bild
Arkiv

Frosta härads ägodelningsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/10015
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/nPcwJASQ2a6iMjymYs5Ty3
Omfång
0,2 Hyllmeter 
7 Volymer  (-, Nya leveransen i augusti 2003.)
Datering
18281915(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (koncept), Nya leveransen. Hos KOP.
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning 11/1967
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Frosta härads ägodelningsrätt (1828 – 1915)
Kategori: Statlig myndighet. Ägodelningsrätter 1827-1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/10015Frosta härads ägodelningsrätts arkiv 1827-1915
Förteckningen upprättad vid myndigheten och kompletterad 2006
av arkivhandläggare Mats Johansson, Landsarkivet i Lund.
Allmän anmärkningSammandragsförteckning finns tryckt i Landsarkivet i Lund Del I, 1987. Arkivet innehåller kartor från perioden före 1828.
Inledning (äldre form)Ägodelningsrätt är en äldre benämning på den domstol som avgjorde fastighetsbildningsmål. Ägodelningsrätternas föregångare var de ägodomstolar/ägoskillnadsrätter som inrättades i början av 1800-talet i bl.a. Bjäre och Södra Åsbo. Ägodelningsrätterna upprättades i samband med laga skiftet 1827 i enlighet med Kung. Maj:ts stadga om skifteswerket i Riket (SFS 1827:62). Där stadgas i kapitel 18 § 1 att första domstol i skiftesmål ”å landet” är ägodelningsrätt. Rätten leddes av ortens ordinarie domare och ledamöterna utgjordes av tre i ”lanthushållning kunnige, inom häradet eller Tingslaget boende bofaste män” som utsågs av sockenfullmäktige på förslag av domaren. Frosta härads ägodelningsrätt bedrev verksamhet under åren 1828 till 1915, då den eersattes av Frosta tingslags ägodelningsrätt. Generellt upphörde ägodelningsrätternas verksamhet 1971 i samband med att tingsrätterna inrättades.

Källor: SFS 1827:62
Nationalencyklopedin

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-10-07 14:32:27