bild
Serie

Lagmännens renoverade domböcker

Svea Hovrätt

Serien inbunden om inget annat anges. Lagmännens domböcker är mikrofilmade och lämnas endast undantagsvis ut i original. För närmare upplysningar om exakt vilka lagmanstingsprotokoll som är bevarade hänvisas till kopior av kortregister som finns i riksarkivets forskarsal i Marieberg. Landskapsnamnen anges endast i de fall lagsagorna omfattar hela landskapet,,annars anges län. Luckor i lagsagorna redovisas inte.

 Volymer (322 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11620 – 1671Strödda år. Södermanlands län 1654; Kalmarslotts län, Lagmansting hållen i Södra Vedbo härad och Jönköpings rådhus i Småland, rådande under riksrådets Nils Bielkes jurisdiktion 1620 och 1634; Strödda lagmansting hållna i Västmanlands och Närkes jurisdiktionsområden 1652, 1654-55, 1662, 1667-71; Hedvig Eleonoras livgedings lagsaga, 1671; Örebro lagmansting 1671; Gottland lagmans dombok, 1667, 1670. 
21622 – 1624Västmanland. 
31625 – 1639Upplands län 1625-31, 1638-39; Västmanlands län 1639; Södemanlands län 1633-34, 1638; Närke 1639. 
41627 – 1645Upplands län 1641,1643; Södermanlands län 1627,1629, 1641-43; Västmanlands län 1640, 1642-45,; Närke 1627,1631. 
51630 – 1636Upplands län 1630, 1634-35; Södermanlands län 1635-36; Västmanlands 1634-36; Älvsborgs och Skaraborgs län 1635. 
61643 – 1652Uppland och Västmanland 1643-51; endast Uppland 1652; Kopparbergs län 1646,1648; Södermanlands län 1647, 1649-52; Gotland 1648,1651. 
71654 – 1659Upplands län. 
81661 – 1663Upplands län. 
91663 – 1666Uppland 1663-65; Västmanland 1665, Närke 1666; Södermanlands län 1664,1666. 
101666 – 1671Hedvig Eleonoras livgeding. 
111599 – 1679Volymen uppdelad i 2 delar: 11 och 11½.
11 innehåller Upplands och Södermanlands län 1667-71; 11½ innehåller Uppland 1599, 1600, 1602, 1672, 1674-77, 1679; Närke (Örebro län) 1674,1676, 1678; Västernorrland 1676-77; Gästrikland, Medelpad och Västernorrland 1676: Ångermanland 1677 samt Väster- och Norrbotten 1677.
 
121591 – 1679Volymen uppdelad i 2 delar: 12 och 12½.
12 innehåller Västmanlands län 1673, 1681 och 1683-88. 12½ inehåller Västmanland och Dalarna 1591, 1618, 1621, 1627, 1629, 1631-33, 1675, 1677 och 1679; Södermanland 1672-73, 1675-76; Hedvig Eleonoras livgeding 1679.
 
131678 – 1687Södermanland 1678, 1681-83, 1685-87; Hedvig Eleonoras livgeding 1681-87; Närke 1680-83, 1685-88; Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Jämtland 1680; Norrrbotten, Skelefteå, Umeå, Ångermanlland 1681. 
141678 – 1688Norrland 1678-79, 1682, 1684-88. 
151681 – 1684Uppland. 
161685 – 1719Uppland 1685-86. Västerbottten 1718-19. 
171687 – 1687Västmanland, Södermanland och Hedvig Eleonoras livgeding. 
181688 – 1698Södermanland 1692-93, 1695-96, 1698; Kopparberget och Dalarna 1688, 1691-93, 1696-97; Västmanland 1691-94, 1696-97. 
191689 – 1694Volymen uppdelad i två delar: 19 och 19½.
19 innehåller Uppland 1689 och 1691-94. 19½ (bunt) innehåller Uppland 1692.
 
