bild
Arkiv

Malmö stadshäktes arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/10273
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/fduyEWbuIoTBmrXPTs9si1
Omfång
0,1 Hyllmeter 
Datering
18401854(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning 1983/27
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Stadshäktet i Malmö
Kategori: Statlig myndighet. Häkten (Stadshäkten)

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/10273

Förteckning 27/1983

Förteckning

över

Malmö stadshäktes arkiv

Upprättad 1983 av
assistent N G Valdén.
Inledning (äldre form)M A L M Ö S T A D S H Ä K T E S A R K I V


I det rådhus som stod färdigt 1546 förfogade
Malmö stad över fyra fångtorn i källarplanet.
Innanför rådhusets förstuga inrättades två
arrestrum 1727-1728 och i slutet av 1700-talet
upphörde fångtornens användning till häkte.
Kungl. Maj:t medgav 26 augusti 1802 att staden
fick förvara sina fångar i fängelserummen på
slottet och därefter inreddes "kopparkammaren"
i rådhuset till häkte för mindre brottslingar
vid rannsakningarna. Från 1855 förvarades
stadens fångar i Malmö länsfängelse.

Arkivet omfattar fångförteckningar och
rapporter om att inga fångar har förvarats
i häktet. Fångförteckningarna eller rapport-
erna blev insända månadsvis till Malmöhus
läns landskansli för vidare befordran till
hovrätten, justitiekanslern och justitie-
ombudsmannen.
I samband med en gallring överlämnade
hovrätten över Skåne och Blekinge sina
arkivexemplar till landsarkivet.


LITTERATUR:

A.U. Isberg S:r: Bidrag till Malmö Stads
Historia II b. Stadens Magistrat och
Rådhusrätt... (1900) sidorna LXXIX-LXXX
och LXXXVI-LXXXVII.

A.U. Isberg: Malmö stadskrönika III (1913)
sidorna 80-287.

Einar Bager: "Ett och annat om brott och
straff i forna tiders Malmö" (Malmö Forn-
minnesförenings årsskrift 1941) sidorna
57-64.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-10-21 07:59:08