bild
Arkiv

Samarbetsnämnden för journalisthögskolorna


Grunddata

ReferenskodSE/RA/420246
Omfång
9,9 Hyllmeter 
Datering
19671976(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Samarbetsnämnden för journalisthögskolorna (1967 – 1976)
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning över

420246

Samarbetsnämnden för journalisthöskolorna

1967-1976
Förteckning: Gun Sjögren/Bertil Johansson, 1977
Reviderad och digitaliserad i Riksarkivet 1995
Inledning (äldre form)Samarbetsnämnden för journalisthögskolorna 1967 - 1976


INLEDNING

Samarbetsnämnden för journalisthögskolorna tillkom 1967-07-01 (Stadga 1967:236) i samband
med Journalistinstitutens ombildning till Journalisthögskolor. Den ersatte, med vidgade uppgifter, Samarbetsnämnden för journalistinstituten. Den upphörde 1976-09-30 vid högskolereformen och verksamheten överfördes till Universitets- och högskoleämbetet.

Samarbetsnämnden skulle främja samordningen av Journalisthögskolornas verksamhet, samt anta studerande till Journalisthögskolorna.

Tillsammans med Samarbetsnämndens arkiv förvaras arkiven från föregångarna, Interimstyrelsen
för journalistinstituten (1962) och Samarbetsnämnden för journalistinstituten (1963-1967).Bertil Johansson
1977


Bilaga 1

Diarium

011 Anslagsframställningar (samarbetsnämnden, högskolorna)
012 Extra anslag
013 Regleringsbrev, anvisningar, stadga
014 Riksdagen
015 Remisser
016 Statens avtalsverk
010 Övriga statliga myndigheter
021 Avlöningar, arvoden
022 Resekostnadsersättningar och traktamenten
023 Personalärenden, samarbetsnämnden
024 Personalärenden, Stockholmshögskolan
025 Personalärenden, Göteborgshögskolan
031 Samarbetsnämnden, kallelse, handlingar, protokoll m.m.
032 Stockholmshögskolans styrelse
033 Göteborgshögskolans styrelse
034 Stockholmshögskolans lärarråd och utbildningsnämnd
035 Göteborgshögskolans lärarråd och utbildningsnämnd
036 Elevkårerna
030 Övriga sammanträden
041 Lokaler och inventarier
051 Expedition och förvaltning
061 Tidningar, annonser m.m.
071 Inträdesansökningar
072 Anlagsprov
073 Studiepraktik
074 Antagning av elever, återbud från antagna elever
075 Studiehandbok
070 Övrigt om elevantagning
081 Scheman, Stockholmshögskolan
082 Scheman, Göteborgshögskolan
083 Kompendier
084 Övningar, Stockholmshögskolan
085 Övningar, Göteborgshögskolan
086 Tentamina, Stockholmshögskolan
087 Tentamina, Göteborgshögskolan
080 Övrigt om undervisningen vid högskolorna
091 Pressinstitutet
090 Övriga pressorganisationer
101 Journalistutbildningen i Danmark
102 Journalistutbildningen i Norge
103 Journalistutbildningen i Finland
100 Journalistutbildningen i övriga länder
111 Övriga läroanstalter

Hänvisningar

ReproduceratNej

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2010-10-22 13:27:44