bild
Arkiv

Accisrätten i Malmö


Grunddata

ReferenskodSE/MSA/00005
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/XztMrrEjT2F6sznAyNT1eM
ExtraIDJUD
Omfång
1,1 Hyllmeter 
Datering
16661811(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd)
ArkivinstitutionMalmö stadsarkiv (depå: Bergsgatan)
Arkivbildare/upphov
Accisrätten i Malmö (1672 – 1811)
Kategori: Statlig myndighet. Accisrätter (lilla tullrätten) 1672-1811

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr MSA/00005
Förteckning

över

Accisrätten i Malmö

arkiv

1691-1811
Inledning (äldre form)Accisrätten i Malmös arkiv, 1691-1811

Lilla Tull- eller Accisrätten var namnet på den specialdomstol som från 1600-talet och fram till 1811 handlade brott mot lanttull- och accisförfattningarna.

1622 års svenska riksdag hade beslutat att alla inhemska "ätliga, slitliga och förnötliga" varor som fördes till torgs eller marknad i riket skulle beläggas med sk landttull (eller lilla tullen). Sedermera utsträcktes denna avgift till alla varor som fördes in i städerna från landsbygden.

Varor som tillverkades eller omsattes i landet, belastades med saluaccis vid tillverkning och försäljning bl a av bagares och bryggares varor samt hushållsaccis vid husbakning, bryggning och slakt.

Till en början tycks landshövdingen ha dömt i tvister i tull- och accisfrågor men i en stadga från 1664 intogs specialbestämmelser om "accisrätt". I Skånelanden dömdes enligt dansk rätt fram till 1683. Av ett brev från generalguvernör Gustaf Banér framgår dock att han 1666 delegerade denna sin uppgift till en särskild accisrätt i Malmö som bestod av president (borgmästare), två rådmän, byfogde och tullinspektören vid Lilla tullen.

Genom Kungl. Maj:ts förordning 1672 infördes accisrätter i samtliga svenska städer. Tullinspektören blev ordförande och bisittare var en borgmästare (eller rådman) samt en rådman.

Ärenden som upptogs var t ex försnillning av tull och accis, våld mot tulltjänsteman, brott mot brännvinsförbuden, lurendrejeribrott, intrång i tobaksspinnerinäringen.

Enligt 1672 och 1681 års kungliga förordningar skulle originalprotokollen från accisrätten, underskrivna av tullinspektoren och notarien insändas till kammarkollegiet. I kammarkollegiets i riksarkivet förvarade arkiv återfinns dock inga protokoll. Senare ändrades leveransskyldigheten till kommerskollegiet. I kommerskollegium: Advokatsfiskalskontorets arkiv som förvaras på riksarkivet finns under serien "Rättsprotokoll från orterna" insända protokoll från accisrätten i Malmö för åren 1734-1811.

Accisrätten upphörde 1811 (Kungl. kungörelse 1811-10-11) i och med att lanttullen och husbehovsaccisen slutade uppbäras (saluaccisen kvarstod dock till 1863). Genom Kungl. kungörelse 1811-02-14 bestämdes att alla mål som hört under accisrätten tillsvidare skulle upptagas i stapelstäderna av sjötullrätten och i övriga städer av rådhusrätten. Accisärenden handlades av sjötullrätten i Malmö fram till att denna domstol upphörde 1831 och därefter av rådhusrätten.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1996-02-15 00:00:00
Senast ändrad2014-11-18 08:36:56