201689 – 1698Gäller strödda lagmansting från Närke och Örebro, Ångermanland, Medelpad och Hälsingland, Västerbotten, Jämtland och Härjedalen, Norrbotten och Torneå, Hedvig Eleonoras livgeding samt Gotland. 
211690 – 1690Uppland, Södermanland, Hedvid Eleonoras livgeding, Närke, Västmanland, Örebro, Västmanland, Västergötland, Norrland, Gotland. 
221689 – 1696Uppland 1689 och 1696; Södermanland 1696, Västmanland 1694. 
231694 – 1694Uppland. 
241694 – 1695Beteckning på volymen: 23b-25. Uppland 1694 (defekt). Finlands lagsaga 1694. 
251694 – 1695Se vol. 24. 
261697 – 1699Volymen uppdelad i 2 delar: 26 och 26½. 26 innehåller Uppland 1687-99 och 26½ Uppland 1697 (Bunt). 
271697 – 1697Västmanland och St. Kopparberg. 
281698 – 1699Samma som vol. 29. Innehåller defekta domböcker från Stockholms, Västmanlands och St. kopparbergs län. 
291698 – 1699Se vol. 28. 
301700 – 1700Södermanlands, Hedvig Eleonoras livgeding), Gotlands, Västmanlands och Kopparbergs län. 
311701 – 1701Upplands, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands län. 
321702 – 1702Stockholms, Södermanlands (livgedinget), Gotlands, Västmanlands län. 
331703 – 1703Stockholms, Uppsala, Södermanland (livgedinget), Gotlands, Västmanlands län. 
341704 – 1704Upplands, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Kopparbergs län. 
351705 – 1705Stockholms, Södermanlands (livgedinget), 
361705 – 1718Gotlands, Västmanlands län 1705, Västernorrlands län 1918. 
371705 – 1706Närke (Örebro) län. 
381706 – 1706Stockholms, Uppsala, Närke (Örebro). 
391707 – 1707Stockholms, Södermanlands län med livgedinget, Närke (Örebro), Västmanlands och Kopparbergs län. 
401708 – 1708Stockholms, Uppsala, Södermanlands län med livgedinget, Gotlands, Närke (Örebro), Västmanlands, Kopparbergs län. 
411709 – 1709Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Närke (Örebro), Västmanlands län. 
421710 – 1710Stockholms, Uppsala, Hedvig Eleonoras livgeding, Gotlands, Närke (Örebro), Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands (med Medelpad och Ångermanland) samt Jämtlands län.. 
431711 – 1712Stockholms, Uppsala, Södermanlands (med livgedinget), Gotlands (1711), Närke (örebro 1711), Västmanlands, Kopparbergs län. 
441713 – 1714Stockholms, Uppsala, Södermanlands (med livgedinget), Gotlands, Närke (Örebro), Västmanlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands (1713) och Jämtlands län (1714). 
451714 – 1715Stockholms, Uppsala, Södermanlands (med livgedinget), Gotlands, Närke (Örebro, 1715), Västmanlands, Kopparbergs, Gävleborgs (1715), Västernorrlands (1714) län. 
461716 – 1719Stockholms (1716-17 och 1719), Uppsala 1716-19, Södermanland 1716 (med livgedinget), Gortlands (1716-17, 1719), Närke 1716-19 (Örebro), Västmanland 1716 och 1719 samt Kopparbergs län (1716). 
471718 – 1718Volymen uppdelad i två band. Innehåller Stockholms, Södermanlands, Kopparbergs län. 
481719 – 1719Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gävleborgs, Jämtlands och Norrbottens län. 
491720 – 1720Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Närke (Örebro), Västmanlands, Kopparbergs län. 
501720 – 1720Södermanland län (extra). 
511721 – 1721Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Kopparbergs län. 
521722 – 1723Uppdelad i 3 band: 1) 52: Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Närke ( Örebro), Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län; 2) 52 ½: Kopparbergs län (Hedemora). 
531724 – 1724Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Närke (Örebro), Västmanlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands län. 
541725 – 1725Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Kopparbergs län. 
551725 – 1725Södermanlands, Gotlands, Närke (Örebro), Gävleborgs, Västernorrlands län och Västerbottens . 
561726 – 1726Uppdelad på två band: Innehåller Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Närke (Örebro), Västmanlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län.. 
571727 – 1727Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Närke (Örebro), Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län. 
581727 – 1727Kopparbergs län. 
591728 – 1729Stockholms län, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Närke (Örebro), Västmanlands, Kopparbergs och Västerbottens län (1728), Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län 1729. 
601728 – 1728Västmanlands län (Västerås, defekt). 
