bild
Arkiv

Sankt Ibbs kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13327
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/RWIif0T0J4wxUxy8Q1Ijt0
Omfång
2,1 Hyllmeter 
2 Hyllmeter  (-, Tilläggslev. 9/2006)
0,1 Hyllmeter  (Mindre tilläggsleverans i december 2015.)
5,1 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i jan. 2016.)
3 Fotografier  (Tilläggsleveransen i jan. 2016.)
Datering
16151999(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (koncept) (pdf), H-bilagor och oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial!
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Sankt Ibbs församling (– 1999)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Allmän anmärkningTilläggsleverans av främst kyrkokommunala handlingar i jan. 2016.
Inledning (äldre form)S:t Ibbs kyrkoarkiv

HISTORIK

S:t Ibbs församling, omfattande ön Ven, utgjorde eget pastorat t.o.m. 1961, men ingår numera i Landskrona pastorat, Rönneberga kontrakt i Lunds stift. I kommunalt hänseende uppgick S:t Ibb i Landskrona 1959-01-01.

Namnet S:t Ibb är efter kyrkan, som helgats åt S:t Jacob, av vilket namn Ibb är en dansk utveckling.

P.S. Under krigen mellan Danmark och Sverige 1658-1660 förstördes kyrkoarkivet på Hven. När generalguvernören Stenbock 1663 i Köpenhamn efterlyste Hvens förlorade kyrkoräkenskapsböcker fick han till svar att öns "kyrkoböcker" hade förvarats på Hörsholms gods och "ridefogden" därstädes Lorentz Tuxen meddelade (1663) att "Huens kierkebog haffr warett paa Hirshollm (=Hörsholm) Udi Krijgenss tiid, och med andre mine breffue och documenter, bleffuen forrygt och bortkommen.."och han försäkrade sig ej veta var de då fanns. Landstingsridern vid Hörsholm Rasmus S¢ffrensson och visiterern i Köpenhamn Söffren Nielsson meddelade vidare att de under kriget tjänstgjort på Hörsholm och därvid bevittnat hur "di Suenske lod opbryde Lorentz Tuxen contorskab" vars innehåll till en del uppbrändes och till en del bortfördes av svenskar och polacker. (Se: Skånska generalguvernementskansliets arkiv: Skrivelser från åtskilliga myndigheter och ämbetsmän 1663: Rigsmarskalk Johan Christoff von Körbitz 1663-05-19 med bilagor).

A. E.

Leveranser

Nytt material har inkommit till arkivet
Datering
1999
Omfång
5,1 Hyllmeter 
3 Fotografier 
Leveransdatum2016-01-14

Ämnesord

Ämnesord, ort
Sankt Ibbs församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 100/1962. Förteckningen upprättad i juli 1962 av fil. mag. Hans Pleijel.
Senast ändrad2020-09-22 14:47:17