bild
Arkiv

Svalövs kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13381
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/30hlwjqN3K2Yyw2NmxAGG1
Omfång
2,1 Hyllmeter 
4,2 Hyllmeter  (-, Leverans av folkbokföringshandlingar 2011.)
3,9 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i maj 2019.)
85 Kartor och ritningar  (Tilläggsleverans i maj 2019.)
31 Fotografier  (Tilläggsleverans i maj 2019.)
6,2 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i juni 2019 (Obs! avser flera församlingar i samma leverans).)
92 Kartor och ritningar  (Tilläggsleverans i juni 2019.)
3,5 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i januari 2020.)
24 Kartor och ritningar  (Tilläggsleverans i januari 2020.)
Datering
15691999(Tidsomfång)
16901991(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar. Obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Svalövs församling
Alternativa namn: Svaluf, ibland Norra Svalöv
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Allmän anmärkningTilläggsleverans i maj 2019 av 3,9 hyllmeter främst kyrkokommunala handlingar samt i juni 2019 av 6,2 hyllmeter. Obs! I den senare leveransen är handlingar från samtliga församlingar inräknade i hyllmeteruppgifterna. Ytterligare tilläggsleverans av 3,5 hyllmeter främst kyrkokommunala handlingar i januari 2020.
Inledning (äldre form)Svalövs kyrkoarkiv

HISTORIK

Svalöv är medtaget i Lunds stifts Landebog 1569 under Rönnebergs härad. Då det sedan gammalt hörde in under Herrevadskloster kom det att bilda ett enförsamlingspastorat. När Herrevadskloster vid reformationen drogs in till kronan förblev godset alltjämt bortförlänt till speciella läntagare. 1760 övergick emellertid patronatsrätten till det inom Svalöv belägna Axelvolds säteri. Genom uppgörelse mellan K. Maj:t och Patronus upphävdes patronatsrätten 1881. Källs-Nöbbelöv och Felestads församling förenades 1927 med Svalöv till ett pastorat benämnt Svalövs, Källs-Nöbbelövs och Felestads församlingars pastorat. Från 1962 moderförsamling i Svalövs, Felestads och Tirup pastorat samt från 1974 moderförsamling i Svalövs, Felestads, Tirups och Torrlösa pastorat. 1980 bilade Svalöv, Felestad och Tirups församling ekonomisk partiell samfällighet som år 1989 blev total ekonomisk samfällighet i och med Torrlösa församlings anslutning.

Leveranser

Nytt material har inkommit till arkivet
Datering
18581999
Omfång
3,9 Hyllmeter 
31 Fotografier 
85 Kartor och ritningar 
Leveransdatum2019-05-15
---------------------------------------------------------------------------------
Nytt material har inkommit till arkivet
Datering
1999
Omfång
6,2 Hyllmeter 
92 Kartor och ritningar 
Leveransdatum2019-06-18
---------------------------------------------------------------------------------
Nytt material har inkommit till arkivet
Datering
1999
Omfång
3,5 Hyllmeter 
24 Kartor och ritningar 
Leveransdatum2020-01-21

Ämnesord

Ämnesord, ort
Svalövs församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 8/1964. Förteckningen upprättad i januari 1964 av fil.kand. Torbjörn Kjölstad.
Senast ändrad2020-01-28 16:38:59