611729 – 1729Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Närke (örebro), Västernorrlands, Jämtlands län. 
621730 – 1730Stockholms, Uppsala, Gotlands, Närke (Örebro), Västmanlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
631731 – 1731Uppdelad i 2 band: 63 och 63½. 63 innehåller Stockholms, Uppsala, Gotlands, Närke (Örebro), Gävleborgs; 63½ innehåller Västernorrlands län (Härnösand) och Våästerbottens län. 
641731 – 1731Västmanlands län, Kopparbergs (Falun). 
651732 – 1732Uppsala, Västmanlands, Kopparbergs län. 
661732 – 1732Stockholms, Södermanlands, Närke (Örebro), Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län. 
671733 – 1733Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Närke (Örebro), Västmanlands, Kopparbergs, Gävleborgs och Västerbottens län. 
681734 – 1735Volymen uppdelad i 3 band: Innehåller Stockholms, Uppsala, Södermanland, Gotlands, Närke (Örebro), Västmanlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län år 1734. Västernorrland även 1735. Västerbottens län 1735. 
691736 – 1736Stockholms, Uppsala, Södermanland, Gotlands, Närke (Örebro), Västernorrlands och Västerbottens län. 
701736 – 1736Gävleborgs, Västernorrlands och Jäämtlands län. 
711737 – 1737Stockholm stad och Södermanlands län, Uppsala, Gotlands, Närke, Gävleborgs (Hälsinglands), Västernorrlands (Ångermanland) och Västerbottens län. 
721738 – 1738Södermanlands, Gävleborgs, Närke. Kopparbergs, Gävleborgs (norra Hälsninglands fögderi), Västernorrlands (Ångermanland) och Västerbottens län. 
731739 – 1739Upplands lagsaga, Södermanlands, Gotlands, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
741740 – 1740Upplands lagsaga, Södermanlands, Gotlands, Närke, Västmanland (urtima lagmansrätt), Kopparbergs, Gävlrborgs (Hälsningland), Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
751741 – 1741Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Gotlands, Närke, Gävleborgs, Västernorrland och Jämtlands län (Jämtland och Medelpad). 
761742 – 1742Volymen uppdelad i två delarA och B: A Innehåller Upplands, Västmanlands län och Kopparbergs län. B innehåller: Stockholms, Södermanlands, Närke, Gotlands, Gävleborgs, Västernorrlands Jämtlands och Västerbottens län. 
771742 – 1742Västmanlands och Kopparbergs län. 
781743 – 1743Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands län. 
791744 – 1744Uppsala, Västmanlands, Kopparbergs län. 
801744 – 1744Stockholms, Södermanlands, Gotlands, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands län med Medelpad och Västerbottens län. 
811745 – 1745Stockholms, Uppsala, Södermalands, Gotlands, Närke, Gävleborgs län, Ångermanland och Västerbottens län. 
821746 – 1746Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs och Västerbottens län. 
831746 – 1746Stockholms, Södermanlands, Gotlands, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands län. 
841747 – 1747Stockholms län, Västmanland, Kopparbergs län. 
851747 – 1747Södermanlands, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län + Medelpad och Västerbottens län. 
861748 – 1748Stockholms län, Västmanland, Kopparbergs län. 
871748 – 1748Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Närke, Gävleborgs, Väst4rnorrlands, Jämtlands län + Medelpad. 
881749 – 1749Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
891749 – 1749Stockholms, Gotlands, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands län med Medelpad och Västerbottens län. 
901750 – 1750Stockholms län, Västmanland, 
911750 – 1750Södermanlands ,Gotlands, Närke, Västerbottens län. 
921751 – 1751Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
931751 – 1751Stockholms och Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
941752 – 1752Stockholms, Södermanlands län, Västmanland, Kopparbergs län. 
951752 – 1753Uppsala län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands län med Medelpad samt Västerbottens län. Även Kopparbergs län 1753. 
961753 – 1753Uppsala län, Västmanland, 
971753 – 1753Stockholms län. 
981753 – 1753Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands län med Medelpad samt Västerbottens län. 
991754 – 1754Uppsala län, Västmnaland, Kopparbergs län. 
1001754 – 1754Volymen uppdelad i två: 100 och 100½. Innehåll i vol. 100: Stockholms län, Södermanlands, Gotlands län, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län.
100½: Lagmanssyn i Stockholms läns lagasaga 13/4 1754.
 
