bild
Arkiv

Sjömanshusets i Ystad arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/10746
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/VJ2e2ykgSQT3WwTNsf7gQ2
Omfång
9 Hyllmeter 
Datering
18011961(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning 1971/5
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Sjömanshuset i Ystad (– 1961)
Kategori: Statlig myndighet. Sjömanshus 1748-1969

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/10746

Förteckning 5/1971

Förteckning

över

Sjömanshusets i Ystad arkiv

1801 - 1961Förteckningen upprättad år 1971 av
arkivassistent Kjell-Ove Persson.
Kompletterad 1980.
Allmän anmärkningEfter 1961 se Malmö Sjömanshus.
Inledning (äldre form)Sjömanshusets i Ystad arkiv

HISTORIK

Sjömanshuset i Ystad fanns upptaget på den förteckning över redan existerande sjömanshus, vilken tillställdes magistraten i Malmö i mars 1755 i samband med förbere- delserna för inrättandet av ett sjömanshus där. Koffer-
direglementet, som reglerar de äldsta sjömanshusens
verksamhet, utfärdades 1748-03-30 varför Ystads sjö- manshus måste ha tillkommit någon gång mellan de båda tidpunkterna. Forskningar i Ystads stadsarkiv kunde sannolikt ge närmare besked. I sjömanshusets arkiv finns inga handlingar bevarade från tiden före 1801.

Enligt kommerskollegii kungörelse 1871-03-10
(SFS nr 10) skulle sjömanshusets i Ystad distrikt omfatta: staden Ystad, Herrestads, Ljunits och Färs härader samt östra delen av Vemmenhögs härad intill Dybecksån i Malmöhus län samt Löderups, Valleberga och Köpinge socknar av Ingelstads härad i Kristianstads län. Områdena norr och väster därom lydde under de nyinrättade sjömanshusen i Simrishamn respektive Trelleborg. Vid omorganisationen genom K. kungörelsen 1939-06-09 (SFS nr 306) utökades Ystadsdistriktet genom indragning av sjömanshuset i Simrishamn.

Med anledning av en ny K. förordning avvecklades 1961-07-01 sjömanshuset i Ystad och dess distrikt liksom Trelleborgs införlivades med Malmö-Landskrona sjömanshusdistrikt.

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2013-01-29 11:32:28