bild
Serie

Häradsrätters renoverade domböcker

Svea Hovrätt

Fram till och med 1845 är domböckerna ordnade länsvis i alfabetisk ordning, sedan följer sviter ordnade årsvis. Serien löper fram till och med 1947.

 Volymer (5920 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11633 – 1662Stockholms län nr 1-2b (defekter). Bro och Vätö skeppslag 1641, 1645, 1647, 1648, 1649. Danderyds skepps- och tingslag 1641, 1645, extra ting. Ärlinghundra tingslag 1641, 1645. Frösåkers tingslag 1645. Frötuna och Länna skepps- och tingslag 1641, 1645, 1647, 1648, 1649, extra ting. Färentuna tingslag 1641, 1645, 1658. Lyhundra tingslag 1633, 1645, 1647, 1648, 1649, 1658. Långhundra tingslag 1645. Närdinghundra tingslag 1633, 1645. Semingshundra tingslag 1645. Sjuhundra tingslag 1645. Sollentuna tingslag 1645. Sotholms tingslag 1640, 1641, 1645, 1662. Svartlösa tingslag 1640, 1641, 1645, 1662. Vallentuna tingslag 1645. Väddö och Häverö skeppslag 1641, 1645, 1647, 1648, 1649, 1658, extra ting. Värmdö skepps- och tingslag 1641, 1645, 1662, extra ting. Åkers skepps- och tingslag 1641, 1645. Öknebo tingslag 1640, 1641, 1645, 1662, extra ting. 
21667 – 1668Stockholms län nr 2c. Bro och Vätö skeppslag 1667, 1668. Frösåkers tingslag 1668. Frötuna och Länna skepps- och tingslag 1667, 1668, extra ting, syneprotokoll. Lyhundra tingslag 1667, 1668, syneprotokoll. Väddö och Häverö skeppslag 1667, 1668, syneprotokoll. Sotholms härad 1668. 
31673 – 1684Stockholms län nr 2d-3+, del 1. Stockholms län, Landsbygden; Danderyds skepps- och tingslag 1684. Frötuna och Länna skepps- och tingslag 1684. Lyhundra tingslag 1684. Långhundra tingslag 1684. Närdinghundra tingslag 1676. Seminghundra tingslag 1684, sakören. Sjuhundra tingslag 1684. Sollentuna tingslag 1676, 1684, sakören. Sotholms tingslag 1684, sakören. Svartlösa tingslag 1673, 1684, extra ting, sakören, syneprotokoll. Vallentuna tingslag 1684, sakören. Värmdö skepps- och tingslag 1684. Åkers skepps- och tingslag 1684. Öknebo tingslag 1684. Städerna; Norrtälje rådhusrätt 1684. Sigtuna rådhusrätt 1684-1685. Södertälje rådhusrätt 1684. Vaxholms rådhusrätt 1684. Öregrunds rådhusrätt 1684. Östhammars rådhusrätt 1684. Innehåller även följande städer i Uppsala län; Enköpings rådhusrätt och kämnärsrätt 1684. Uppsala kämnärsrätt 1684. Uppsala rådhusrätt 1684, sakören. 
41673 – 1684Stockholms län nr 2d-3, del 2. Stockholms län, Landsbygden; Danderyds skepps- och tingslag 1684, sakören. Frötuna och Länna skepps- och tingslag 1684. Lyhundra tingslag 1684. Långhundra tingslag 1684. Närdinghundra tingslag 1676. Seminghundra tingslag 1684, sakören. Sjuhundra tingslag 1684. Sollentuna tingslag 1676, 1684, sakören. Sotholms tingslag 1684, sakören. Svartlösa tingslag 1673, 1684, extra ting, sakören, syneprotokoll. Vallentuna tingslag 1684, sakören. Värmdö skepps- och tingslag 1684. Åkers skepps- och tingslag 1684. Öknebo tingslag 1684, sakören. Städerna; Norrtälje rådhusrätt 1684. Sigtuna rådhusrätt 1684-1685, sakören. Södertälje rådhusrätt 1684., Vaxholms rådshusrätt 1684. Öregrunds rådhusrätt 1684. Östhammars rådhusrätt 1684. Innehåller även protokoll från Uppsala län, städerna; Enköpings rådhusrätt och kämnärsrätt 1684. Uppsala kämnärsrätt 1684. Uppsala rådhusrätt 1684. 
51686 – 1686Stockholms län nr 4. Innehåller även protokoll från Uppsala län. Uppsala rådstugo- och kämnärsrätt, Enköpings stad, Sigtuna stad, Öregrund stad, Norrtälje stad, Östhammar stad, ...............stad, Waxholms stad. Landsbygden; Sjuhundra, Lyhundra härad, Långhundra härad, Värmdö härad, Frötuna och Länna skeppslag, Åkers och Riala skeppslag, Sollentuna härad, Danderyds härad, Vallentuna härad, Närdinghundra härad, Öknebo härad, Sotholms härad, Svartlösa härad. 
61690 – 1697Stockholms län nr 5. Färentuna tingslag 1690, 1691 + extra ting, 1692, 1693, 1694 + extra ting, 1695 + extra ting, 1697 ´+ extra ting. Samt Västmanlands län, Snefringe härads protokoll 1693 (dubblett). 
71693 – 1694Stockholms län nr 6. Sotholms tingslag 1693 + extra ting + syneprotokoll, Svartlösa tingslag 1693 + extra ting, 1994 + extra ting, Öknebo tingslag 1693 + extra ting. 
81694 – 1694Stockholms län nr 7. Sotholms tingslag 1694 + extra ting, Svartlösa tingslag 1694 + extra ting, Öknebo tingslag 1694 + extra ting. 
91695 – 1696Stockholms län nr 8. Sotholms tingslag 1695, 1696 + extra ting + sakören, Svartlösa tingslag 1695 + sakören, 1696 + extra ting + sakören + ägodelningsprotokoll, Öknebo tingslag 1695, 1696 + sakören + syneprotokoll. 
101697 – 1698Stockholms län nr 9. Sotholms tingslag 1697 + sakören + extra ting, 1698 + sakören,, Svartlösa tingslag 1697 + sakören + extra ting, 1698 + sakören, Öknebo tingslag 1697 + sakören + syneprotokoll, 1698 + sakören. 
111699 – 1700Stockholms län nr 10. Sotholms tingslag 1699 + sakören, 1700 + sakören,, Svartlösa tingslag 1699 + extra ting + sakören, Öknebo tingslag 1699 + extra ting + sakören + syneprotokoll, 1700 + sakören. 
121703 – 1703Stockholms län nr 10 1/2. Färentuna tingslag 1703 + extra ting. 
131701, 1703, 1705 – 1706Stockholms län nr 11. Sotholms tingslag 1701, 1703, 1705, 1706 + sakören, Svartlösa tingslag 1701, 1703, 1705, 1706 + sakören, Öknebo tingslag 1701, 1703, 1705, 1706 + sakören. 
141702 – 1702Stockholms län nr 11 1/2. Danderyds skepps- och tingslag 1702, Ärlinghundra tingslag 1702´+ extra ting, Sollentuna tingslag 1702, Värmdö skepps- och tingslag 1702, Åkers skepps- och tingslag 1702. Två extra ting. Innehåller även Uppsala län; Håbo härad 1702 + syneprotokoll, Bro härad 1702. 
151702 – 1702Stockholms län nr 11 1/3. Extraordinarie ting. 
161704 – 1704Stockholms län nr 12. Bro och Vätö skeppslag 1704 + sakören, Danderyds skepps- och tingslag 1704, Ärlinghundras tingslag 1704, Frösåkers tingslag 1704 + extra ting + syneprotokoll, Frötuna och Länna skepps- och tingslag 1704 + sakören, Färentuna tingslag 1704, Lyhundra tingslag 1704 + sakören, Långhundra tingslag 1704 + sakören, Närdinghundra tingslag 1704, Seminghundra tingslag 1704 + sakören, Sjuhundra tingslag 1704, Sollentuna tingslag 1704, Vallentuna tingslag 1704, Väddö och Häverö skeppslag 1704 + extra ting + sakören, Värmdö skepps- och tingslag 1704, Åkers skepps- och tingslag 1704 + extra ting. 
171705 – 1705Stockholms län nr 13. Bro och Vätö skepsslag 1705 + sakören, Danderyds skepps- och tingslag 1705 + extra ting, Ärlinghundra tingslag 1705 + extra ting, Frösåkers tingslag 1705, Frötuna och Länna skepps- och tingslag 1705 + sakören, Färentuna tingslag 1705, Lyhundr atingslag 1705 + sakören, Långhundra tingslag 1705 + extra ting + sakören, Seminghundra tingslag 1705 + sakören, Närdinghundra tingslag 1705, Sjuhundra tingslag 1705, Sollentuna tingslag 1705 + extra ting, Vallentuna tingslag 1705 + sakören + syneprotokoll, Väddö och Häverö skepsslag 1705 + sakören, Värmdö skepps- och tingslag 1705, Åkers skepps- och tingslag 1705 + extra ting, 
181706 – 1706Stockholms län nr 14. Bro och Vätö tingslag 1706 + sakören, Danderyds skepps- och tingslag 1706 + extra ting, Ärlinghundras tingslag 1706, Frösåkers tingslag 1706, Frötuna och Länna skepps- och tingslag 1706 + sakören, Färentuna tingslag 1706 + extra ting, Lyhundra tingslag 1706 + extra ting + sakören, Långhundra tingslag 1706 + sakören, Närdinghundra tingslag 1706, Seminghundra tingslag + sakören, Sjuhundra tingslag 1706 + extra ting, Sollentuna tingslag + extra ting, Vallentuna tingslag 1706 + sakören, Väddö och Häverö skeppslag 1706 + sakören, Värmdö skepps- och tingslag 1706 + extra ting, Åkers skepps- och tingslag 1706 + extra ting. 
191707 – 1707Stockhoms län nr 15. Bro och Vätö tingslag 1707 + sakören, Ärlinghundra tingslag 1707, Frösåkers tingslag 1707 + extra ting, Frötuna och Länna skepps- och tingslag 1707 + sakören, Lyhundra tingslag 1707 + sakören, Långhundra tingslag 1707, Närdinghundra tingslag 1707, Seminghundra tingslag 1707 + extra ting, Sjuhundra tingslag 1707, Vallentuna tingslag 1707, Väddö och Häverö skeppslag 1707 + sakören, 
201707 – 1707Stockholms län nr 16. Danderyds skepps- och tingslag 1707 + extra ting, Färentuna tingslag 1707, Sollentuna tingslag 1707, Värmdö skepps- och tingslag 1707 + extra ting, Åkers skepps- och tingslag + syneprotokoll. 
211707 – 1707Stockholms län nr 17. Sotholms tingslag 1707, Öknebo tingslag 1707, Svartlösa tingslag 1707. 
221708 – 1708Stockholms län nr 18. Bro och Vätö skeppslag 1708, Ärlinghundra tingslag 1708, Frösåkers tingslag 1708 + sakören, Frötuna och Länna skepps- och tingslag 1708, Lyhundra tingslag 1708, Närdinghundra tingslag 1708 + extra ting + sakören, Seminghundra tingslag 1708 + extra ting, Sjuhundra tingslag 1708 + sakören, Vallentuna tingslag 1708, Väddö och Häverö skeppslag. 1708 + extra ting + sakören 
231708 – 1708Stockholms län nr 19. Danderyds skepps- och tingslag 1708 + extra ting, Färentuna tingslag 1708, Sollentuna tingslag 1708 + extra ting, Värmdö skepps- och tingslag 1708, Åkers skepps- och tingslag 1708 + extra ting. 
241708 – 1708Stockholms län nr 20. Sotholms tingslag 1708, Svartlösa tingslag 1708 + extra ting, Öknebo tingslag 1708. 
251709 – 1709Stockholms län nr 21. Bro och Vätö skeppslag 1709, Ärlinghundra tingslag 1709 + extra ting, Frösåkers tingslag 1709, Frötuna och Länna skepps- och tingslag 1709, Lyhundra tingslag 1709, Långhundra tingslag 1709 + extra ting, Närdinghundra tingslag 1709, Seminghundra tingslag 1709 + extra ting, Sjuhundra tingslag 1709, Vallentuna tingslag 1709, Väddö och Häverö skeppslag 1709. 
261709 – 1709Stockholms län nr 22. Danderyd skepps- och tingslag 1709 + extra ting, Sollentuna tingslag 1709, Värmdö skepps- och tingslag 1709 + syneprotokoll, Åkers skepps- och tingslag 1709. 
271709 – 1709Stockholms län nr 23. Sotholms tingslag 1709 + extra ting, Svartlösa tingslag 1709 + extra ting, Öknebo tingslag 1709. 
281710 – 1710Stockholms län nr 24. Bro och Vätö skeppslag 1710, Ärlinghundra tingslag 1710 + extra ting, Frösåkers tingslag 1710, Frötuna och Länna skepps- och tingslag 1710, Lyhundra tingslag 1710, Långhundra tingslag 1710 + syneprotokoll, Närdinghundra tingslag 1710 + extra ting, Seminghundra tingslag 1710, Sjuhundra tingslag 1710, Vallentuna tingslag 1710, Väddö och Häverö skeppslag 1710. 
291710 – 1710Stockholms län nr 25. Danderyds skepps- och tingslag 1710 + extra ting, Färentuna tingslag 1710, Sollentuna tingslag 1710, Värmdö skepps- och tingslag 1710 + extra ting, Åkers skepps- och tingslag 1710. 