1011755 – 1755Volymen uppdelad i tre delar: 101 ½ samt 101 A och B. Innehåll:
101½: Stockholms och Uppsala län.
101 A: ???????????
 
1021755 – 1755Gotland, Närke, Västmanland, Kopparbergs län, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1031756 – 1756Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1041756 – 1756Stockholms och Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1051757 – 1757Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1061757 – 1757Södermanlands och Gotlands län, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1071758 – 1758Stockholmsoch Uppsala län, Gotland, Närke, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1081759 – 1759Kopparbergs län. 
1091759 – 1760Stockholms län (defekta konceptdomböcker), Sdermanlands och Gotlands län, Västmanland, Gävleborgs, Västernorrlands,Jämtlands län (även 1760:Härjedalen och Hälsingland) och Västerbottens län. 
1101760 – 1760Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, Västmanland, 
1111760 – 1760Gotland, Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län. 
1121761 – 1761Stockholms och Uppsala län, Västmnaland, Kopparbergs län. 
1131761 – 1761Södermanlands län, Närke, Gotland, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1141762 – 1762Södermanlands län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1151762 – 1762Södermanlands län. 
1161762 – 1762Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands Jämtlands och Västerbottens län. 
1171763 – 1763Stockholms och Uppsala län, Närke, Västmanland, Kopparbergs län. 
1181763 – 1763Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1191764 – 1764Stockholms och Uppsala län 
1201764 – 1764Södermanlands och Gotlands län, Västmanland, kopparbergs län. 
1211764 – 1764Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1221765 – 1765Stockholms och Uppsala län, Västmanland (end. viss del av Västerås), Kopparbergs län. 
1231765 – 1765Gotland, Västmanland. 
1241765 – 1765Södermanlands län, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1251766 – 1766Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs lön. 
1261766 – 1766Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1271767 – 1767Stockholms län (ordinarie ting), Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län, Gävleborgs län (urtima ting). 
1281767 – 1767Stockholms län (urtima ting), Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs län (ordinarie ting), Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1291768 – 1768Uppsala och Kopparbergs län och Västmanland. 
1301768 – 1768Stockholms län. 
1311768 – 1768Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1321769 – 1769Upplands lagsaga, Västmanland, Kopparbergs län. 
1331769 – 1769Stockholms län (urtima ting), Södermanlands län, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1341770 – 1770Stockholms, Uppsala och Kopparbergs län samt Västmanland. 
1351770 – 1770Södermanlands län, Gotland,, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1361771 – 1771Västmanland, Kopparbergs län. 
1371771 – 1771Stockholms och Uppsala län, Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands Jämtlands och Västerbottens län. 
1381772 – 1772Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1391772 – 1772Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1401773 – 1773Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1411773 – 1773Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1421774 – 1774Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län.p 
1431774 – 1774Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1441775 – 1775Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1451775 – 1775Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1461776 – 1776Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1471776 – 1776Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1481777 – 1777Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1491777 – 1777Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1501778 – 1778Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1511778 – 1778Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1521779 – 1779Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1531779 – 1779Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1541780 – 1780Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1551780 – 1780Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1561781 – 1781Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1571781 – 1781Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1581782 – 1782Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1591782 – 1782Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1601783 – 1783Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1611783 – 1783Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1621784 – 1784Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1631784 – 1784Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1641785 – 1785Stockholms,Södermanlands och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län.
 
