Arméns fältarbetsskola  (1943 – 1961)

Myndighet (upphörd)

KategoriStatlig myndighet
Alternativa namn
Ingenjörtruppskolan  (1943 – 1952)
HistorikEn skola för att vidareutbilda befäl vid ingenjörtrupperna och för att utbilda annat befäl i fältarbetstjänst tillkom 1943 med namnet Ingenjörtruppskolan. Den bytte namn 1952 till Arméns fältarbetsskola. 1 juni 1981 införlivades Ingenjörtruppernas kadett- och aspirantskola med Arméns fältarbetsskola. Myndigheten upphörde och ingick som del av Arméns Fältarbetscentrum fr.o.m. 1 juli 1991.
Reglemente: se TLA nr 37/1958, TRG 680175, TFG 810023.
Litteratur: S Nordenstam, ingenjörtruppernas skolor (i Å Bernström,red, Svea ingenjörregementes historia 1992, s 259-272).
ReferenskodSE/KrA/2592