301710 – 1710Stockholms län nr 26. Långhundra tingslag 1710 + syneprotokoll, Sotholms tingslag 1710, Svartlösa tingslag 1710 + extra ting, Öknebo tingslag 1710. 
311711 – 1711Stockholms län nr 27. Bro och Vätö skeppslag 1711, Danderyds skepps- och tingslag 1711, Frösåkers tingslag 1711, Frötuna och Länna skepps- och tingslag 1711, Färentuna tingslag 1711, Lyhundra tingslag 1711, Långhundra tingslag 1711, Närdinghundra tingslag 1711, Seminghundra tingslag 1711, Sjuhundra tingslag 1711, Sollentuna tingslag, Vallentuna tingslag 1711, Väddö och Häverö skeppslag 1711, Värmdö skepps- och tingslag 1711, Åkers skepps- och tingslag 1711. 
321711 – 1711Stockholms län nr 28a. Sotholms härad 1711, Öknebo härad 1711, Svartlösa härad 1711. 
331712 – 1712Stockholms län nr 28b. Sotholms härad 1712 + extraordinarie ting. 
341712 – 1712Stockholms län nr 29. Frösåker och Häverö skeppslag, Väddö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad, Sollentuna härad, Danderyd skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlingtuna härad, Semingtuna härad, Långhundra härad, Vallentuna härad, Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
351713 – 1713Stockholms län nr 30. 
361713 – 1714Stockholms län nr 31. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
371714 – 1714Stockholms län nr 32. Frösåker och Häverö, Väddö, Bro och Vätö, Sjuhundra, Lyhundra, Frötuna och Länna, Närdinghundra, Färentuna, Sollentuna, Danderyd, Värmdö, Ärlinghundra, Närdinghundra, Långhundra. 
381715 – 1715Stockholms län nr 33. Åkers skeppslag, Väddö skeppslag, Bro skeppslag, Lyhundra härad, Sjuhundra härad, Närdinghundra härad, Frötuna skeppslag, Frösåkers härad. 
391715 – 1715Stockholms län nr 34. Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
401715 – 1716Stockholms län nr 35. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
411716 – 1716Stockholms län nr 36. Färentuna härad (vinter- och sommarting saknas), Sollentuna härad, Danderyd skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
421717 – 1717Stockholms län nr 37. Frösåkers härads höstting (vinter- och sommarting saknas), Väddö och Häverö skeppslags höstting (vinter- och sommarting saknas), Bro och Vätö skeppslags höstting (vinter- och sommarting saknas), Sjuhundra härads sommar- och höstting (vinterting saknas), Lyhundra härads höstting (vinter- och sommarting saknas), Frötuna och Länna skeppslags sommar- och höstting (vinterting saknas), Närdinghundra härads sommar- och höstting (vinterting saknas). 
431717 – 1717Stockholms län nr 38. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
441717 – 1717Stockholms län nr 39. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
451718 – 1718Stockholms län nr 40. Frösåkers härads höstting (vinter- och sommarting saknas), Väddö och Häverö skeppslags höstting (vinter- och sommarting saknas), Bro och Vätö skeppslags höstting (vinter- och sommarting saknas), Sjuhundra härads höstting (vinter- och sommarting saknas), Lyhundra härads höstting (vinter- och sommarting saknas), Frötuna och Länna skeppslags höstting (vinter- och sommarting saknas), Närdinghundra härads höstting (vinter- och sommarting saknas), Färentuna härads sommar- och höstting (vinterting saknas), Sollentuna härads sommar och höstting (vinterting saknas), Danderyds skeppslags sommar- och höstting (vinterting saknas), Åkers skeppslags sommar- och höstting (vinterting saknas), Ärlinghundra härads sommar- och höstting (vinterting saknas), Seminghundra härads sommar- och höstting (vinterting saknas), Långhundra härads sommar- och höstting (vinterting saknas), Värmdö skeppslags sommarting (höst- och vinterting saknas), Vallentuna härads sommar- och höstting (vinterting saknas). 
461718 – 1719Stockholms län nr 41. Sotholms härads vinter- och sommarting (för höstting se nr. 53) , Öknebo härads vinter- och sommarting (för höstting se nr. 53), Svartlösa härads vinter- och sommarting (för höstting se nr. 53), Sotholms härads sommar- och höstting (vintertinget utgjorde lagmansting, se nr. 54), Öknebo härads höstting (för vinterting se nr. 54, Svartlösa härads sommar- och höstting (för vinterting se nr. 54). 
471719 – 1719Stockholms län nr 42. Frösåkers härads vinter- och sommarting (hösttinget utgjorde lagmansting), Väddö och Häverö skepsslags vinter- och sommarting (för höstting se nr. 53), Bro och Vätö skeppslags vinter- och sommarting (för hösting se nr. 53), Sjuhundra härads vinter- och sommarting (för höstting se nr. 53), Lyhundra härads vinter- och sommarting (för höstting se nr. 53), Frötuna och Länna skeppslags vinter- och sommarting (för höstting se nr. 53), Närdinghundra härads vinter-, sommar- och höstting, Färentuna härads vinter- sommar- och hösting, Sollentuna härads vinter- sommar- och höstting, Danderyd skeppslags vinter-, sommar- och höstting, Åkers skeppslags vinter- och sommarting (för höstting se nr. 53), Värmdö skeppslags vinter- och sommarting (för höstting se nr. 53), Ärlinghundra härads vinter- och sommarting (för höstting se nr. 53), Seminghundras vinter- och sommarting (för hösting se nr. 53), Långhundra härads vinter- och sommarting (för höstting se nr. 53), Vallentuna härads vinter-, sommar- och höstting. 
481720 – 1720Stockholms län nr 43. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Färentuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
491720 – 1720Stockholms län nr 44. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
501720 – 1720Stockholms län nr 45. Sotholm härads vinterting (koncept), Svartlösa härad (vinterting saknas), Öknebo härad (vintering i koncept). 
511720 – 1720Stockholms län nr 45 1/2. Konceptdomböcker för Sotholm och Öknebo häraders vinterting, Svartlösa härads vinterting. 
521721 – 1721Stockholms län nr 46. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
531721 – 1721Stockholms län nr 47. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
541721 – 1721Stockholms län nr 48. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
551722 – 1722Stockholms län nr 49. Färentuna härad, Vallentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundrad härad, Seminghundra härad, Långhundra härad. 
561722 – 1722Stockholms län nr 50. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
571722 – 1723Stockholms län nr 51. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
581723 – 1723Stockholms län nr 52. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
591723 – 1723Stockholms län nr 53. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
601724 – 1724Stockholms län nr 54. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundrad härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
611724 – 1724Stockholms län nr 55. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
621724, 1725 – 1727Stockholms län nr 56. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
631725 – 1725Stockholms län nr 57. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppsslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
641725 – 1725Stockholms län nr 58. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
651726 – 1726Stockholms län nr 59. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad, 
661726 – 1726Stockholms län nr 60. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyd skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
671726 – 1726Stockholms län nr 61. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
681727 – 1727Stockholms län nr 62a. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
691727 – 1727Stockholms län nr 62b. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Ärlinghundra härad, Långhundra härad, Seminghundra härad, Vallentuna härad. 
701728 – 1728Stockholms län nr 63. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
711728 – 1728Stockholms län nr 64. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad 
721728 – 1728Stockholms län nr 65. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
731729 – 1729Stockholms län nr 66. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
741729 – 1729Stockholms län nr 67. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad 
751729 – 1731Stockholms län nr 68. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad 
761730 – 1730Stockholms län nr 69. Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skepsslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
771730 – 1730Stockholms län nr 70. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppsslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
781731 – 1731Stockholms län nr 71. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna skeppslag, Närdinghundra härad, Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag 
791731 – 1731Stockholms län nr 72. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad 
801732 – 1732Stockholms län nr 73. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna skeppslag, Närdinghundra härad, 
811732 – 1732Stockholms län nr 74. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyd skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
821732 – 1733Stockholms län nr 75. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
831733 – 1733Stockholms län nr 76. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdingshundra härad. 
841733 – 1733Stockholms län nr 77. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
851734 – 1734Stockholms län nr 78. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
861734 – 1734Stockholms län nr 79. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åker skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
871734 – 1735Stockholms län nr 80. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
881735 – 1735Stockholms län nr 81. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna härad, Närdinghundra härad. 
891735 – 1735Stockholms län nr 82. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
901736 – 1736Stockholms län nr 83. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad 
911736 – 1736Stockholms län nr 84. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
921736 – 1736Stockholms län nr 85. Svartlösa härad, Öknebo härad, Sotholms härad. 
931737 – 1737Stockholms län nr 86. Frösåkers härad, Närdinghundra härad, Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
941737 – 1738Stockholms län nr 87. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
951738 – 1738Stockholms län nr 87. 1/2. Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag. 
961738 – 1738Stockholms län nr 87. 1/3. Närdinghundra härad (extremt trasiga sidor). 
971738 – 1738Stockholms län nr 88. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
981739 – 1739Stockholms län nr 89. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdingshundra härad. 
991739 – 1739Stockholms län nr 90. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds härad, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Sjuhundra härad, Ärlinghundra häard, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1001739 – 1739Stockholms län nr 90 1/2. Åkers skeppslag. 
1011739 – 1739Stockholms län nr 91. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1021740 – 1740Stockholms län nr 92. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad, 
1031740 – 1740Stockholms län nr 93. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
1041740 – 1740Stockholms län nr 94. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1051740 – 1740Stockholms län nr 95. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1061741 – 1741Stockholms län nr 96. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Närdinghundra härad. Frötuna och Länna skeppslag. 
1071741 – 1741Stockholms län nr 96 1/2. Frösåkers härad (hösttinget) 
1081741 – 1741Stockholms län nr 97. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
1091741 – 1741Stockholms län nr 98. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1101741 – 1741Stockholms län nr 99. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1111742 – 1742Stockholms län nr 100. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1121742 – 1742Stockholms län nr 101. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1131742 – 1743Stockholms län nr 102. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1141743 – 1743Stockholms län nr 103. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1151743 – 1743Stockholms län nr 104. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1161744 – 1744Stockholms län nr 105. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad, 
1171744 – 1744Stockholms län nr 106. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1181744 – 1744Stockholms län nr 107. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1191745 – 1745Stockholms län nr 108. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1201745 – 1745Stockholms län nr 109. Åkers skeppslag, Färentuna härad, Sollentuna härad, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1211745 – 1745Stockholms län nr 110. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1221746 – 1746Stockholms län nr 111. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1231746 – 1746Stockholms län nr 112. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1241746 – 1746Stockholms län nr 113. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1251747 – 1747Stockholms län nr 114. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö härad, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna härad, Närdinghundra härad. 
1261747 – 1747Stockholms län nr 115. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1271747 – 1747Stockholms län nr 116. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1281748 – 1748Stockholms län nr 117. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1291748 – 1748Stockholms län nr 118. Färentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1301748 – 1748Stockholms län nr 118 1/2. Innehåller defekta koncept till domböcker, för vintertingen i Färentuna härad, Sollentuna härad, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1311748 – 1748Stockholms län nr 119. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1321749 – 1749Stockholms län nr 120. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1331749 – 1749Stockholms län nr 121. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1341749 – 1749Stockholms län nr 122. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1351750 – 1750Stockholms län nr 123. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1361750 – 1750Stockholms län nr 124. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Munsö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1371751 – 1751Stockholms län nr 125. Frösåkers härad, Vätö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1381751 – 1751Stockholms län nr 126. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1391752 – 1752Stockholms län nr 127. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1401752 – 1752Stockholms län nr 128. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1411752 – 1752Stockholms län nr 129. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1421753 – 1753Stockholms län nr 130. Frösåkers härad, Väddö och Häverö härad, Bro och CVätö härad, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1431753 – 1753Stockholms län nr 131. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1441753 – 1753Stockholms län nr 132. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1451754 – 1754Stockholms län nr 133. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1461754 – 1754Stockholms län nr 134. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1471754 – 1754Stockholms län nr 135. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1481755 – 1755Stockholms län nr 136. Frösåkers härad, Väddö och Häverö härad, Bro och Vätö härad. 
1491755 – 1755Stockholms län nr 137. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1501755 – 1755Stockholms län nr 138. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1511755 – 1755Stockholms län nr 139. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1521756 – 1756Stockholms län nr 140. Frösåkers härad, Frötuna och Länna skeppslag, Väddö och Häverö skeppslag, 
1531756 – 1756Stockholms län nr 141. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1541756 – 1756Stockholms län nr 142. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1551756 – 1756Stockholms län nr 143. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1561757 – 1757Stockholms län nr 144. Frösåkers härad, Vätö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
1571757 – 1757Stockholms län nr 145. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1581757 – 1757Stockholms län nr 146. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1591757 – 1757Stockholms län nr 147. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1601758 – 1758Stockholms län nr 148. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
1611758 – 1758Stockholms län nr 149. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1621758 – 1758Stockholms län nr 150. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyd skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1631758 – 1758Stockholms län nr 151. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1641759 – 1759Stockholms län nr 152. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
1651759 – 1759Stockholms län nr 153. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1661759 – 1759Stockholms län nr 154. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag , Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1671759 – 1759Stockholms län nr 155. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1681760 – 1760Stockholms län nr 156. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
1691760 – 1760Stockholms län nr 157. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1701760 – 1760Stockholms län nr 158. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1711760 – 1760Stockholms län nr 159. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1721761 – 1761Stockholms län nr 160. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag 
1731761 – 1761Stockholms län nr 161. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1741761 – 1761Stockholms län nr 162. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1751761 – 1761Stockholms län nr 163. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1761762 – 1762Stockholms län nr 164. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
1771762 – 1762Stockholms län nr 165. Sjuhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1781762 – 1762Stockholms län nr 166. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1791762 – 1762Stockholms län nr 167. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1801763 – 1763Stockholms län nr 168. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
1811763 – 1763Stockholms län nr 169. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1821763 – 1763Stockholms län nr 170. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1831763 – 1763Stockholms län nr 171. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1841764 – 1764Stockholms län nr 172. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1851764 – 1764Stockholms län nr 173. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1861764 – 1764Stockholms län nr 174. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1871765 – 1765Stockholms län nr 175. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1881765 – 1769Stockholms län nr 175 1/2. Konceptdomböcker för Sjuhundra härad, 
1891765 – 1766Stockholms län nr 175 1/4. Konceptdomböcker för Lyhundra härad. 