1651785 – 1785Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1661786 – 1787Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län + Kopparbergs län 1787. 
1671786 – 1786Södermanlands län, Gotland, Närke. 
1681786 – 1786Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. 
1691787 – 1787Stockholms och Uppsala län, Västmanland.
 
1701787 – 1787Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1711788 – 1788Stockholms,Södermanlands och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län.
 
1721788 – 1788Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands , Väster- och Norrbottens län. 
1731789 – 1789Stockholms,Södermanlands och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län.
 
1741789 – 1789Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
1751790 – 1790Stockholms, Södermanlands och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län.
 
1761790 – 1790Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
1771791 – 1791Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1781791 – 1791Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1791792 – 1792Stockholms, Södermanlands och Uppsala län, Närke, Gotland, Västmanland, Kopparbergs län. 
1801792 – 1792Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands län, Väster- och Norrbottens län. 
1811793 – 1793Stockholms, Södermanlands och Uppsala län, Närke, Västmanland, Kopparbergs län. 
1821793 – 1793Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands Väster- och Norrbottens län. 
1831794 – 1794Stockholms, Södermanlands och Uppsala län, Närke, Gotland, Kopparbergs län. 
1841794 – 1794Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1851795 – 1795Stockholms, Södermanlands och Uppsala län, Närke, Gotland, Västmanland, Kopparbergs län. 
1861795 – 1795Gävleborgs, Västernorrlands,Jämtlands och Västerbottens län. 
1871796 – 1796Stockholms, Södermanlands och Uppsala län, Närke (extra), Gotland, Västmanland, Kopparbergs län. 
1881796 – 1796Närke, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1891797 – 1797Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbetgs län. 
1901797 – 1797Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. 
1911798 – 1798Stockholms, Södermanlands och Uppsala län,Närke, Gotland, Västmanland, Kopparbergs län. 
1921799 – 1799Stockholms, Södermanlands och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1931799 – 1799Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. 
1941800 – 1800Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1951800 – 1800Närke, Gotland, Södermanlands, Västernorrlands och Västerbottens län. 
1961800 – 1800Gävleborgs län, Jämtlands län. 
1971801 – 1801Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län. 
1981801 – 1801Södermanlands län, Gotland, Närke, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
1991801 – 1801Gävleborgs län. 
2001802 – 1802Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Kopparbergs län, Gotland, Närke. 
2011802 – 1802Gävleborg, Västernorrland, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
2021803 – 1803Stockholms, Uppsala, och Södermanlands län, Gotland, Närke. 
2031803 – 1803Gävleborgs, Västernorrland, Jämtlands och Västerbottens län. 
2041804 – 1804Stockholms, Uppsala, och Södermanlands län, Gotland, Närke, Gävleborgs, Västernorrland, Jämtlands och Västerbottens län. 
2051805 – 1805Stockholms och Södermanlands län, Gotland, Närke. Gävleborgs, Västernorrland, Västerbottens och Jämtlands län. 
2061805 – 1805Närke. 
2071806 – 1806Stockholms, Uppsala, och Södermanlands län, Gotland. Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. 
2081806 – 1806Närke. 
2091806 – 1806Gävleborgs 
2101807 – 1907Stockholms, Uppsala, och Södermanlands län, Gotland, Närke. Gävleborgs, Västernorrlands, Väster- och Norrbottens samt Jämtlands län 
2111807 – 1807Närke, 
2121808 – 1808Stockholms, Uppsala, och Södermanlands län, Gotland, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Jämtlands län. 
