bild
Arkiv

Försvarets Gymnasieskola


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0213
Omfång
24 Hyllmeter 
Datering
19291982(Tidsomfång)
1942 (Huvudsaklig tid)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Frihamnen)
Arkivbildare/upphov
Försvarets Gymnasieskola (1943 – 1982)
Alternativa namn: Försvarets läroverk  (1943 – 1971)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr KrA/0213:0000:Ö

Accession 46/1974
Accession 87/1982
Förteckning

över

Försvarets Gymnasieskola

Rektorsexpeditionen
Inledning (äldre form)Försvarets Gymnasieskola (Benämnt Försvarets läroverk t o m 1971-06-30), Rektorsexpeditionen

HISTORIK

Som resultat av diverse utredningar senast 1941 års försvarsutredning tillkom 1943 försvarets läroverk. Dess uppgifter var att "meddela fast anställt man-
skap och värnpliktiga ur armén, marinen och flyg-
vapnet den allmänbildning som fordras för att vinna anställning såsom officer eller underofficer på aktiv stat ävensom de kunskaper i tekniska ämnen som äro av betydelse för tjänstgöringen vid vissa specialtrupp- slag". Dessutom skulle läroverket meddela undervisning för realexamen. Försvarets läroverk ombildades 1971 till försvarets gymnasieskola. Skolan var i militärt hänseende underställd arméns underofficersskola fr o m 1972 arméns kompaniofficersskola. Skolans verksamhet upphörde 1982-07-01.

Följande författningar reglerade skolans verksamhet, SFS 1944:497, 1961:285, 1971:753.

1974 överlämnades till krigsarkivet en serie examens-
skrivningar (serie E V enligt en äldre förteckning) accession 1974/46. I samband med skolans nedläggning överlämnades resten av arkivet, accession 1982/87. I arkivet återfinns vissa handlingar av i huvudsak protokollskaraktär från arméns underofficersskola (serierna A 2 vol 1 och 2, A 3 vol 1).

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2011-03-03 15:28:56