bild
Arkiv

Önnarps kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13506
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/SjsG9g9w0qkneNqxPnryzA
Omfång
1,9 Hyllmeter 
Datering
17492008(Tidsomfång)
17491999(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Önnarps församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Önnarps kyrkoarkiv

HISTORIK

Enligt 1569 års Landebog var Önnarp annex till Gärdslöv.
År 1660, då Skåne blivit svenskt, förlänades hela pastoratet till riksamiralen, greve G.O. Stenbock. Efter 1670, sedan greve Stenbock frånträtt det var pastoratet regalt. Fastän j.p. aldrig tillhört Näsbyholm utan domkapitlet, begärde 1781 dåvarande ägaren av Näsbyholm, friherre C.V. Blixen, att Kungl. Maj:t skulle återställa honom i hans företrädares rätt att njuta j.p. 1782 förklarade Kungl. Maj:t, att ägaren till Näsbyholm var berättigad till j.p. till både Gärdslöv och Önnarp. Detta förhållande existerade till 1931, då pastoratsrättsinst. upphörde. 1749 härjades prästgården av en brand, varför kyrkoböckerna börja först detta år. Enligt 1962 års pastoratsreglering kom Gärdslöv, Önnarp, Börringe, Anderslöv och Grönby att bilda ett gemensamt pastorat.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Önnarps församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 42/1964. Förteckningen upprättad i mars 1964 av Karin Olofsson.
Senast ändrad2022-06-14 11:13:52