1901765 – 1768Stockholms län nr 175 1/8. Konceptdomböcker för Närdinghundra härad. 
1911765 – 1765Stockholms län nr 176. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
1921765 – 1765Stockholms län nr 177. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, 
1931765 – 1765Stockholms län nr 178. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1941766 – 1766Stockholms län nr 179. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1951766 – 1766Stockholms län nr 180. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
1961766 – 1766Stockholms län nr 181. Färentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
1971766 – 1766Stockholms län nr 182. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
1981767 – 1767Stockholms län nr 183. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
1991767 – 1767Stockholms län nr 184. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
2001767 – 1767Stockholms län nr 185. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2011767 – 1767Stockholms län nr 186. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2021768 – 1768Stockholms län nr 187. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
2031768 – 1768Stockholms län nr 188. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
2041768 – 1768Stockholms län nr 189. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2051768 – 1768Stockholms län nr 189 1/2. Konceptdomböcker för Färentuna härad, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad. 
2061768 – 1768Stockholms län nr 190. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2071769 – 1769Stockholms län nr 191. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö härad, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
2081769 – 1769Stockholms län nr 192. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderys skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
2091769 – 1769Stockholms län nr 193. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2101769 – 1769Stockholms län nr 193 1/2. Konceptdomböcker för Långhundra härad. 
2111769 – 1769Stockholms län nr 194. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad, 
2121770 – 1770Stockholms län nr 195. Frösåkers härad, Väddö och Häverö härad, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
2131770 – 1770Stockholms län nr 196. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds härad, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2141770 – 1770Stockholms län nr 196 1/2. Konceptdomböcker för Färentuna härad, Värmdö skeppslag, Åkers skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2151770 – 1770Stockholms län nr 196a. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2161771 – 1771Stockholms län nr 197. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
2171771 – 1771Stockholms län nr 198. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
2181771 – 1771Stockholms län nr 199. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
2191771 – 1771Stockholms län nr 199 1/2. Konceptdomböcker över Färentuna härad. 
2201771 – 1771Stockholms län nr 200. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2211771 – 1771Stockholms län nr 200 1/2. Konceptdomböcker för Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad. 
2221771 – 1771Stockholms län nr 201. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2231772 – 1772Stockholms län nr 202. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
2241772 – 1772Stockholms län nr 203. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
2251772 – 1772Stockholms län nr 204. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
2261772 – 1772Stockholms län nr 205. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2271772 – 1772Stockholms län nr 205 1/2. Konceptdomböcker för Färentuna härad, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad. 
2281772 – 1772Stockholms län nr 206. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2291773 – 1773Stockholms län nr 207. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
2301773 – 1773Stockholms län nr 208. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
2311773 – 1773Stockholms län nr 209. Färentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
2321773 – 1773Stockholms län nr 209 1/2. Konceptdomböcker för Färentuna härad. 
2331773 – 1773Stockholms län nr 210. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2341773 – 1773Stockholms län nr 210 1/2. Konceptdomböcker för Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, 
2351773 – 1773Stockholms län nr 211. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2361774 – 1774Stockholms län nr 212. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
2371774 – 1774Stockholms län nr 213. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
2381774 – 1774Stockholms län nr 214. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
2391774 – 1774Stockholms län nr 215. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2401774 – 1774Stockholms län nr 216. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2411775 – 1775Stockholms län nr 217. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
2421775 – 1775Stockholms län nr 218a. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2431775 – 1775Stockholms län nr 218b. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2441775 – 1775Stockholms län nr 219. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2451776 – 1776Stockholms län nr 220. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
2461776 – 1776Stockholms län nr 221. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
2471776 – 1776Stockholms län nr 222. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2481776 – 1776Stockholms län nr 223. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2491777 – 1777Stockholms län nr 224. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna härad, Närdinghundra härad. 
2501777 – 1777Stockholms län nr 225. Sollentuna härad, Färentuna härad, Danderyds skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2511777 – 1777Stockholms län nr 226. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2521778 – 1778Stockholms län nr 227. Frösäkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
2531778 – 1778Stockholms län nr 228. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
2541778 – 1778Stockholms län nr 229. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2551778 – 1778Stockholms län nr 230. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2561779 – 1779Stockholms län nr 231. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
2571779 – 1779Stockholms län nr 232. Sjuhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
2581779 – 1779Stockholms län nr 233. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2591779 – 1779Stockholms län nr 234. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2601780 – 1780Stockholms län nr 235. Frösåkers härad, Bro och Vätö skeppslag. 
2611780 – 1780Stockholms län nr 236. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
2621780 – 1780Stockholms län nr 237. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2631780 – 1780Stockholms län nr 238. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2641781 – 1781Stockholms län nr 239. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, 
2651781 – 1781Stockholms län nr 239 1/2. Konceptdomböcker för Frösåkers härad, Wädd och Häverö skeppslag. 
2661781 – 1781Stockholms län nr 240. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna Skeppslag, Närdinghundra härad. 
2671781 – 1781Stockholms län nr 241. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
2681781 – 1781Stockholms län nr 242. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2691781 – 1781Stockholms län nr 243. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2701782 – 1782Stockholms län nr 244. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
2711782 – 1782Stockholms län nr 245. Lyhundra härad. 
2721782 – 1782Stockholms län nr 245a. Närdinghundra härad. 
2731782 – 1782Stockholms län nr 246. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
2741782 – 1782Stockholms län nr 247. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2751782 – 1782Stockholms län nr 248. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2761783 – 1783Stockholms län nr 249. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
2771783 – 1783Stockholms län nr 249 1/2. Konceptdomböcker för Frösåkers härad, Bro och Vätö skeppslag. 
2781783 – 1783Stockholms län nr 250. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
2791783 – 1783Stockholms län nr 251. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2801783 – 1783Stockholms län nr 252. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2811784 – 1784Stockholms län nr 253. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, 
2821784 – 1784Stockholms län nr 254. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
2831784 – 1784Stockholms län nr 255. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyd skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2841784 – 1784Stockholms län nr 256. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2851785 – 1785Stockholms län nr 257. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
2861785 – 1785Stockholms län nr 258. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
2871785 – 1785Stockholms län nr 259. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2881785 – 1785Stockholms län nr 260. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2891786 – 1786Stockholms län nr 261. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
2901786 – 1786Stockholms län nr 262. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna härad, Närdinghundra härad. 
2911786 – 1786Stockholms län nr 263. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skappslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2921786 – 1786Stockholms län nr 264. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2931787 – 1787Stockholms län nr 265. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag 
2941787 – 1787Stockholms län nr 265 1/2. Konceptdomböcker för Frösåkers härad, Bro och Vätö skeppslag. 
2951787 – 1787Stockholms län nr 266. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
2961787 – 1787Stockholms län nr 267. Färentuna härad, Sollentuna Härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
2971787 – 1787Stockholms län nr 268. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
2981788 – 1788Stockholms län nr 269. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
2991788 – 1788Stockholms län nr 270. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag, Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
3001788 – 1788Stockholms län nr 271. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
3011789 – 1789Stockholms län nr 272. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3021789 – 1789Stockholms län nr 273. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3031789 – 1789Stockholms län nr 274. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds keppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3041789 – 1789Stockholms län nr 275. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
3051789 – 1789Stockholms län nr 276. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
3061790 – 1790Stockholms län nr 277. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3071790 – 1790Stockholms län nr 278. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3081790 – 1790Stockholms län nr 279. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3091790 – 1790Stockholms län nr 280. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
3101790 – 1790Stockholms län nr 281. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
3111791 – 1791Stockholms län nr 282. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3121791 – 1791Stockholms län nr 283. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3131791 – 1791Stockholms län nr 284. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3141791 – 1791Stockholms län nr 285. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
3151792 – 1792Stockholms län nr 286. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3161792 – 1792Stockholms län nr 287. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3171792 – 1792Stockholms län nr 288. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3181792 – 1792Stockholms län nr 289. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
3191792 – 1792Stockholms län nr 290. Sotholms härad. 
3201793 – 1793Stockholms län nr 291. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3211793 – 1793Stockholms län nr 291 1/2. Konceptdomböcker för Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3221793 – 1793Stockholms län nr 292. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3231793 – 1793Stockholms län nr 293. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3241793 – 1793Stockholms län nr 294. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
3251793 – 1793Stockholms län nr 295. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
3261794 – 1794Stockholms län nr 296. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3271794 – 1794Stockholms län nr 297. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3281794 – 1794Stockholms län nr 298. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3291794 – 1794Stockholms län nr 299. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
3301794 – 1794Stockholms län nr 300. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
3311795 – 1795Stockholms län nr 301. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag. Bro och Vätö skeppslag. 
3321795 – 1795Stockholms län nr 302. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3331795 – 1795Stockholms län nr 303. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3341795 – 1795Stockholms län nr 304. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
3351795 – 1795Stockholms län nr 305. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
3361796 – 1796Stockholms län nr 306. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3371796 – 1796Stockholms län nr 307. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3381796 – 1796Stockholms län nr 308. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3391796 – 1796Stockholms län nr 309. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
3401796 – 1796Stockholms län nr 310. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
3411797 – 1797Stockholms län nr 311. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3421797 – 1797Stockholms län nr 312. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3431797 – 1797Stockholms län nr 313. Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3441797 – 1797Stockholms län nr 314. Vallentuna härad. 
3451797 – 1797Stockholms län nr 315. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
3461798 – 1798Stockholms län nr 316. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3471798 – 1798Stockholms län nr 317. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3481798 – 1798Stockholms län nr 318. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3491798 – 1798Stockholms län nr 319. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
3501798 – 1798Stockholms län nr 320. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
3511799 – 1799Stockholms län nr 321. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3521799 – 1799Stockholms län nr 322. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3531799 – 1799Stockholms län nr 323. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3541799 – 1799Stockholms län nr 324. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
3551799 – 1799Stockholms län nr 325.Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
3561800 – 1800Stockholms län nr 326. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3571800 – 1800Stockholms län nr 327. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3581800 – 1800Stockholms län nr 328. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3591800 – 1800Stockholms län nr 329. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
3601800 – 1800Stockholms län nr 330. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
3611801 – 1801Stockholms län nr 331. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3621801 – 1801Stockholms län nr 332. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3631801 – 1801Stockholms län nr 332 1/2. Konceptdomböcker för Frötuna och Länna skeppslag. 
3641801 – 1801Stockholms län nr 333. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3651801 – 1801Stockholms län nr 334. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
3661801 – 1801Stockholms län nr 335. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
3671802 – 1802Stockholms län nr 336. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3681802 – 1802Stockholms län nr 337. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3691802 – 1802Stockholms län nr 338. Färentuna härad, Sollentuna härad. 
3701802 – 1802Stockholms län nr 339. Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3711802 – 1802Stockholms län nr 340. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
3721802 – 1802Stockholms län nr 341. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
3731802 – 1802Stockholms län nr 342. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
3741802 – 1802Stockholms län nr 342 1/2. Konceptdomböcker för Sotholms härad. 
3751803 – 1803Stockholms län nr 343. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3761803 – 1803Stockholms län nr 344. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad, 
3771803 – 1803Stockholms län nr 345. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag. 
3781803 – 1803Stockholms län nr 346. Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3791803 – 1803Stockholms län nr 347. Ärlinghundra härad, Seminghundra häard, Lyhundra härad, Vallentuna härad. 
3801803 – 1803Stockholms län nr 348. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
3811804 – 1804Stockholms län nr 349. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3821804 – 1804Stockholms län nr 350. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3831804 – 1804Stockholms län nr 351. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3841804 – 1804Stockholms län nr 352. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
3851804 – 1804Stockholms län nr 353. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
3861805 – 1805Stockholms län nr 354. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3871805 – 1805Stockholms län nr 355. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3881805 – 1805Stockholms län nr 356. Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3891805 – 1805Stockholms län nr 357. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
3901805 – 1805Stockholms län nr 358. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
3911806 – 1806Stockholms län nr 359. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3921806 – 1806Stockholms län nr 360. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3931806 – 1806Stockholms län nr 361. Frötuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3941806 – 1806Stockholms län nr 362. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
3951806 – 1806Stockholms län nr 363. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
3961807 – 1807Stockholms län nr 364. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
3971807 – 1807Stockholms län nr 365. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
3981807 – 1807Stockholms län nr 366. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
3991807 – 1807Stockholms län nr 367. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
4001807 – 1807Stockholms län nr 368. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4011808 – 1808Stockholms län nr 369. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4021808 – 1808Stockholms län nr 370. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
4031808 – 1808Stockholms län nr 371. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
4041808 – 1808Stockholms län nr 372. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
4051808 – 1808Stockholms län nr 373. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4061809 – 1809Stockholms län nr 374. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4071809 – 1809Stockholms län nr 375. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
4081809 – 1809Stockholms län nr 376. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag. 