2131808 – 1808Närke. 
2141809 – 1809Stockholms, Uppsala, Södermanlands län ,Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Jämtlands län. 
2151809 – 1809Närke. 
2161810 – 1810Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, Gotland, Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens. 
2171810 – 1810Närke. 
2181811 – 1811Stockholms, Uppsala, Södermanlands län och Kopparbergs län, Västmanland, Gotland, 
2191811 – 1811Närke. 
2201811 – 1811Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Jämtlands län. 
2211812 – 1812Stockholms, Uppsala, och Södermanlands län, Gotland, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Jämtlands län. 
2221812 – 1812Närke. 
2231813 – 1813Stockholms, Uppsala, och Södermanlands län, Gotland, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
2241813 – 1813Närke. 
2251814 – 1814Stockholms, Uppsala, och Södermanlands län, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands Väster- och Norrbottens län. 
2261814 – 1814Gotland. 
2271814 – 1814Närke. 
2281814 – 1814Värmland 
2291815 – 1815Uppsala län.. 
2301815 – 1815Stockholms, Uppsala, och Södermanlands län, Gotland, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Västernorrlands (Ångermanland) Jämtlands län. 
2311815 – 1815Närke. 
2321815 – 1815Uppdelad i 2 volymer: 232 Värmland och 232½ Gävleborgs, Västernorrlands (Medelpad) och Jämtlands län. 
2331816 – 1816Stockholms, Uppsala, och Södermanlands län, Gävleborgs, Västernorrlands, och Västernorrlands och Jämtlands län. 
2341816 – 1816Värmland. 
2351817 – 1817Uppland. 
2361817 – 1818Närke. 
2371817 – 1817Värmland 
2381817 – 1817Uppland, Södermanlands län, Gotland, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
2391818 – 1818Stockholms, Uppsala, och Södermanlands län, Gotland, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Västernorrlands (Ångermanland) Jämtlands län. 
2401818 – 1818Värmland, Gävleborgs, Västerbottens och Jämtlands län. 
2411819 – 1819Stockholms, Uppsala, och Södermanlands län, Gotland, Gävleborgs, Västernorrlands (Medelpad) och Jämtlands län. 
2421819 – 1819Närke. 
2431819 – 1819Värmland. 
2441820 – 1820Stockholms, Uppsala, och Södermanlands län, Gotland, Värmland, Gävleborgs, Västernorrlands (Medelpad) och Jämtlands län. 
2451820 – 1820Närke. 
2461821 – 1821Stockholms och Uppsala län, Närke (Närke och Karlsoga härad), Kopparbergs 
2471821 – 1821Södermanlands län, Gotland, Värmland, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Jämtlands län. 
2481821 – 1821Närke. 
2491822 – 1822Södermanlands län, Gotland, Värmland, Västmanland (Lindesberg, tillhörigt Närkes län), Kopparbergs 
2501822 – 1822Södermanlands län, Gotland 
2511822 – 1823Värmland, Gävleborgs, Västernorrrlands och Jämtlands län 1822. Västerbotten och Norrbotten 1823. 
2521823 – 1823Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, Närke (och Karlskoga härad), Västmanland. Kopparbergs län. 
2531823 – 1823Gotland, Värmland. 
2541823 – 1823Närke. 
2551823 – 1823Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbotten och Norrbottens län. 
2561824 – 1824Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, Gotland, Örebro län (Västmanlandsdelen). Kopparbergs län. 
2571824 – 1824Närke. 
2581824 – 1824Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbotten och Norrbottens län. 
2591825 – 1825Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, Gotland, Örebro län (Västmanlandsdelen). 
2601825 – 1825Värmland, Närke med Karlskoga härad, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbotten och Norrbottens län. 
2611826 – 1826Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, Gotland, Örebro län (Västmanlandsdelen)., Västmanland, Kopparbergs län. 
2621826 – 1826Värmland, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbotten och Norrbottens län. 
2631827 – 1827Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, Gotland, Västmanland.
 
