bild
Arkiv

Arméns pansarcentrum


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0219:056
ExtraID0219:056
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Banérgatan, Frihamnen)
Arkivbildare/upphov
Arméns pansarcentrum (1991-07-01 – 1995-06-30)
Alternativa namn: Arméns pansarcentrum. Försvarsmakten  (1994-07-01 – 1995-06-30)
Alternativa namn: Stridsskola Syd. Försvarsmakten  (1995-07-01 – 1998)
Alternativa namn: PaC  (1991 – 1995)
Alternativa namn: SSS  (1995 – 1998)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)nledning.
Arméns Pansarcentrum (PaC) öppna och hemliga arkiv för tiden 1991-07-01--1994-06-30
föreligger i denna förteckning.
Det kvalificerat hemliga arkivet består endast av arkivförteckning och diarier, då inga handlingar upprättats och de inkomna var gallringsbara.
Förteckningen och diariet förvaras i det hemliga arkivet.

Arbetsuppgifter och organisation.
I Produktionsuppdraget (ProdU) har detaljer och uppgifter varit redovisade, se serie B 2.
PaC har varit hänvisade till P 4/Fo 35 avseende stödproduktion.

Samband mellan myndighetens arbetsuppgifter och viktigare handlingar.
Vid myndigheten registeras varje skrivelse för sig.
Skrivelserna klassificeras enligt KMÄ (klassifikationssystem för militära ärenden) 1986 års upplaga.

Sökingångar i arkiv.
Se arkivförteckning, denna är det viktigaste hjälpmedlet för att bilda sig en uppfattning om arkivets innehåll. Söker man skrivelser i ett visst ärende bör man i första hand leta i diariet eller de register till diariet som finns.

Sekretess som begränsar tillgängligheten.
I myndighetens hemliga arkiv finns handlingar som är sekretessbelagda enligt Sekretesslagen (SFS 1980:100 kap, 2 §).

Pansarinspektörer.
Chefer Arméns pansarcentrum (PaC).
Öv 1 Stig Edgren 1990-07-01---1993-09-30
Öv 1 Alf Sandqvist 1993-10-01---1995-06-30

Chefer Pansartruppernas Stridsskola (PS).
Öv Mats Hansson 1991-07-01---1992-09-30
Öv Roland Appelqvist 1992-10-01---1993-10-31
Öv Andrus Toom 1993-11-01---1995-05-31

Arkivvårdare
Arkivarie Karin Junestål Rylbo.


Historik.

1 juli 1991 utlokaliserades Pansarinspektören med stab från Stockholm och Arméns
Pansarcentrum (PaC9 bildades.
PaC lokaliserades till Klagstorp och PS som inordnades i Arméns Pansarcentrum (PaC) under
namnet Pansartruppernas Stridsskola flyttade in till P 4 kasernområde.

PaC arbetar på två platser.
Inne i Skövde i anslutning till etablissemanget runt Heden verkar kurssektionen 1, 2 och 3 och
Försöktruppen. På Klagstorp gamla herrgård finns LT-sektionen, utvecklingssektionerna och
Pansarstaben.

Således finns fyra utbildningssektioner med olika mål alltifrån grundläggande
officersutbildning till utbildning av brigard- och bataljonsstaber.
Två sektioner arbetar med utveckling, den ena av materiel, den andra av taktik och stridsteknik.
Service till skolan ges av två försökskompanier med värnploktiga och materiel.

Pansarinspektören, Chef PS och stabschefen har sin fasta punkt på Klagstorp.

Inspektören har genom åren i stort behållit de ansvarsområden han från början tilldelades men i utökad och förändrad form. Typförbands- och funktionsansvar samt införande av ny materiel och stridsfordon är idag några av Pansarinpektörens viktigaste uppgifter. Personalfrågor är en annan mycket viktig del där Pansarinspektören är individualplaneringsansvarig för överstelöjtnanter och majorer som genomgått Militärhögskolans högre kurs (utom CA chefsgrupp) samt siste vitsordsättande chef för dessa. Han är dessutom chef för befordringsenhet passar och lämnar förslag till Chefen för armén på lämpliga pansarofficerare för befordran.

Kontroll

Skapad2004-05-11 00:00:00
Senast ändrad2018-10-02 14:22:47