4091809 – 1809Stockholms län nr 377. Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
4101809 – 1809Stockholms län nr 378. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
4111809 – 1809Stockholms län nr 379. Sotholms härad, Ökeno härad, Svartlösa härad. 
4121810 – 1810Stockholms län nr 380. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4131810 – 1810Stockholms län nr 381. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
4141810 – 1810Stockholms län nr 382. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
4151810 – 1810Stockholms län nr 383. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4161810 – 1810Stockholms län nr 383 1/2. Konceptdomböcker för Seminghundra härad, 
4171810 – 1810Stockholms län nr 384. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4181811 – 1811Stockholms län nr 385. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4191811 – 1811Stockholms län nr 386. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
4201811 – 1811Stockholms län nr 387. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
4211811 – 1811Stockholms län nr 388. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
4221811 – 1811Stockholms län nr 389. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4231811 – 1811Stockholms län nr 389 1/2. Konceptdomböcker för Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4241812 – 1812Stockholms län nr 390. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4251812 – 1812Stockholms län nr 391. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
4261812 – 1812Stockholms län nr 392. Färentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
4271812 – 1812Stockholms län nr 393. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
4281812 – 1812Stockholms län nr 394. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4291812 – 1812Stockholms län nr 394 1/2. Koncept för Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4301813 – 1813Stockholms län nr 395. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4311813 – 1813Stockholms län nr 396. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
4321813 – 1813Stockholms län nr 397. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
4331813 – 1813Stockholms län nr 398. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
4341813 – 1813Stockholms län nr 399. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4351814 – 1814Stockholms län nr 400. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4361814 – 1814Stockholms län nr 401. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
4371814 – 1814Stockholms län nr 402. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
4381814 – 1814Stockholms län nr 403. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
4391814 – 1814Stockholms län nr 404. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
4401814 – 1814Stockholms län nr 405. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4411815 – 1815Stockholms län nr 406. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4421815 – 1815Stockholms län nr 407. Sjuhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
4431815 – 1815Stockholms län nr 408. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
4441815 – 1815Stockholms län nr 409. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
4451815 – 1815Stockholms län nr 410. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
4461815 – 1815Stockholms län nr 411. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4471816 – 1816Stockholms län nr 412. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4481816 – 1816Stockholms län nr 413. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
4491816 – 1816Stockholms län nr 414. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
4501816 – 1816Stockholms län nr 415. ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
4511816 – 1816Stockholms län nr 416. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4521817 – 1817Stockholms län nr 417. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4531817 – 1817Stockholms län nr 418. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
4541817 – 1817Stockholms län nr 419. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
4551817 – 1817Stockholms län nr 420. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
4561817 – 1817Stockholms län nr 421. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
4571817 – 1817Stockholms län nr 422. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4581818 – 1818Stockholms län nr 423. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4591818 – 1818Stockholms län nr 424. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
4601818 – 1818Stockholms län nr 425. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
4611818 – 1818Stockholms län nr 426. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
4621818 – 1818Stockholms län nr 427. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
4631818 – 1818Stockholms län nr 428. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4641819 – 1819Stockholms län nr 429. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4651819 – 1819Stockholms län nr 430. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
4661819 – 1819Stockholms län nr 431. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
4671819 – 1819Stockholms län nr 432. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
4681819 – 1819Stockholms län nr 433. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
4691819 – 1819Stockholms län nr 434. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4701820 – 1820Stockholms län nr 435. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4711820 – 1820Stockholms län nr 436. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
4721820 – 1820Stockholms län nr 437. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
4731820 – 1820Stockholms län nr 438. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
4741820 – 1820Stockholms län nr 439. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
4751820 – 1820Stockholms län nr 440. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4761821 – 1821Stockholms län nr 441. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4771821 – 1821Stockholms län nr 442. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
4781821 – 1821Stockholms län nr 443. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
4791821 – 1821Stockholms län nr 444. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
4801821 – 1821Stockholms län nr 445. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
4811821 – 1821Stockholms län nr 446. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4821822 – 1822Stockholms län nr 447. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4831822 – 1822Stockholms län nr 448. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
4841822 – 1822Stockholms län nr 449. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
4851822 – 1822Stockholms län nr 450. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
4861822 – 1822Stockholms län nr 451. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
4871822 – 1822Stockholms län nr 452. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4881823 – 1823Stockholms län nr 453. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4891823 – 1823Stockholms län nr 454. Sjuhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
4901823 – 1823Stockholms län nr 455. Färentuna härad, Sollentuna härad. 
4911823 – 1823Stockholms län nr 456. Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
4921823 – 1823Stockholms län nr 457. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
4931823 – 1823Stockholms län nr 458. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
4941823 – 1823Stockholms län nr 459. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
4951824 – 1824Stockholms län nr 460. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
4961824 – 1824Stockholms län nr 461. Sjuhundra härad, Närdinghundra härad. 
4971824 – 1824Stockholms län nr 462. Färentuna härad, Sollentuna skeppslag, Danderyds skeppslag. 
4981824 – 1824Stockholms län nr 463. Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
4991824 – 1824Stockholms län nr 464. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
5001824 – 1824Stockholms län nr 465. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
5011824 – 1824Stockholms län nr 466. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
5021825 – 1825Stockholms län nr 467. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
5031825 – 1825Stockholms län nr 468. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad, 
5041825 – 1825Stockholms län nr 469. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag. 
5051825 – 1825Stockholms län nr 470. Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
5061825 – 1825Stockholms län nr 471. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
5071825 – 1825Stockholms län nr 472. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
5081825 – 1825Stockholms län nr 472 1/2. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
509Stockholms län nr 473 (Saknas). 
5101826 – 1826Stockholms län nr 474. Frösåkers härad, Väddö ich Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
5111826 – 1826Stockholms län nr 475. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
5121826 – 1826Stockholms län nr 476. Färentuna härad, Sollentuna härad. 
5131826 – 1826Stockholms län nr 477. Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
5141826 – 1826Stockholms län nr 478. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
5151826 – 1826Stockholms län nr 479. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
5161826 – 1826Stockholms län nr 480. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
5171827 – 1827Stockholms län nr 481. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslagg. 
5181827 – 1827Stockholms län nr 482. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
5191827 – 1827Stockholms län nr 483. Färentuna härad, Sollentuna härad. 
5201827 – 1827Stockholms län nr 484. Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
5211827 – 1827Stockholms län nr 485. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
5221827 – 1827Stockholms län nr 486. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
5231827 – 1827Stockholms län nr 487. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
5241828 – 1828Stockholms län nr 488. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
5251828 – 1828Stockholms län nr 489. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
5261828 – 1828Stockholms län nr 490. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag. 
5271828 – 1828Stockholms län nr 491. Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
5281828 – 1828Stockholms län nr 492. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
5291828 – 1828Stockholms län nr 493. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
5301828 – 1828Stockholms län nr 494. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
5311829 – 1829Stockholms län nr 495. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
5321829 – 1829Stockholms län nr 496. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
5331829 – 1829Stockholms län nr 497. Färentuna härad, Sollentuna härad. 
5341829 – 1829Stockholms län nr 498. Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
5351829 – 1829Stockholms län nr 499. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
5361829 – 1829Stockholms län nr 500. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
5371829 – 1829Stockholms län nr 501. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
5381830 – 1830Stockholms län nr 502. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
5391830 – 1830Stockholms län nr 503. Sjuhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
5401830 – 1830Stockholms län nr 504. Färentuna härad, Sollentuna härad. 
5411830 – 1830Stockholms län nr 505. Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
5421830 – 1830Stockholms län nr 506. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
5431830 – 1830Stockholms län nr 507. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
5441830 – 1830Stockholms län nr 508. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
5451831 – 1831Stockholms län nr 509. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
5461831 – 1831Stockholms län nr 510. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
5471831 – 1831Stockholms län nr 511. Färentuna härad, Sollentuna härad. 
5481831 – 1831Stockholms län nr 512. Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
5491831 – 1831Stockholms län nr 513. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
5501831 – 1831Stockholms län nr 514. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
5511831 – 1831Stockholms län nr 515. Sotholms härad, Svartlösa härad. 
5521832 – 1832Stockholms län nr 516. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
5531832 – 1832Stockholms län nr 517. Sjuhundra härad, Lyhundra härad. 
5541832 – 1832Stockholms län nr 518. Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
5551832 – 1832Stockholms län nr 519. Färentuna härad, Sollentuna härad. 
5561832 – 1832Stockholms län nr 520. Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
5571832 – 1832Stockholms län nr 521. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
5581832 – 1832Stockholms län nr 522. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
5591832 – 1832Stockholms län nr 523. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
5601833 – 1833Stockholms län nr 524. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
5611833 – 1833Stockholms län nr 525. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
5621833 – 1833Stockholms län nr 526. Färentuna härad, Sollentuna härad. 
5631833 – 1833Stockholms län nr 527. Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
5641833 – 1833Stockholms län nr 528. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
5651833 – 1833Stockholms län nr 529. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
5661833 – 1833Stockholms län nr 530. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
5671834 – 1834Stockholms län nr 531. Frösåkers härad, Väddö och Länna skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
5681834 – 1834Stockholms län nr 532. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
5691834 – 1834Stockholms län nr 533. Färentuna härad, Sollentuna härad. 
5701834 – 1834Stockholms län nr 534. Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
5711834 – 1834Stockholms län nr 535. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
5721834 – 1834Stockholms län nr 536. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
5731834 – 1834Stockholms län nr 537. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
5741835 – 1835Stockholms län nr 538. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
5751835 – 1835Stockholms län nr 539. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
5761835 – 1835Stockholms län nr 540. Färentuna härad, Sollentuna härad. 
5771835 – 1835Stockholms län nr 541. Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
5781835 – 1835Stockholms län nr 542. Ärlinghundra härad. 
5791835 – 1835Stockholms län nr 543. Seminghundra härad. 
5801835 – 1835Stockholms län nr 544. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
5811835 – 1835Stockholms län nr 545. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
5821836 – 1836Stockholms län nr 546. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
5831836 – 1836Stockholms län nr 547. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
5841836 – 1836Stockholms län nr 548. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
5851836 – 1836Stockholms län nr 549. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, 
5861836 – 1836Stockholms län nr 550. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
5871836 – 1836Stockholms län nr 551. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
5881837 – 1837Stockholms län nr 552. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
5891837 – 1837Stockholms län nr 553. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
5901837 – 1837Stockholms län nr 554. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
5911837 – 1837Stockholms län nr 555. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
5921837 – 1837Stockholms län nr 556. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
5931837 – 1837Stockholms län nr 557. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
5941837 – 1837Stockholms län nr 557 1/2. Konceptdomböcker för Sotholms härad. 
5951838 – 1838Stockholms län nr 558. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
5961838 – 1838Stockholms län nr 559. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
5971838 – 1838Stockholms län nr 560. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
5981838 – 1838Stockholms län nr 561. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad. 
5991838 – 1838Stockholms län nr 562. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
6001838 – 1838Stockholms län nr 563. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
6011839 – 1839Stockholms län nr 564. Frösåkers härad, Väddö och Häverö Skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
6021839 – 1839Stockholms län nr 565. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
6031839 – 1839Stockholms län nr 566. Färentuna härad. 
6041839 – 1839Stockholms län nr 566 1/2. Sollentuna härad, danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
6051839 – 1839Stockholms län nr 567. Ärlinghundra härad. 
6061839 – 1839Stockholms län nr 568. Seminghundra härad. 
6071839 – 1839Stockholms län nr 569. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
6081839 – 1839Stockholms län nr 570. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
6091839 – 1839Stockholms län nr 571. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
6101840 – 1840Stockholms län nr 572. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
6111840 – 1840Stockholms län nr 573. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
6121840 – 1840Stockholms län nr 574. Ärlinghundra härad. 
6131840 – 1840Stockholms län nr 575. Seminghundra härad. 
6141840 – 1840Stockholms län nr 576. Långhundra härad, Vallentuna härad. 
6151840 – 1840Stockholms län nr 577. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
6161840 – 1840Stockholms län nr 578. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
6171841 – 1841Stockholms län nr 579. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
6181841 – 1841Stockholms län nr 580. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
6191841 – 1841Stockholms län nr 581. Ärlinghundra härad. 
6201841 – 1841Stockholms län nr 582. Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
6211841 – 1841Stockholms län nr 583. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
6221842 – 1842Stockholms län nr 584. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
6231842 – 1842Stockholms län nr 585. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
6241842 – 1842Stockholms län nr 586. Färentuna härad Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
6251842 – 1842Stockholms län nr 587. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
6261842 – 1842Stockholms län nr 588. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
6271843 – 1843Stockholms län nr 589. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
6281843 – 1843Stockholms län nr 590. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
6291843 – 1843Stockholms län nr 591. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
6301843 – 1843Stockholms län nr 592. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
6311843 – 1843Stockholms län nr 593. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
6321844 – 1844Stockholms län nr 594. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
6331844 – 1844Stockholms län nr 595. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
6341844 – 1844Stockholms län nr 596. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag 
6351844 – 1844Stockholms län nr 597. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
6361844 – 1844Stockholms län nr 598. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
6371845 – 1845Stockholms län nr 599. Frösåkers härad, Väddö och Häverö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag. 
