bild
Arkiv

Malmö högre läroverk för flickor


Grunddata

ReferenskodSE/MSA/00583
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/pAcfsqFhb4EtAX7BZHsb42
ExtraIDSKO
Omfång
12,5 Hyllmeter 
Datering
1883 – 1967  (Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd)
ArkivinstitutionMalmö stadsarkiv (depå: Bergsgatan)
Arkivbildare/upphov
Malmö högre läroverk för flickor
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr MSA/00583Förteckning

över

Malmö högre läroverks för flickor arkiv

1883-1937 (-1967)Förteckningen upprättad i stadsarkivet
februari 1965 av Lennart Tomner.
Inledning (äldre form)Malmö högre läroverk för flickor

HISTORIK

Den 5 september 1870 inflyttade till Malmö S:t Petri, kv 62 S:t Jörgen III (gammalt nr 396 och Södergatan 30) mamsell Helena Maria Stenkula med en yngre syster Beata från Helsingborg och fröken Elin Lunnerquist jämte moder och två systrar från Linköping. Maria Stenkula och Elin Lunnerquist började här en skola för flickor.
Maria Stenkula var född 1842 22/7 i Helsingborg och dotter till fältläkaren Zacharias Stenkula (död 1867). Hennes broder var folkskoleinspektören i Malmö A A O Stenkula. Elin Lunnerquist var kyrkoherdedotter från Ö Harg i Linköpings stift. Hon gifte sig 1878 med en fabrikör R C Feddersén i Köpenhamn och flyttade dit, men Maria Stenkula fortsatte skolverksamheten med hjälp av andra lärarinnor.
"Stenkulas skola" övertogs hösten 1884 av ett aktie-
bolag och erhöll namnet Malmö högre läroverk för flickor. Initiativtagare till bolaget var dåvarande fältkäkaren August Falck, och syftet var att skaffa Malmö en egen flickskola med tidsenliga lokaler.
Aktiebolaget Malmö högre läroverk för flickor hade efter en del förberedande möten konstituerats 1883 6/7. Bolaget inköpte en tomt vid Slottsgatan (nu adressnr 28) i kv Generalens hage och strax söder om den genom kvarteret senare framdragna Grynbodgatan. Här uppfördes en skolbyggnad i holländsk renässansstil efter ritningar av lektor John Smedberg. Lokalerna togs i bruk hösten 1884. I övrigt hänvisas till de korta historikerna i samband med de tryckta årsredogörelserna för läsåren 1908/1909 och 1933/1934.
Skolverksamheten vid Malmö högre läroverk för flickor avvecklades med vårterminen 1937 i samband med att en kommunal flickskola inrättats i staden. Se vidare Kommunala flickskolan i Malmö. Själva aktiebolaget hade emellertid ännu ej upphört, men skolfastigheten försåldes till Malmö stad.
En del handlingar från bolagets verksamhet levererades till stadsarkivet redan 1955. Övriga i förteckningen upptagna handlingar har, om ej annat angives, levererats i oktober 1965 från Fågelbacks-
skolan i Malmö (förutvarande Kommunala flickskolan).

Förteckningen upprättad 1965 av Lennart Tomner,
reviderad 1995 av Birgit Bäck.


Arkivnr MSA/00583

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2021-04-29 08:14:48