2641827 – 1827St. Kopparbergs län. 
2651827 – 1827Närke, Värmland och Gotland, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbotten och Norrbottens län. 
2661827 – 1827Kopparbergs län (Hedemora), Norrbottens län. 
2671828 – 1828Stockholms. Uppsala, Västmanlands, 
2681828 – 1828Södermanlands län, Gotland, 
2691828 – 1828Värmland, Gävleborgs, Västernorlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
2701829 – 1829Stockholms, Uppsala, Västmanland, Kopparbergs län. 
2711829 – 1829Söddermanlands län, Gotland, Värmalnd, 
2721829 – 1829Gävleborgs, VästernorrlandsJämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
2731830 – 1830Stockholms, Uppsala, Södermanlandslän, Gotland, Västmanland, Kopparbergs län.
 
2741830 – 1830Jämtlands, Väster- och Norbottens län, Värmland, Gävleborgs och Västernorrlands län. 
2751831 – 1831Stockholms och Södermanlands län, Närke inkl. Karlskoga härad, Gotland, Västmanland, Kopparbergs län.
 
2761831 – 1831Värmland, Gävleborgs och Västernorrlands län.Jämtlands, Väster- och Norbottens län, 
2771832 – 1832Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län.
 
2781832 – 1832Södermanlands län, Gotland, Värmland, Örebro län. 
2791832 – 1832Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
2801833 – 1833Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län.
 
2811833 – 1833Gotland, Värmland, Örebro län. 
2821833 – 1833Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
2831834 – 1834Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län.
 
2841834 – 1834Södermanlands län, Gotland, Värmland, Örebro län. 
2851834 – 1834Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
2861835 – 1835Uppsala län, Västmanland. 
2871835 – 1835Stockholms och Södermanlands län, Gotland, Örebro län, Västmanland, Värmalnd, Kopparbergs län.
 
2881835 – 1835Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
2891836 – 1836Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län.
 
2901836 – 1836Örebro län, Värmland, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
2911837 – 1837Stockholms och Uppsala län, Västmanland, Kopparbergs län.
 
2921837 – 1837Södermanlands län, Gotland, Värmland, Örebro län. 
2931837 – 1837Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
2941838 – 1838Stockholms och Uppsala län, Västmanlands län, Kopparbergs län.
 
2951838 – 1838Södermanlands län, Gotland, Värmland, Örebro län. 
2961838 – 1838Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
2971839 – 1839Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, Gotland, Västmanlands län , Kopparbergs län.
 
2981839 – 1839Värmland, Örebro län, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
2991840 – 1840Södermanlands län, Gotland, Örebro län. Västmanlands län. 
3001840 – 1840Värmland, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
3011841 – 1841Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, Gotland, Västmanlands län , Kopparbergs län.
 
3021841 – 1841Värmland, Örebro län, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
3031842 – 1842Uppsala län, Västmanlands och Kopparbergs län. 
3041842 – 1842Stockholms och Södermanlands län, Gotland, Örebro län, Västmanlands län, Värmland Kopparbergs län.
 
3051842 – 1842Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
3061843 – 1843Västmanlands och Kopparbergslän. 
3071843 – 1843Stockholms och Södermanlands län, Gotland, Västmanlands län, Örebro län, Värmland, Kopparbergs län.
 
3081843 – 1843Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
3091844 – 1844Stockholms län, Västmanlands län, Värmland, Kopparbergs län.
 
3101844 – 1844Södermanlands län, Gotland, Värmland, Örebro län. 
3111844 – 1844Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
3121845 – 1845Stockholms län, Västmanlands län, Värmland, Kopparbergs län.
 
3131845 – 1845Södermanlands län, Gotland, Värmland, Örebro län. 
3141845 – 1845Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
3151846 – 1846Stockholms och Södermanlands län, Gotland, Västmanlands län, Örebro län, Värmland, Kopparbergs län.
 
3161846 – 1846Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
3171847 – 1847Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, Gotland, Västmanlands län, Värmland, Kopparbergs län.
 
3181847 – 1847Örebro län, Värmland, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
3191848 – 1848Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, Västmanlands län, Värmland, Kopparbergs län.
 
3201848 – 1848Örebro län, Värmland, Gotland, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län. 
3211849 – 1849Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, Gotland, Västmanlands län, Värmland, Kopparbergs län.
 
3221849 – 1849Örebro län, Värmland, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster- och Norrbottens län.