6381845 – 1845Stockholms län nr 600. Sjuhundra härad, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Närdinghundra härad. 
6391845 – 1845Stockholms län nr 601. Färentuna härad, Sollentuna härad, Danderyds skeppslag, Åkers skeppslag, Värmdö skeppslag. 
6401845 – 1845Stockholms län nr 602. Ärlinghundra härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Vallentuna härad. 
6411845 – 1845Stockholms län nr 603. Sotholms härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
6421548 – 1633Uppsala län nr 1. 
6431548 – 1634Uppsala län nr 2. 
6441605 – 1634Uppsala län nr 3a. Svartlösa härad (1612), Färentuna härad (1612, 1613), Lagunda härad (1612, 1613, 1614), Håbo härad (1612, 1613, 1614, 1615), Sjuhundra härad (1612, 1613, 1614, 1615), Långhundra härad (1612, 1613, 1614, 1615), Danderyds skeppslag (1612, 1613), Ärlinghundra härad (1612, 1613, 1614), Bro härad (1612, 1613), Vallentuna härad (1612, 1613, 1614, 1615), Seminghundra härad (1612, 1613, 1614), Åkers skeppslag (1612), Värmdö skeppslag (1612), Ulleråkers härad (1614, 1615), Vendels och Tierps socknar (1615), Tierp och Tolfta socknar (1615), Västlands socken (1615), Tolfta socken (1615), Vendels socken (1615), Hans Larsons dombok för Tierps härad och Vendel socken (1620, 1621, 1622, 1623, 1624), Anders Humbles dombok för Tierps härad och Vendels socken (1626, 1627, 1628), Hans Larssons dombok över Tierps och Vendels härad (1630, 1631)........... Ej klar +referenser ej inlaggda 
6451605 – 1634Uppsala län nr 3b. 
6461610 – 1611Uppsala län nr 4. 
6471638 – 1638Uppsala län nr 5. Stockholms stads tänkebok, Södertälje stads rådstugurätt, Enköpings stads rådstugurätt, Sigtuna stads rådstugorätt, Norrtälje stads rådstugorätt, Värmdö socken, Åkers skeppslag, Danderyds skeppslag, Seminghundra härad, Långhundra härad, Sjuhundra härad, Vellentuna härad, Sotholms härad, Svartlösa härad, Öknebo härad, Färentuna härad, Sollentuna härad, Bro härad, Håbo härad, ärlinghundra härad, Hagunda härad, Ulleråkers härad, Vaksala härad, Bälinge härad, Lagunda härad, Trögds härad, åsunda härad, Lyhundra härad, Frötuna härad, Bro och Vätö skeppslag, Väddö skeppslag, Häverö skeppslag, Frösåkers härad, Öregrunds stads rådstugurätters dombok,
Närdinghundra härad, Rasbo härad, Norunda härad, Dannemora Film och Tegelmora socknar, Löfstads och Hållnäs socknar, Olands härad, Östhammar stads rådstugurätters dombok, Tierp och Vendels härader.
 
6481642 – 1642Uppsala län nr 6. Stockholms rådstugerätters dombok, Stockholms kämnärsrätt. Uppsala, Sigtuna rådstugerätters dombok, Enköpings rådstugerätters dombok, Norrtälje rådstugerätters dombok, Öregrund rådstugerätters dombok, Tierps och Vendels härader, Löfstads och Hållnäs socknar, Västlands socken, Film Dannemora och Tegelnora socknar, Olands härad, Norunda härad, Rasbo härad, Lyhundra härad, Frösåkers härad, Östhammar rådstugerätters dombok, Närdingshundra härad, Häverö socken, Väddö socken, Bro och Vätö skeppslag, Frötuna och Länna skeppslag, Danderyds skeppslag, Värmdö skeppslag, Sotholms härad, Svartlösa härad, Öknebo härad, Färentuna härad, Sollentuna härad, Vallentuna härad, Seminghundra härad, Långhundra härad, Sjuhundra härad, Åkers skeppslag, Trögds härad, Åsunda härad, Lagunda härad, Håbo härad, Hagunda härad, Vaksala härad, Bälinge härad, Ulleråkers härad, Bro härad, Ärlinghundra härad. 
6491642 – 1646Uppsala län nr 7. Uppsala stads rådstugurätters dombok, Sigtuna stads rådstugurätters dombok, Enköping stads rådstugurätters dombok, Öregrund stads rådstugurätters dombok,, Östhammar stads rådstugurätters dombok, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Väddö skeppslag, Häverö skeppslag, Närdinghundra härad, Frösåkers härad, Löfsta och Hållnäs socknar, Film Dannemora och Tegelnora socknar, Rasbo härad, Norunda härad, Olands härad, Öknebo härad, Sotholms härad, Värmdö socken, Riala/Åkers skeppslag, Sjuhundra härad, Långhundra härad, Seminghundra härad, Vallentuna härad, Danderyds skeppslag, Sollentuna härad, Färentuna härad, Svartlösa härad, Bro härad, Håbo härad, Ärlinghundra härad, Hagunda härad, Ulleråkers härad, Vaksala härad, Bälinge härad, Lagunda härad, Trögds härad, Åsunda härad. Tierps och Vendels härad, Gotland, Falu stads rådstugurätters dombok. 
6501640 – 1662Uppsala län nr 8. Tierp och Vendels härad, Älvkarleby socken, Västlands socken, Vendel och Björklinge socknar, Tierp och Tolfta socknar, Norunda härad, Enköpings stads rådstugurätters dombok, Hagunda härad, Rasbo härad, .... fortsätt!! 
6511640 – 1662Uppsala län nr 8 1/2. Omfattar även Stockholms län. 
6521645 – 1645Uppsala län nr 9. Olands härad, Lövsta och Hållnäs socknar, Film, Dannemora och Tegelnora socknar, Norunda härad, Rasbo härad, Åsunda härad, Bro härad, Hagunda härad, Trögd härad, Håbo härad, Vaksala härad, Lagunda härad, Ulleråker härad, Bälinge härad. 
6531647 – 1648Uppsala län nr 10. Uppsala stads rådstugurätters dombok, Sigtuna stads rådstugurätters dombok, Enköping stads rådstugurätters dombok, Södertälje stads rådstugurätters dombok, Norrtälje stads rådstugurätters dombok, Öregrund stads rådstugurätters dombok, Östhammar stads rådstugurätters dombok, Svartlösa härad, Värmdö skeppslag, Åkers skeppslag, Långhundra härad, Sjuhundra härad, Seminghundra härad, Vallentuna härad, Danderyds skeppslag, Sotholms härad, Färentuna härad, Sollentuna härad, Öknebo härad, Trögd härad, Åsunda härad, Håbo härad, Ullråker härad, Lagunda härad, Ärlinghundra härad, Vaksala härad, Hagunda härad, Bro härad, Bälinge härad, Väddö skeppslag, Lyhundra härad, Olands härad, Bro och Vätö skeppslag, Häverö skeppslag, Lövsta och Hållnäs socknar, Flm, Dannemora och Tegelnora socknar, Närdinghundra härad, Frösåker härad, Älvkarleby socken, Frötunda och Länna härad, Västlands socken, Tierp och Tolfta socknar, Tierp och Vendels härad, Västlands härad, Norunda härad, Rasbo härad, Frösåkers härad, LÄGG TILL HÄNVISNING 
6541649 – 1649Uppsala län nr 11. Uppsala stads rådstugurätters dombok, Enköping stads rådstugurätters dombok, Sigtuna stads rådstugurätters dombok, Södertälje stads rådstugurätters dombok, Öregrund stads rådstugurätters dombok, Norrtälje stads rådstugurätters dombok, Svartlösa härad, Sotholm härad, Värmdö skeppslag, Åkers skeppslag, Sjuhundra härad, Långhundra härad, Seminghundra härad, Vallentuna härad, Danderyds skeppslag, Sollentuna härad, Färentuna härad, Öknebo härad, Bro härad, Ulleråker härad, Lagunda härad, Ärlinghundra härad, Hagunda härad, Åsunda härad, Vaksala härad, Bälinge härad, Trögd härad, Håbo härad, Vendels härad, Tierps härad, Älvkarleby och Västerlands socknar, Lövsta och Hållnäs socknar, Film, Dannemora och Tegelnora socknar, Olands härad, Frösåkers härad, Närdinghundra härad, Rasbo härad, Norunda härad, Öregrund härad, Östhammar stads rådstugurätters dombok. 
6551650 – 1651Uppsala län nr 11 1/2. Södertälje stads rådstugu-och kämnersrätters domböcker, Östuna socken, Frötuna och Länna härad, Bro och Vätö skeppslag, Väddö skeppslag, Häverö skeppslag, Uppsala stads rådstugu-och kämnersrätters domböcker, Enköpings stads rådstugu- och kämnersrätters domböcker, Sigtuna stads rådstugurätters dombok, Norrtälje stads rådstugu- och kämnersrätters domböcker, Öknebo härad, Svartlösa härad, Sotholms härad, Värmdö skeppslag, Åkers skeppslag, Sjuhundra härad, Seminghundra härad, Vallentuna härad, Danderyds skeppslag, Sollentuna härad, Färentuna härad, Långhundra härad, Bälinge härad, Ulleråkers härad, Lagunda härad, Bro härad, Håbo härad, Vaksala härad, Trögds härad, Hagunda härad, Åsunda härad, Tierps härad, Lövsta och Hållnäs socknar, Frösåkers härad, Närdinghundra härad, Olands härad, Rasbo härad, Norunda härad, Tegelnora, Film och Dannemora socknar, Västlands och Älvkarleby socknar, Östuna socken, Frötuna och Länna härad, Häverö skeppslag, Väddö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag, Nyköping stads rådstugu-och kämnersrätters domböcker, Strängnäs stads rådstugurätters dombok, Torshälla stads rådstugurätters dombok, Mariefred stads rådstugurätters dombok, Trosa stads rådstugurätters dombok, Hölebo härad, Röne härad, Åttunda härad, Villåttingens härad, Jönåkers härad, Österrekarnes härad, Västerrekarnes härad, ............., Åkers härad (Södermanland), ........................, Snevringe härad, Örebro stads rådstugurätters dombok, Lindesberg stads rådstugurätters dombok, Nora stads rådstugurätters dombok, Askersunds stads rådstugurätters dombok, Noraskogs bergslag, Lindes bergslag, Ljusnars bergslag, Grythytte bergslag, Örebro härad, Sköllersta härad, Sundbo härad, Leke bergslag, Glanshammars härad, Edsbergs härad, Grimstens härad, Askers härad, ............. härad, Kumla härad. Lägg in hänvisningar!! 
6561660 – 1660Uppsala län nr 12. 
6571663 – 1663Uppsala län nr 13. 
6581664 – 1664Uppsala län nr 14. Uppsala stads rådstugurätters dombok, Sigtuna stads rådstugurätters dombok, Enköping stads rådstugurätters dombok, Norrtälje stads rådstugurätters dombok, Östhammar stads rådstugurätters dombok, Öregrund stads rådstugurätters dombok, Lyhundra härad, Frötuna och Länna härad, Bro och Vätö skeppslag, Väddö skeppslag, Häverö skeppslag, Danderyds skeppslag, Vallentuna härad, Färentuna härad, Seminghundra härad, Åkers skeppslag, Sjuhundra härad, Långhundra härad, Ärlinghundra härad, Vaksala härad, Närdinghundra härad, Olands härad, Rasbo härad, Tegelnora, Film och Dannemora socknar, Frösåkers härad, Lövsta och Hållnäs socknar, Tierps härad, Västlands socken, Älvkarleby socken, Vendels socken, Lagunda härad, Håbo härad, Trögds härad, Hagunda härad, Norunda härad, Bälinge härad, Ulleråkers härad, Åsunda härad, Sollentuna härad, Bro härad, Öknebo härad, Svartlösa härad. 
6591665 – 1665Uppsala län nr 15a. 
6601665 – 1665Uppsala län nr 15b. Upplands landsbygd. 
6611666 – 1666Uppsala län nr 16. 
6621666 – 1667Uppsala län nr 17. 
6631668 – 1668Uppsala län nr 17 1/2. Olands härad, Lövsta och Hållnäs socknar, Film, Dannemora och Tegelnora socknar, Ulleråkers härad, Bälinge härad, Åsunda härad, Håbo härad, Trögds härad, Norunda härad, Tierps härad, Vendels socken, Älvkarleby socken, Västlands socken, Rasbo härad, Lagunda härad, Hagunda härad. 
6641668 – 1669Uppsala län nr 18. 
6651669 – 1669Uppsala län nr 19. Uppsala stads rådstugu- och kämnärsrätters dombok, Enköpings stads rådstugurätters dombok, Östhammar stads rådstugurätters dombok,....................., Bälinge härad, Ulleråker härad, hagunda härad, Tierps härad, Vendels härad, Västerlands och Älvkarleby socknar, Västerlands och Tolfta socknar, Älvkarleby socken, Rasbo härad, dannemora bergslag, Dannemora, Film och Tegelnora socknar, Lövstads och Hållnäs socknar, åsunda härad, Trögds härad, Lagunda härad, Norunda härad, Olands härad. 
6661669 – 1670Uppsala län nr 20. 
6671670 – 1670Uppsala län nr 21. 
6681671 – 1671Uppsala län nr 22. 
