Kronheim, Emil  (1890 – 1971)

Person

KategoriPerson (släkt, samlare)
HistorikEmil Kronheim (1890-1971) föddes i Guttstadt, Tyskland. Han studerade vid Lehreanstalt für die Wissenschaft des Judentums i Berlin samt studerade även historia, klassiska språk och filosofi vid universitetet i Berlin. Under första världskriget tjänstgjorde han som fältrabbin hos 18:e armén, 1919-1923 var han andre rabbin i Dortmund och 1925-1926 verkade han som religionslärare i Frankfurt am Main. Mellan åren 1926-1963 verkade Emil Kronheim som rabbin vid Mosaiska församlingen i Stockholm.

Hänvisningar till orter
Stockholms kommun (Verksamhetsort)
Tyskland (Födelseort)
ReferenskodSE/RA/6118