bild
Arkiv

Oxie och Skytts domsagas arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/10052
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/hCeOmhhZWqU9ICxGiJhVk1
Omfång
22,5 Hyllmeter 
143 Hyllmeter  (-, Nya leveransen 2008.)
1 Föremål  (Tilläggsleverans 2014.)
Datering
18311970(Tidsomfång)
18731970(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd), Catharina Grönqvist
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Oxie och Skytts domsagas häradsrätt (1873 – 1970)
Alternativa namn: Oxie och Skytts domsaga
Alternativa namn: Oxie och Skytts häradsrätt
Alternativa namn: Oxie-Skytts domsaga
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/10052Förteckning

över

Oxie och Skytts domsagas

arkiv

1873- 1970
Allmän anmärkningSammandragsförteckning finns tryckt i Landsarkivet i Lund Del I, 1987.

Förteckningen upprättad vid myndigheten 1961 och kompletterad av lagman K-G Lindelöw vid Trelleborgs tingsrätt 1973, samt av arkivhandläggare Maria Wallin 2006. Ytterligare komplettering gjord 2016 av arkivarie Catharina Grönqvist i samband med ordnings- och förteckningsarbete av Trelleborgs tingsrätt.
Inledning (äldre form)OXIE OCH SKYTTS DOMSAGA 1873-1970

Arkivbildaren (och myndigheten) för detta arkiv har formellt benämnts Oxie och Skytts domsagas häradsrätt.

Enligt SFS 1872:61 s.16 skulle häradsrätterna i Oxie och Skytts härader förenas till en gemensam Oxie och Skytts häradsrätt från och med 1873. De två häraderna hade redan 1865 bildat egen domsaga. Mellan 1691 och 1864 omfattade domsagan även Vemmenhögs härad och kronobostället i Grönby användes som häradshövdingeboställe. Från 1865 hade häradshövdingen för Oxie och Skytts domsaga adress i Malmö.
Tingsplatsen i Klörup var alltsedan 1600-talet gemensam för både Oxie och Skytts härader. Från och med hösttinget 1904 låg tingsplatsen för dessa härader i Malmö.

Med domsaga menas området för häradshövdingens ämbetsverksamhet. En domsaga kunde ofta innehålla flera häradsrätter. Dessa häradsrätter bildade i sin tur egna rättskipningsdistrikt (tingslag) men hade således en gemensam häradshövding (domare).

Oxie och Skytts häradsrätt efterträddes 1971 av Trelleborgs tingsrätt.

Oxie tar sitt ursprung från kyrkbyn med samma namn (ca 1130 in uilla Oshœgu). Ortnamnet syftar på os 'åmynning', 'källsprång' och hög '(grav)hög'. Skytts härad (ca 1300 Skøzheret) innehåller ordet sköt 'något utskjutande', som här syftar på Falsterbohalvön. (Källa: Nationalencyklopedin)

Oxie och Skytts domsaga omfattade församlingarna (1873-1970 om ej annat anges):

Anderslöv (1873-1951; 1967-1970) *
Arrie
Bodarp
Bunkeflo
Burlöv (före år 1888 hörde en mindre del av församlingen till Oxie härad; för övrigt Bara härad)
Börringe (1967-1970)
Bösarp
Dalköpinge
Eskilstorp
Falsterbo (1947-1970)
Fosie (1873-1930)
Fru Alstad
Fuglie
Gislöv
Glostorp (1873-1966)
Grönby (1967-1970)
Gylle
Gärdslöv (1967-1970)
Gässie
Hammarlöv
Hemmesdynge (1967-1970)
Husie (1873-1934)
Hyllie (1873-1908)
Håslöv
Hököpinge
Kyrkoköpinge
Källstorp (1967-1970)
Lilla Beddinge (1967-1970)
Lilla Isie (1967-1970)
Lilla Slågarp
Limhamn (1902-1914)
Lockarp (1873-1966)
Maglarp
Mellan-Grevie
Oxie (1873-1966)
Räng
Simlinge (1967-1970)
Skanör (1947-1970)
Skegrie
Stora Hammar
Stora Slågarp
Svedala
Särslöv (1873-1951)
Södra Sallerup (1873-1951)
Södra Åby (1967-1970)
Södra Åkarp (-1885 Åkarp)
Trelleborgs landsförsamling (1873-1907) **
Trelleborgs församling (1964-1970)
Tullstorp (1967-1970)
Tygelsjö
Törringe
Vellinge
Västra Alstad
Västra Ingelstad (-1885 Ingelstad)
Västra Klagstorp (-1885 Klagstorp)
Västra Kärrstorp
Västra Skrävlinge, inklusive Sofielunds municipalsamhälle (1873-1910)
Västra Tommarp
Västra Vemmerlöv
Äspö (1967-1970)
Önnarp (1967-1970)
Östra Grevie
Östra Klagstorp (1967-1970)
Östra Torp (1967-1970)

* före 1887 hörde del av Anderslövs församling till Vemmenhögs härad;
1952-1966 hörde församlingen till Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga
** 1908 uppgick Trelleborgs landsförsamling i Trelleborgs stadsförsamling som därmed bytte namn till Trelleborgs församling


Arkivbeskrivning av L Persson 2007-04.

Källor som ej nämns i texten:
J.E. Almquist: Lagsagor och domsagor i Sverige, 1954
Sveriges och Norges statskalender, 1865
J.P. Velander m.fl.: Skåne Kalender, 1878

Ämnesord

Ämnesord, ort
Malmöhus län

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2022-06-30 08:41:30