6691671 – 1671Uppsala län nr 23. 
6701672 – 1672Uppsala län nr 24. 
6711672 – 1672Uppsala län nr 24 1/2. 
6721672 – 1674Uppsala län nr 24 1/4 (1672, 1674). 
6731673 – 1673Uppsala län nr 25. 
6741673 – 1673Uppsala län nr 26. 
6751673 – 1676Uppsala län nr 27. 
6761674 – 1674Uppsala län nr 28-28 1/2. 
6771675 – 1675Uppsala län nr 29. 
6781676 – 1676Uppsala län nr 30. 
6791676 – 1676Uppsala län nr 31. 
6801677 – 1677Uppsala län nr 32. 
6811677 – 1677Uppsala län nr 33. 
6821678 – 1678Uppsala län nr 34. 
6831678 – 1678Uppsala län nr 35. 
6841679 – 1679Uppsala län nr 36. 
6851679 – 1679Uppsala län nr 37. 
6861680 – 1680Uppsala län nr 38. 
6871680 – 1680Uppsala län nr 39. 
6881681 – 1681Uppsala län nr 40. 
6891681 – 1681Uppsala län nr 41. 
6901682 – 1682Uppsala län nr 42. 
6911683 – 1683Uppsala län nr 43. 
6921683 – 1683Uppsala län nr 44. 
6931685 – 1685Uppsala län nr 45. 
6941685 – 1685Uppsala län nr 46. 
6951686 – 1686Uppsala län nr 47. 
6961688 – 1688Uppsala län nr 48. 
6971688 – 1689Uppsala län nr 48 1/2. 
6981689 – 1689Uppsala län nr 49. 
6991690 – 1690Uppsala län nr 50. 
7001690 – 1690Uppsala län nr 51. 
7011691 – 1691Uppsala län nr 52. 
7021691 – 1691Uppsala län nr 53. 
7031692 – 1692Uppsala län nr 54. 
7041693 – 1694Uppsala län nr 55-56. 
7051695 – 1695Uppsala län nr 57. 
7061696 – 1696Uppsala län nr 58. 
7071696 – 1696Uppsala län nr 59. 
7081697 – 1697Uppsala län nr 60. 
7091697 – 1697Uppsala län nr 61. 
7101698 – 1698Uppsala län nr 62. 
7111698 – 1698Uppsala län nr 63. 
7121699 – 1699Uppsala län nr 64. 
7131699 – 1699Uppsala län nr 65. 
7141700 – 1700Uppsala län nr 66. 
7151700 – 1700Uppsala län nr 67. 
7161701 – 1701Uppsala län nr 68. 
7171701 – 1701Uppsala län nr 69. 
7181702 – 1702Uppsala län nr 70. 
7191703 – 1703Uppsala län nr 71. 
7201704 – 1704Uppsala län nr 72. 
7211704 – 1704Uppsala län nr 73. 
7221705 – 1705Uppsala län nr 74. 
7231706 – 1706Uppsala län nr 75. 
7241706 – 1706Uppsala län nr 76. 
7251707 – 1707Uppsala län nr 77. 
7261707 – 1707Uppsala län nr 78. 
7271707 – 1707Uppsala län nr 79. 
7281708 – 1708Uppsala län nr 80. 
7291708 – 1708Uppsala län nr 81. 
7301708 – 1708Uppsala län nr 82. 
7311709 – 1709Uppsala län nr 83. 
7321709 – 1709Uppsala län nr 84. 
7331709 – 1709Uppsala län nr 85. 
7341710 – 1710Uppsala län nr 86. 
7351710 – 1710Uppsala län nr 87. 
7361711 – 1711Uppsala län nr 88. 
7371711 – 1711Uppsala län nr 89. 
7381711 – 1711Uppsala län nr 90. 
7391712 – 1712Uppsala län nr 91. 
7401712 – 1712Uppsala län nr 92. 
7411713 – 1713Uppsala län nr 93. 
7421713 – 1713Uppsala län nr 93 1/4. 
7431714 – 1714Uppsala län nr 94. 
7441714 – 1714Uppsala län nr 95. 
7451715 – 1715Uppsala län nr 96. 
7461716 – 1716Uppsala län nr 97. 
7471717 – 1717Uppsala län nr 98. 
7481718 – 1718Uppsala län nr 99. 
7491719 – 1719Uppsala län nr 99 1/2. 
7501719 – 1719Uppsala län nr 100. 
7511719 – 1719Uppsala län nr 101. 
7521720 – 1720Uppsala län nr 102. 
7531721 – 1721Uppsala län nr 103. 
7541722 – 1722Uppsala län nr 104. 
7551723 – 1723Uppsala län nr 105. 
7561724 – 1724Uppsala län nr 106. 
7571725 – 1725Uppsala län nr 107. 
7581725 – 1725Uppsala län nr 108a. 
7591725 – 1725Uppsala län nr 108b. 
7601726 – 1726Uppsala län nr 109. 
7611726 – 1726Uppsala län nr 110a. 
7621726 – 1726Uppsala län nr 110b. 
7631727 – 1727Uppsala län nr 111. 
7641727 – 1727Uppsala län nr 112. 
7651728 – 1728Uppsala län nr 113. 
7661728 – 1728Uppsala län nr 114. 
7671729 – 1729Uppsala län nr 115. 
7681729 – 1729Uppsala län nr 116. 
7691730 – 1730Uppsala län nr 117. 
7701730 – 1730Uppsala län nr 118. 
7711731 – 1731Uppsala län nr 119. 
7721731 – 1731Uppsala län nr 120. 
7731732 – 1732Uppsala län nr 121. 
7741732 – 1732Uppsala län nr 122. 
7751733 – 1733Uppsala län nr 123. 
7761733 – 1733Uppsala län nr 124. 
7771734 – 1734Uppsala län nr 125. 
7781734 – 1734Uppsala län nr 126. 
7791735 – 1735Uppsala län nr 127. 
7801735 – 1735Uppsala län nr 128. 
7811735 – 1735Uppsala län nr 129. 
7821736 – 1736Uppsala län nr 130. 
7831736 – 1736Uppsala län nr 130 1/2. 
7841736 – 1736Uppsala län nr 131. 
7851737 – 1737Uppsala län nr 132. 
7861737 – 1737Uppsala län nr 133. 
7871737 – 1737Uppsala län nr 134. 
7881738 – 1738Uppsala län nr 135. 
7891738 – 1738Uppsala län nr 136. 
7901738 – 1738Uppsala län nr 137. 
7911739 – 1739Uppsala län nr 138. 
7921739 – 1739Uppsala län nr 139. 
7931739 – 1739Uppsala län nr 140. 
7941740 – 1740Uppsala län nr 141. 
7951740 – 1740Uppsala län nr 142. 
7961741 – 1741Uppsala län nr 143. 
7971741 – 1741Uppsala län nr 144. 
7981741 – 1741Uppsala län nr 145. 
7991742 – 1742Uppsala län nr 146. 
8001742 – 1742Uppsala län nr 147. 
8011742 – 1742Uppsala län nr 148. 
8021743 – 1743Uppsala län nr 149. 
8031743 – 1743Uppsala län nr 150. 
8041744 – 1744Uppsala län nr 151. 
8051744 – 1744Uppsala län nr 152. 
8061745 – 1745Uppsala län nr 153. 
8071745 – 1745Uppsala län nr 154. 
8081745 – 1745Uppsala län nr 155. 
8091746 – 1746Uppsala län nr 156. 
8101746 – 1746Uppsala län nr 157. 
8111747 – 1747Uppsala län nr 158. 
8121747 – 1747Uppsala län nr 159. 
8131747 – 1747Uppsala län nr 160. 
8141748 – 1748Uppsala län nr 161. 
8151748 – 1748Uppsala län nr 162. 
8161748 – 1748Uppsala län nr 163. 
8171748 – 1748Uppsala län nr 164. 
8181749 – 1749Uppsala län nr 165. 
8191749 – 1749Uppsala län nr 166. 
8201749 – 1749Uppsala län nr 167. 
8211750 – 1750Uppsala län nr 168. 
8221750 – 1750Uppsala län nr 169. 
8231750 – 1750Uppsala län nr 170. 
8241751 – 1751Uppsala län nr 171. 
8251751 – 1751Uppsala län nr 172. 
8261751 – 1751Uppsala län nr 173. 
8271751 – 1751Uppsala län nr 174. 
8281752 – 1752Uppsala län nr 175. 
8291752 – 1752Uppsala län nr 176. 
8301752 – 1752Uppsala län nr 177. 
8311752 – 1752Uppsala län nr 178. 
8321753 – 1753Uppsala län nr 179. 
8331753 – 1753Uppsala län nr 180. 
8341754 – 1754Uppsala län nr 181. 
8351754 – 1754Uppsala län nr 182. 
8361754 – 1754Uppsala län nr 183. 
8371754 – 1754Uppsala län nr 184. 
8381755 – 1755Uppsala län nr 185. 
8391755 – 1755Uppsala län nr 186. 
8401755 – 1755Uppsala län nr 187. 
8411755 – 1755Uppsala län nr 188. 
8421756 – 1756Uppsala län nr 189. 
8431756 – 1756Uppsala län nr 190. 
8441756 – 1756Uppsala län nr 191. 
8451757 – 1757Uppsala län nr 192. 
8461757 – 1757Uppsala län nr 193. 
8471757 – 1757Uppsala län nr 194. 
8481757 – 1757Uppsala län nr 195. 
8491758 – 1758Uppsala län nr 196. 
8501758 – 1758Uppsala län nr 197. 
8511758 – 1758Uppsala län nr 198. 
8521758 – 1758Uppsala län nr 199. 
8531759 – 1759Uppsala län nr 200. 
8541759 – 1759Uppsala län nr 201. 
8551760 – 1760Uppsala län nr 202. 
8561760 – 1760Uppsala län nr 203. 
8571760 – 1760Uppsala län nr 204. 
8581761 – 1761Uppsala län nr 205. 
8591761 – 1761Uppsala län nr 206. 
8601761 – 1761Uppsala län nr 207. 
8611761 – 1761Uppsala län nr 208. 
8621762 – 1762Uppsala län nr 209. 
8631762 – 1762Uppsala län nr 210. 
8641762 – 1762Uppsala län nr 211. 
8651762 – 1762Uppsala län nr 212. 
8661763 – 1763Uppsala län nr 213. 
8671763 – 1763Uppsala län nr 214. 
8681763 – 1763Uppsala län nr 215. 
8691764 – 1764Uppsala län nr 216. 
8701764 – 1764Uppsala län nr 217. 
8711764 – 1764Uppsala län nr 218. 
8721765 – 1765Uppsala län nr 219. 
8731765 – 1765Uppsala län nr 220. 
8741765 – 1765Uppsala län nr 221. 
8751765 – 1765Uppsala län nr 222. 
8761766 – 1766Uppsala län nr 223. 
8771766 – 1766Uppsala län nr 224. 
8781767 – 1767Uppsala län nr 225. 
8791767 – 1767Uppsala län nr 226. 
8801768 – 1768Uppsala län nr 227. 
8811768 – 1768Uppsala län nr 228. 
8821769 – 1769Uppsala län nr 229. 
8831769 – 1769Uppsala län nr 230. 
8841770 – 1770Uppsala län nr 231. 
8851770 – 1770Uppsala län nr 232. 
8861771 – 1771Uppsala län nr 233. 
8871771 – 1771Uppsala län nr 233 1/2. 
8881771 – 1771Uppsala län nr 234. 
8891772 – 1772Uppsala län nr 235. 
8901772 – 1772Uppsala län nr 236. 
8911772 – 1772Uppsala län nr 237. 
8921773 – 1773Uppsala län nr 238. 
8931773 – 1773Uppsala län nr 239. 
8941773 – 1773Uppsala län nr 240. 
8951774 – 1774Uppsala län nr 241. 
8961774 – 1774Uppsala län nr 242. 
8971774 – 1774Uppsala län nr 243. 
8981775 – 1775Uppsala län nr 244. 
8991775 – 1775Uppsala län nr 245. 
9001775 – 1775Uppsala län nr 246. 
9011776 – 1776Uppsala län nr 247. 
9021776 – 1776Uppsala län nr 248. 
9031776 – 1776Uppsala län nr 249. 
9041777 – 1777Uppsala län nr 250. 
9051777 – 1777Uppsala län nr 251. 
9061777 – 1777Uppsala län nr 252. 
9071778 – 1778Uppsala län nr 253. 
9081778 – 1778Uppsala län nr 254. 
9091779 – 1779Uppsala län nr 255. 
9101779 – 1779Uppsala län nr 256. 
9111779 – 1779Uppsala län nr 256 1/2. 
9121780 – 1780Uppsala län nr 257. 
9131780 – 1780Uppsala län nr 258. 
9141781 – 1781Uppsala län nr 259. 
9151781 – 1781Uppsala län nr 260. 
9161781 – 1781Uppsala län nr 261. 
9171782 – 1782Uppsala län nr 262. 
9181782 – 1782Uppsala län nr 263. 
9191783 – 1783Uppsala län nr 264. 
9201783 – 1783Uppsala län nr 265. 
9211784 – 1784Uppsala län nr 266. 
9221784 – 1784Uppsala län nr 267. 
9231785 – 1785Uppsala län nr 268. 
9241785 – 1785Uppsala län nr 269. 
9251786 – 1786Uppsala län nr 270. 
9261786 – 1786Uppsala län nr 271. 
