bild
Arkiv

Södra Sallerups kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/MSA/00943
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Rt8NiPU6BKcop2pJYWHVV3
ExtraIDKYR
Omfång
7,8 Hyllmeter  (Text)
Datering
17241999(Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmLängst 70 års sekretess för folkbokföringshandlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen 22 kap, 1 paragrafen.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd)
ArkivinstitutionMalmö stadsarkiv (depå: Bergsgatan)
Arkivbildare/upphov
Södra Sallerups församling (– 1999)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr MSA/00943Förteckning

över

Södra Sallerups församling
Inledning (äldre form)Södra Sallerups kyrkoarkiv

Genom kungligt brev 1564 föreskrevs att kyrkoherden i Malmö S:t Petri skulle uppbära prästtionden och prästränta av Södra Sallerups socken mot att han höll den med en kaplan. I nästan tre sekler varade denna anknytning till Malmö S:t Petri. Genom Kungligt brev 1806 och 1813 fastställdes att Sallerup såsom prebende skulle utbytas mot Bunkeflo och Hyllie, när innehavaren av detta pastorat avgått. Nådåren efter prosten Pallander i Bunkeflo utgick 1832-04-30. Södra Sallerup blev då eget självständigt pastorat. Jämlikt Kungligt brev 1923-12-31 förenades Sallerup fr o m 1924-05-01 med tre annexförsamlingar, Husie, Bjärshög och Oxie till ett pastorat inom Oxie kontrakt. Husie utbröts 1949 för att bilda eget pastorat. Södra Sallerup inkorporerades med Malmö 1952-01-01 i kommunalt och 1962-01-01 i ecklesiastikt avseende. Vid pastoratsreformen sistnämnda år förenades församlingen med Husie till Husie och Södra Sallerups pastorat inom Malmö kontrakt.

Södra Sallerups kyrkoarkiv led en del förluster genom brand som drabbade prästgården 1882. De flesta lösa
handlingar tillhörande serierna K och M-O är brandskadade. Hur mycket som gått helt förlorat kan ej fastställas. I ett inventeringsprotokoll 1882-04-24 uppräknas en del som förstördes genom eldsvådan. En förteckning från 1822 upptar flyttningsattester från 1805, men redan 1876 uppges begynnelseåret för attestserien vara 1824.

Förteckningen upprättad 1962 i stadsarkivet och reviderad 1988 av Pehr Nilsson. Den del av förteckningen som avser handlingar vilka 1989 förvarades i pastorsämbetet reviderades detta år av Gertrud Olivius. I och med att folkbokföringen fördes över från Svenska kyrkan till Lokala skattemyndigheten 1991-07-01, kompletterades förteckningen av Cecilia Jansson och Jan Östergren hösten 1992. I samband med skilsmässan kyrka/stat år 2000 avslutades arkivförteckningen vintern 1999 av Cecilia Jansson och Barbro Möller. From hösten 2003 förvaras hela S Sallerups kyrkoarkiv på Malmö stadsarkiv.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2019-02-22 10:46:26