bild
Arkiv

Malmö länsfängelses arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/10272
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/nczuP4xGTo1APcQcMDILT2
Omfång
15 Hyllmeter 
Datering
17701914(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning 1972/36, 19
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Länsfängelset i Malmö (16-- – 1914)
Kategori: Statlig myndighet. Kriminalvårdsanstalter (Länsfängelser)

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/10272

Förteckning 36/1972
Förteckning 10/1985

Förteckning

över

Malmö länsfängelses arkiv


Förteckningen upprättad i juni 1972
av Margareta Andersson, reviderad
och kompletterad av N G Valdén 1985.
Inledning (äldre form)M A L M Ö L Ä N S F Ä N G E L S E S A R K I V


Malmö länsfängelse och dess föregångare läns-
häktet har alltsedan Skåne blev svenskt 1658
varit knutet till Malmöhus slott, där det har
varit inrymt i särskilda rum i citadellet -
den gamla slottsbyggnaden - som även användes
såsom fästningsfängelse. Med 1823 års betänkande fastslogs för länshäktenas del att där endast
skulle förvaras rannsakningsfångar, bysatta samt "vatten-och-brödfångar".

Det tilltagande lösdriveriet i landet ledde
till att arbetsinrättningarna snart blev över-
fyllda, varför lösdrivare i väntan på plats på
Malmö arbetsfängelse fick kvarstanna i länshäktet.

Med 1841 års fängelsereform slog cellsystemet
igenom för länshäktenas del. De följande partiella lagarna, vilka stadgade att personer dömda till två
års straffarbete eller fängelsestraff skulle avtjäna detta i cell å länsfängelse, reglerade slutgiltigt länsfängelsets verksamhet.
År 1855 togs den nyuppförda länsfängelsebyggnaden
inne på slottsområdet i bruk.

Den förste oktober 1914 drogs länsfängelset in, varefter rannsakningsfångar förvarades i det nya centralfängelset vid Gevaldigergatan.

Kameralt har länsfängelset varit underställt centralfängelset i Malmö.

Arkivmaterialet omfattar tiden från 1770 till 1913-1914.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-10-21 07:58:55