9271787 – 1787Uppsala län nr 272. 
9281787 – 1787Uppsala län nr 273. 
9291788 – 1788Uppsala län nr 274. 
9301788 – 1788Uppsala län nr 275. 
9311789 – 1789Uppsala län nr 276. 
9321789 – 1789Uppsala län nr 277. 
9331789 – 1789Uppsala län nr 278. 
9341790 – 1790Uppsala län nr 279. 
9351790 – 1790Uppsala län nr 280. 
9361790 – 1790Uppsala län nr 281. 
9371791 – 1791Uppsala län nr 282. 
9381791 – 1791Uppsala län nr 283. 
9391791 – 1791Uppsala län nr 284. 
9401792 – 1792Uppsala län nr 285. 
9411792 – 1792Uppsala län nr 286. 
9421792 – 1792Uppsala län nr 287. 
9431793 – 1793Uppsala län nr 288. 
9441793 – 1793Uppsala län nr 289. 
9451794 – 1794Uppsala län nr 290. 
9461794 – 1794Uppsala län nr 291. 
9471794 – 1794Uppsala län nr 292. 
9481795 – 1795Uppsala län nr 293. 
9491795 – 1795Uppsala län nr 294. 
9501795 – 1795Uppsala län nr 295. 
9511796 – 1796Uppsala län nr 296. 
9521796 – 1796Uppsala län nr 297. 
9531796 – 1796Uppsala län nr 298. 
9541797 – 1797Uppsala län nr 299. 
9551797 – 1797Uppsala län nr 300. 
9561797 – 1797Uppsala län nr 301. 
9571798 – 1798Uppsala län nr 302. 
9581798 – 1798Uppsala län nr 303. 
9591798 – 1798Uppsala län nr 304. 
9601799 – 1799Uppsala län nr 305. 
9611799 – 1799Uppsala län nr 306. 
9621799 – 1799Uppsala län nr 307. 
9631799 – 1799Uppsala län nr 308. 
9641800 – 1800Uppsala län nr 309. 
9651800 – 1800Uppsala län nr 310. 
9661800 – 1800Uppsala län nr 311. 
9671800 – 1800Uppsala län nr 312. 
9681801 – 1801Uppsala län nr 313. 
9691801 – 1801Uppsala län nr 314. 
9701801 – 1801Uppsala län nr 315. 
9711802 – 1802Uppsala län nr 316. 
9721802 – 1802Uppsala län nr 317. 
9731802 – 1802Uppsala län nr 318. 
9741803 – 1803Uppsala län nr 319. 
9751803 – 1803Uppsala län nr 320. 
9761803 – 1803Uppsala län nr 321. 
9771804 – 1804Uppsala län nr 322. 
9781804 – 1804Uppsala län nr 323. 
9791804 – 1804Uppsala län nr 324. 
9801805 – 1805Uppsala län nr 325. 
9811805 – 1805Uppsala län nr 326. 
9821805 – 1805Uppsala län nr 327. 
9831806 – 1806Uppsala län nr 328. 
9841806 – 1806Uppsala län nr 329. 
9851806 – 1806Uppsala län nr 330. 
9861807 – 1807Uppsala län nr 331. 
9871807 – 1807Uppsala län nr 332-333. 
9881808 – 1808Uppsala län nr 334. 
9891808 – 1808Uppsala län nr 335. 
9901808 – 1808Uppsala län nr 336. 
9911809 – 1809Uppsala län nr 337. 
9921809 – 1809Uppsala län nr 338-339. 
9931810 – 1810Uppsala län nr 340. 
9941810 – 1810Uppsala län nr 341. 
9951810 – 1810Uppsala län nr 342. 
9961810 – 1810Uppsala län nr 343. 
9971811 – 1811Uppsala län nr 344. 
9981811 – 1811Uppsala län nr 345. 
9991811 – 1811Uppsala län nr 346. 
10001812 – 1812Uppsala län nr 347. 
10011812 – 1812Uppsala län nr 348. 
10021812 – 1812Uppsala län nr 349. 
10031813 – 1813Uppsala län nr 350. 
10041813 – 1813Uppsala län nr 351. 
10051813 – 1813Uppsala län nr 352. 
10061813 – 1813Uppsala län nr 353. 
10071814 – 1814Uppsala län nr 354. 
10081814 – 1814Uppsala län nr 355. 
10091814 – 1814Uppsala län nr 356. 
10101814 – 1814Uppsala län nr 357. 
10111815 – 1815Uppsala län nr 358. 
10121815 – 1815Uppsala län nr 359. 
10131815 – 1815Uppsala län nr 360. 
10141816 – 1816Uppsala län nr 361. 
10151816 – 1816Uppsala län nr 362. 
10161817 – 1817Uppsala län nr 363. 
10171817 – 1817Uppsala län nr 364. 
10181818 – 1818Uppsala län nr 365. 
10191818 – 1818Uppsala län nr 366. 
10201818 – 1818Uppsala län nr 367. 
10211819 – 1819Uppsala län nr 368. 
10221819 – 1819Uppsala län nr 369. 
10231819 – 1819Uppsala län nr 370. 
10241820 – 1820Uppsala län nr 371. 
10251820 – 1820Uppsala län nr 372. 
10261820 – 1820Uppsala län nr 373. 
10271821 – 1821Uppsala län nr 374. 
10281821 – 1821Uppsala län nr 375. 
10291821 – 1821Uppsala län nr 376. 
10301822 – 1822Uppsala län nr 377. 
10311822 – 1822Uppsala län nr 378. 
10321822 – 1822Uppsala län nr 379. 
10331823 – 1823Uppsala län nr 380. 
10341823 – 1823Uppsala län nr 381. 
10351823 – 1823Uppsala län nr 382. 
10361824 – 1824Uppsala län nr 383. 
10371824 – 1824Uppsala län nr 384. 
10381825 – 1825Uppsala län nr 385. 
10391825 – 1825Uppsala län nr 386. 
10401826 – 1826Uppsala län nr 387. 
10411826 – 1826Uppsala län nr 388. 
10421826 – 1826Uppsala län nr 389. 
10431827 – 1827Uppsala län nr 390. 
10441827 – 1827Uppsala län nr 391. 
10451827 – 1827Uppsala län nr 392. 
10461828 – 1828Uppsala län nr 393. 
10471828 – 1828Uppsala län nr 394. 
10481828 – 1828Uppsala län nr 395. 
10491829 – 1829Uppsala län nr 396. 
10501829 – 1829Uppsala län nr 397. 
10511829 – 1829Uppsala län nr 398. 
10521830 – 1830Uppsala län nr 399. 
10531830 – 1830Uppsala län nr 400. 
10541830 – 1830Uppsala län nr 401. 
10551831 – 1831Uppsala län nr 402. 
10561831 – 1831Uppsala län nr 403. 
10571831 – 1831Uppsala län nr 403 1/2. 
10581831 – 1831Uppsala län nr 404. 
10591832 – 1832Uppsala län nr 405. 
10601832 – 1832Uppsala län nr 406. 
10611832 – 1832Uppsala län nr 407. 
10621833 – 1833Uppsala län nr 408. 
10631833 – 1833Uppsala län nr 409. 
10641833 – 1833Uppsala län nr 410. 
10651834 – 1834Uppsala län nr 411. 
10661834 – 1834Uppsala län nr 412. 
10671834 – 1834Uppsala län nr 413. 
10681835 – 1835Uppsala län nr 414. 
10691835 – 1835Uppsala län nr 415. 
10701835 – 1835Uppsala län nr 416. 
10711836 – 1836Uppsala län nr 417. 
10721836 – 1836Uppsala län nr 418. 
10731836 – 1836Uppsala län nr 419. 
10741837 – 1837Uppsala län nr 420. 
10751837 – 1837Uppsala län nr 421. 
10761837 – 1837Uppsala län nr 422. 
10771838 – 1838Uppsala län nr 423. 
10781838 – 1838Uppsala län nr 424. 
10791838 – 1838Uppsala län nr 425. 
10801839 – 1839Uppsala län nr 426. 
10811839 – 1839Uppsala län nr 427. 
10821839 – 1839Uppsala län nr 428. 
10831839 – 1839Uppsala län nr 429. 
10841840 – 1840Uppsala län nr 430. 
10851840 – 1840Uppsala län nr 431. 
10861840 – 1840Uppsala län nr 432. 
10871841 – 1841Uppsala län nr 433. 
10881841 – 1841Uppsala län nr 434. 
10891841 – 1841Uppsala län nr 435. 
10901842 – 1842Uppsala län nr 436. 
10911842 – 1842Uppsala län nr 437. 
10921842 – 1842Uppsala län nr 438. 
10931843 – 1843Uppsala län nr 439. 
10941843 – 1843Uppsala län nr 440. 
10951843 – 1843Uppsala län nr 441. 
10961844 – 1844Uppsala län nr 442. 
10971844 – 1844Uppsala län nr 443. 
10981844 – 1844Uppsala län nr 444. 
10991845 – 1845Uppsala län nr 445. 
11001845 – 1845Uppsala län nr 446 
11011845 – 1845Uppsala län nr 447. 
11021591 – 1624Södermanlands län nr 1a-1b. 
11031605-1609 – 1626Södermanlands län nr 1c (1605-1609, 1626). 
11041622 – 1634Södermanlands län nr 2. 
11051624 – 1634Södermanlands län nr 3. 
11061640 – 1640Södermanlands län nr 4. 
11071640 – 1642Södermanlands län nr 5a. 
11081641 – 1643Södermanlands län nr 5b. 
11091643 – 1643Södermanlands län nr 6a. 
11101642 – 1644Södermanlands län nr 6b. 
11111648 – 1648Södermanlands län nr 7. 
11121653 – 1654Södermanlands län nr 8. 
11131655 – 1656Södermanlands län nr 8 1/2. 
11141668 – 1668Södermanlands län nr 8 2/2. 
11151671 – 1671Södermanlands län nr 9. 
11161683 – 1683Södermanlands län nr 10. 
11171686 – 1686Södermanlands län nr 11. 
11181687 – 1687Södermanlands län nr 12. 
11191687 – 1687Södermanlands län nr 12 1/2. Städerna. 
11201688 – 1688Södermanlands län nr 13. 
11211690 – 1690Södermanlands län nr 14. 
11221695 – 1695Södermanlands län nr 15. 
11231696 – 1696Södermanlands län nr 16. 
11241697 – 1697Södermanlands län nr 17. 
11251698 – 1698Södermanlands län nr 18. 
11261699 – 1699Södermanlands län nr 19. 
11271700 – 1700Södermanlands län nr 20. 
11281700 – 1706Södermanlands län nr 21. 
11291705 – 1705Södermanlands län nr 22. 
11301706 – 1706Södermanlands län nr 23. 
11311707 – 1707Södermanlands län nr 24. 
11321707 – 1707Södermanlands län nr 25. 
11331708 – 1708Södermanlands län nr 26. 
11341708 – 1708Södermanlands län nr 27. 
11351709 – 1709Södermanlands län nr 28. 
11361709 – 1709Södermanlands län nr 29. 
11371710 – 1710Södermanlands län nr 30. 
11381710 – 1710Södermanlands län nr 31. 
11391711 – 1711Södermanlands län nr 32. 
11401711 – 1711Södermanlands län nr 33. 
11411712 – 1712Södermanlands län nr 34. 
11421712 – 1712Södermanlands län nr 35. 
11431713 – 1713Södermanlands län nr 36. 
11441714 – 1714Södermanlands län nr 37. 
11451714 – 1714Södermanlands län nr 38. 
11461715 – 1715Södermanlands län nr 39. 
11471716 – 1716Södermanlands län nr 40. 
11481717 – 1717Södermanlands län nr 41. 
11491718 – 1718Södermanlands län nr 42. 
11501719 – 1719Södermanlands län nr 43. 
11511720 – 1720Södermanlands län nr 44. 
11521720 – 1720Södermanlands län nr 45. 
11531721 – 1721Södermanlands län nr 46. 
11541722 – 1722Södermanlands län nr 47. 
11551723 – 1723Södermanlands län nr 48. 
11561723 – 1723Södermanlands län nr 49. 
11571724 – 1724Södermanlands län nr 50. 
11581725 – 1725Södermanlands län nr 51. 
11591725 – 1725Södermanlands län nr 52. 
11601726 – 1726Södermanlands län nr 53. 
11611726 – 1726Södermanlands län nr 54. 
11621727 – 1727Södermanlands län nr 55. 
11631727 – 1727Södermanlands län nr 56. 
11641728 – 1728Södermanlands län nr 57. 
11651728 – 1728Södermanlands län nr 58. 
11661729 – 1729Södermanlands län nr 59. 
11671729 – 1729Södermanlands län nr 60. 
11681730 – 1730Södermanlands län nr 61. 
11691730 – 1730Södermanlands län nr 62. 
11701731 – 1731Södermanlands län nr 63. 
11711731 – 1731Södermanlands län nr 64. 
11721732 – 1732Södermanlands län nr 65. 
11731732 – 1732Södermanlands län nr 66. 
11741733 – 1733Södermanlands län nr 67. 
11751733 – 1733Södermanlands län nr 68. 
11761734 – 1734Södermanlands län nr 69. 
11771734 – 1734Södermanlands län nr 70. 
11781735 – 1735Södermanlands län nr 71. 
11791735 – 1735Södermanlands län nr 72. 
11801735 – 1735Södermanlands län nr 73. 
11811736 – 1736Södermanlands län nr 74. 
