bild
Arkiv

Kriminalvårdsanstaltens i Malmö arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/11779
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/BIEU7JHv3KMsBkC0ZQeyA4
ExtraID11779
Omfång
40 Hyllmeter  (-)
Datering
19131960(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd), Annika Tergius
Arkivförteckning (godkänd), Arkivförteckning upprättad vid myndigheten.
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Kriminalvårdsanstalten i Malmö (1914 – 1997)
Alternativa namn: Kriminalvårdsanstalten Malmö - Kirseberg
Alternativa namn: Fångvårdsanstalten i Malmö
Alternativa namn: KVA Malmö - Kirseberg
Kategori: Statlig myndighet. Kriminalvårdsanstalter

Innehåll

Allmän anmärkningHandlingarna levererade från Kriminalvårdsanstalten Kirseberg 2007. Delar av arkivet är kvar på anstalten, vilka serier och volymer det rör sig om är angivet i förteckningen.
Inledning (äldre form)Arkivet utgörs till större delen av handlingar från 1914-10-26 och framåt då Länsfängelset upphörde och införlivades i det nya Centralfängeslet i Malmö. Vissa serier har handlingar från den äldre perioden för Centralfängelset men har införlivats i den nya anstaltens arkiv. I övrigt hänvisas till förteckningarna över Länsfängeslets respektive Centralfängelsets arkiv vilka båda förvaras i Landsarkivet i Lund.
I arkivet ingår även en del handlingar tillhörande södra anstaltsgruppen/södra räjongen, då chefen för fångvårdsanstalten och anstaltsgruppen/räjongen var samma person.
Vid leveransen till Landsarkivet i Lund 2007 bröts det flesta serier vid 1960. Förteckningen är dock redovisad i sin helhet med nogranna markeringar om vad som förvaras i Landsarkivet och vad som är kvar på Kirseberg. Förteckningen över arkivet är upprättad på myndigheten. Kompletteringar av förteckningen och arkivbeskrivningen har gjorts av arkivarie Annika Tergius 2011.

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Kriminalvårdsregionens kansli i Malmö arkiv (SE/LLA/11474)

Kontroll

Skapad2008-12-29 17:00:09
Senast ändrad2020-10-09 13:20:01