999 när de bildade gemensamt pastorat (Åsele församling var moderförsamling). Åsele-Fredrika kyrkliga samfällighets handlingar finns införtecknade i Åsele kyrkoarkiv.

Åsele församling låg en period både i Västerbottens län och Västernorrlands län. 1846 överfördes Rödvattnet som tillhörde Åsele men låg i Västernorrlands län till Anundsjö församling i Västernorrlands län. 1868 överfördes återstående delen av Åsele som låg i Västernorrlands län till Anundsjö. Det byar som då överfördes var Holmträsk, Lägsta, Mossaträsk, Solberg, Tjäl och Tjärn. Åsele församling låg därefter helt i Västerbottens län. Holmträsk ska enligt äldre historik till arkivförteckningen (förteckning 43/1950) ha överflyttats först 1871.

1854 överfördes Gulsele i Åsele, Västerbottens län till Junsele. Länsgränsen ändrades dock först 1858.

Enligt länsstyrelsens femårsberättelse 1886-1890 överflyttades omkring 1860 med Åsele kyrkoherdes medgivande alla nomadlappar i församlingen i kyrkligt hänseende till Vilhelmina församling.

Under åren 1732-1820 fanns i Åsele en lappskola, som sköttes av en prästvigd skolmästare och indrogs sistnämnda år.

Vid eldsvåda 1856 förstördes födelseboken 1748-1800.

I Tåsjö husförhörslängd A I:1 (1773-1804) upptas följande byar tillhörande Åsele socken: Arksjön, Avaträsk, Bellvik, Norrby, Ormsjön, Vägsjön, Västerormsjön och Västvattnet.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Åsele församling

Kontroll

Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2020-09-02 11:53:26