11821736 – 1736Södermanlands län nr 75. 
11831737 – 1737Södermanlands län nr 76. 
11841737 – 1737Södermanlands län nr 77. 
11851738 – 1738Södermanlands län nr 78. 
11861739 – 1739Södermanlands län nr 79. 
11871740 – 1740Södermanlands län nr 80. 
11881740 – 1740Södermanlands län nr 81. 
11891741 – 1741Södermanlands län nr 82. 
11901741 – 1741Södermanlands län nr 83. 
11911742 – 1742Södermanlands län nr 84. 
11921742 – 1742Södermanlands län nr 85. 
11931743 – 1743Södermanlands län nr 86. 
11941743 – 1743Södermanlands län nr 87. 
11951744 – 1744Södermanlands län nr 88. 
11961745 – 1745Södermanlands län nr 89. 
11971745 – 1745Södermanlands län nr 90. 
11981746 – 1746Södermanlands län nr 91. 
11991746 – 1746Södermanlands län nr 92. 
12001747 – 1747Södermanlands län nr 93. 
12011747 – 1747Södermanlands län nr 94. 
12021748 – 1748Södermanlands län nr 95. 
12031748 – 1748Södermanlands län nr 96. 
12041749 – 1749Södermanlands län nr 97. 
12051749 – 1749Södermanlands län nr 98. 
12061750 – 1750Södermanlands län nr 99. 
12071750 – 1750Södermanlands län nr 100. 
12081751 – 1751Södermanlands län nr 101. 
12091752 – 1752Södermanlands län nr 102. 
12101752 – 1752Södermanlands län nr 102 1/2. 
12111753 – 1753Södermanlands län nr 103. 
12121754 – 1754Södermanlands län nr 104. 
12131754 – 1754Södermanlands län nr 105. 
12141755 – 1755Södermanlands län nr 106. 
12151755 – 1755Södermanlands län nr 107. 
12161756 – 1756Södermanlands län nr 108. 
12171756 – 1756Södermanlands län nr 109. 
12181756 – 1756Södermanlands län nr 110. 
12191757 – 1757Södermanlands län nr 111. 
12201757 – 1757Södermanlands län nr 112. 
12211758 – 1758Södermanlands län nr 113. 
12221758 – 1758Södermanlands län nr 114. 
12231759 – 1759Södermanlands län nr 115. 
12241760 – 1760Södermanlands län nr 116. 
12251760 – 1760Södermanlands län nr 117. 
12261761 – 1761Södermanlands län nr 118. 
12271762 – 1762Södermanlands län nr 119. 
12281763 – 1763Södermanlands län nr 120. 
12291763 – 1763Södermanlands län nr 121. 
12301764 – 1764Södermanlands län nr 122. 
12311764 – 1764Södermanlands län nr 123. 
12321765 – 1765Södermanlands län nr 124. 
12331765 – 1765Södermanlands län nr 125. 
12341766 – 1766Södermanlands län nr 126. 
12351766 – 1766Södermanlands län nr 127. 
12361767 – 1767Södermanlands län nr 128. 
12371767 – 1767Södermanlands län nr 129. 
12381768 – 1768Södermanlands län nr 130. 
12391768 – 1768Södermanlands län nr 131. 
12401769 – 1769Södermanlands län nr 132. 
12411769 – 1769Södermanlands län nr 133. 
12421770 – 1770Södermanlands län nr 134. 
12431770 – 1770Södermanlands län nr 135. 
12441771 – 1771Södermanlands län nr 136. 
12451771 – 1771Södermanlands län nr 137. 
12461772 – 1772Södermanlands län nr 138. 
12471772 – 1772Södermanlands län nr 139. 
12481773 – 1773Södermanlands län nr 140. 
12491773 – 1733Södermanlands län nr 141. 
12501774 – 1774Södermanlands län nr 142. 
12511774 – 1774Södermanlands län nr 143. 
12521775 – 1775Södermanlands län nr 144. 
12531776 – 1776Södermanlands län nr 145. 
12541776 – 1776Södermanlands län nr 146. 
12551777 – 1777Södermanlands län nr 147. 
12561778 – 1778Södermanlands län nr 148. 
12571779 – 1779Södermanlands län nr 149. 
12581780 – 1780Södermanlands län nr 150. 
12591780 – 1780Södermanlands län nr 150 1/2. 
12601781 – 1781Södermanlands län nr 151. 
12611781 – 1782Södermanlands län nr 152. 
12621782 – 1782Södermanlands län nr 153. 
12631783 – 1783Södermanlands län nr 154. 
12641784 – 1784Södermanlands län nr 155. 
12651785 – 1785Södermanlands län nr 156. 
12661786 – 1786Södermanlands län nr 157. 
12671787 – 1787Södermanlands län nr 158. 
12681788 – 1788Södermanlands län nr 159. 
12691789 – 1789Södermanlands län nr 160. 
12701789 – 1789Södermanlands län nr 161. 
12711790 – 1790Södermanlands län nr 162. 
12721791 – 1791Södermanlands län nr 163. 
12731792 – 1792Södermanlands län nr 164. 
12741793 – 1793Södermanlands län nr 165. 
12751794 – 1794Södermanlands län nr 166. 
12761795 – 1795Södermanlands län nr 167. 
12771796 – 1796Södermanlands län nr 168. 
12781797 – 1797Södermanlands län nr 169. 
12791798 – 1798Södermanlands län nr 170. 
12801798 – 1798Södermanlands län nr 171. 
12811799 – 1799Södermanlands län nr 172. 
12821800 – 1800Södermanlands län nr 173. 
12831800 – 1800Södermanlands län nr 174. 
12841801 – 1801Södermanlands län nr 175. 
12851801 – 1801Södermanlands län nr 176. 
12861802 – 1802Södermanlands län nr 177. 
12871802 – 1802Södermanlands län nr 178. 
12881803 – 1803Södermanlands län nr 179. 
12891803 – 1803Södermanlands län nr 180. 
12901804 – 1804Södermanlands län nr 181. 
12911804 – 1804Södermanlands län nr 182. 
12921805 – 1805Södermanlands län nr 183. 
12931805 – 1805Södermanlands län nr 184. 
12941806 – 1806Södermanlands län nr 185. 
12951806 – 1806Södermanlands län nr 186 (utlånad 20.11.1992 - åter 2015.06.18) 
12961807 – 1807Södermanlands län nr 187. 
12971807 – 1807Södermanlands län nr 188. 
12981808 – 1808Södermanlands län nr 189. 
12991808 – 1808Södermanlands län nr 190. 
13001809 – 1809Södermanlands län nr 191. 
13011809 – 1809Södermanlands län nr 192. 
13021810 – 1810Södermanlands län nr 193. 
13031810 – 1810Södermanlands län nr 194. 
13041810 – 1813Södermanlands län nr 194a. Västra Rekarne härad samt vissa konceptdomböcker m.m. 
13051810 – 1812Södermanlands län nr 194b. Östra Rekarne härad samt vissa konceptdomböcker m.m. 
13061810 – 1813Södermanlands län nr 194c. Daga och Åkers härader samt vissa konceptdomböcker m.m. 
13071810 – 1813Södermanlands län nr 194d. Selebo härad samt vissa konceptdomböcker m.m. 
13081811 – 1811Södermanlands län nr 195. 
13091811 – 1811Södermanlands län nr 196. 
13101812 – 1812Södermanlands län nr 197. 
13111812 – 1812Södermanlands län nr 198. 
13121813 – 1813Södermanlands län nr 198 1/2. 
13131813 – 1813Södermanlands län nr 199. 
13141814 – 1814Södermanlands län nr 200. 
13151814 – 1814Södermanlands län nr 201. 
13161815 – 1815Södermanlands län nr 202. 
13171815 – 1815Södermanlands län nr 203. 
13181816 – 1816Södermanlands län nr 204. 
13191816 – 1816Södermanlands län nr 205. 
13201817 – 1817Södermanlands län nr 206. 
13211817 – 1817Södermanlands län nr 207. 
13221817 – 1817Södermanlands län nr 208. 
13231818 – 1818Södermanlands län nr 209. 
13241818 – 1818Södermanlands län nr 210. 
13251818 – 1818Södermanlands län nr 211. 
13261819 – 1819Södermanlands län nr 212. 
13271819 – 1819Södermanlands län nr 213. 
13281819 – 1819Södermanlands län nr 214. 
13291820 – 1820Södermanlands län nr 215. 
13301820 – 1820Södermanlands län nr 216. 
13311820 – 1820Södermanlands län nr 217. 
13321821 – 1821Södermanlands län nr 218. 
13331821 – 1821Södermanlands län nr 219. 
13341821 – 1821Södermanlands län nr 220. 
13351822 – 1822Södermanlands län nr 221. 
13361822 – 1822Södermanlands län nr 222. 
13371823 – 1823Södermanlands län nr 223. 
13381823 – 1823Södermanlands län nr 224. 
13391823 – 1823Södermanlands län nr 225. 
13401824 – 1824Södermanlands län nr 226. 
13411824 – 1824Södermanlands län nr 227. 
13421825 – 1825Södermanlands län nr 228. 
13431825 – 1825Södermanlands län nr 229. 
13441826 – 1826Södermanlands län nr 230. 
13451826 – 1826Södermanlands län nr 231. 
13461827 – 1827Södermanlands län nr 232. 
13471827 – 1827Södermanlands län nr 233. 
13481828 – 1828Södermanlands län nr 234. 
13491828 – 1828Södermanlands län nr 235. 
13501829 – 1829Södermanlands län nr 236. 
13511829 – 1829Södermanlands län nr 237. 
13521830 – 1830Södermanlands län nr 238. 
13531830 – 1830Södermanlands län nr 239. 
13541831 – 1831Södermanlands län nr 240. 
13551831 – 1831Södermanlands län nr 241. 
13561832 – 1832Södermanlands län nr 242. 
13571832 – 1832Södermanlands län nr 243. 
13581833 – 1833Södermanlands län nr 244. 
13591833 – 1833Södermanlands län nr 245. 
13601834 – 1834Södermanlands län nr 246. 
13611834 – 1834Södermanlands län nr 247. 
13621835 – 1835Södermanlands län nr 248. 
13631835 – 1835Södermanlands län nr 249. 
13641836 – 1836Södermanlands län nr 250. 
13651836 – 1836Södermanlands län nr 251. 
13661837 – 1837Södermanlands län nr 252. 
13671837 – 1837Södermanlands län nr 253. 
13681838 – 1838Södermanlands län nr 254. 
13691838 – 1838Södermanlands län nr 255. 
13701839 – 1839Södermanlands län nr 256. 
13711839 – 1839Södermanlands län nr 257. 
13721840 – 1840Södermanlands län nr 258. 
13731840 – 1840Södermanlands län nr 259. 
13741841 – 1841Södermanlands län nr 260. 
13751841 – 1841Södermanlands län nr 261. 
13761841 – 1841Södermanlands län nr 262. 
13771842 – 1842Södermanlands län nr 263. 
13781842 – 1842Södermanlands län nr 264. 
13791843 – 1843Södermanlands län nr 265. 
13801843 – 1843Södermanlands län nr 266. 
13811844 – 1844Södermanlands län nr 267. 
13821844 – 1844Södermanlands län nr 268. 
13831845 – 1845Södermanlands län nr 269. 
13841845 – 1845Södermanlands län nr 270. 
13851649 – 1649Gotlands län nr 1a. 
13861648, 1653 – 1654Gotlands län nr 1b. 
13871688 – 1689Gotlands län nr 1 1/2 
13881698, 1699 – 1701Gotlands län nr 2. 
13891704 – 1704Gotlands län nr 3. 
13901705 – 1706Gotlands län nr 4. 
13911707 – 1708Gotlands län nr 5. 
13921709 – 1709Gotlands län nr 6. 
13931710 – 1711Gotlands län nr 7. 
13941712 – 1712Gotlands län nr 8. 
13951713 – 1713Gotlands län nr 9. 
13961714 – 1715Gotlands län nr 10. 
13971716 – 1716Gotlands län nr 11. 
13981717 – 1718Gotlands län nr 12. 
13991719 – 1720Gotlands län nr 13. 
14001721 – 1722Gotlands län nr 14. 
14011723 – 1723Gotlands län nr 15. 
14021724 – 1724Gotlands län nr 16. 
14031725 – 1725Gotlands län nr 17. 
14041726 – 1726Gotlands län nr 18. 
14051727 – 1727Gotlands län nr 19. 
14061728 – 1728Gotlands län nr 20. 
14071729 – 1729Gotlands län nr 21. 
14081730 – 1730Gotlands län nr 22. 
14091731 – 1731Gotlands län nr 23. 
14101732 – 1732Gotlands län nr 24. 
14111733 – 1733Gotlands län nr 25. 
14121734 – 1734Gotlands län nr 26. 
14131735 – 1735Gotlands län nr 27. 
14141736 – 1736Gotlands län nr 28. 
14151737 – 1737Gotlands län nr 29. 
14161738 – 1738Gotlands län nr 30. 
14171739 – 1739Gotlands län nr 31. 
14181740 – 1740Gotlands län nr 32. 
14191741 – 1741Gotlands län nr 33. 
14201742 – 1742Gotlands län nr 34. 
14211743 – 1743Gotlands län nr 35. 
14221744 – 1744Gotlands län nr 36. 
14231745 – 1745Gotlands län nr 37. 
14241746 – 1746Gotlands län nr 38. 
14251747 – 1747Gotlands län nr 39. 
142