bild
Arkiv

Hörselskadades Riksförbund


Grunddata

ReferenskodSE/RA/730118
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/nPFYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
85,4 Hyllmeter  (Omfång kontrollmätt 2013-02-21, uppdaterad med efterleverans 2013-12-04/Mikaela Nybohm)
20 Ljudupptagningar 
19 Videoupptagningar 
24 Teckningar, målningar 
54 Affischer 
Datering
19202017(Tidsomfång)
19202003(Huvudsaklig tid)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd), F-exp/pärm, Efterleverans 2013
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm, 1998
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Arninge, Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Hörselskadades riksförbund (1921)
Alternativa namn: Svenska föreningen för dövas väl  (1921 – 1947)
Alternativa namn: Hörselfrämjandet  (1947 – 1957)
Alternativa namn: Hörselfrämjandets riksförbund  (1957 – 1990)
Alternativa namn: HFR
Alternativa namn: HRF
Kategori: Förening. Ej klassificerade föreningar (Handikapp)

Innehåll

Allmän anmärkningVolym K1:7-9 samt ljud- och videokassetter tillhörande K1:5 (Kongress 1980)
saknades vid inventering 2015.
Inledning (äldre form)HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND

INLEDNING

Initiativtagaren till den verksamhet som senare blev Hörselfrämjandets Riksförbund (HfR) var Gerda Meyerson. Uppslaget till denna fick hon på en resa till Köpenhamn, där hon studerade arbetet vid en skola för lomhörda. I september 1920 publicerade hon ett upprop i pressen och i februari följande år bildades Svenska föreningen för dövas väl. År 1947 ändrades namnet till Hörselfrämjandet. Gemensamt för hela landet leddes verksamheten av en centralstyrelse. Under denna löd föreningens apparatsamling och byrå i Stockholm, som med stöd av statsanslag bl a ombesörjde hörselundersökningar och utprovning av hörapparater. År 1957 ändrades namnet ännu en gång till Hörselfrämjandets Riksförbund. Syftet med föreningen var att bl a ordna kurser i labiologi (läppavläsning), samt att ge hörselskadade barn den särskilda utbildning de behövde. Vidare skulle man genom bildningsverksamhet och föreningsliv bryta den isolering som ofta blev följden av hörselnedsättning.

Gerda Meyerson startade även en syateljé och lappcentral för att ge arbete åt döva kvinnor. Från denna versamhet finns dock endast kassaböckerna bevarade (se serie G 4). År 1925 startade föreningen i Stockholm Skolan för döva småbarn, som mottog lomhörda och döva barn i åldrarna 4-8 år. Endast fragment, samlade i en ämnesordnad serie (F 2), finns bevarade.

Tyngdpunkten i arkivet utgörs av serierna årsmötes-, styrelse- och AU/VU-protokoll med bilagor. Dessa finns bevarade från 1920 (serie A 1). Verksamhetsberättelserna återfinns från 1921, dels som bilagor till protokollen (serie A 1), dels tryckta i förbundets tidning (serie L 3). Korrespondensserierna E 1 - E 3 företer en del luckor, framför allt från de tidigare åren. Även räkenskaperna är fragmentariskt bevarade, men dessa ger ändå en glimt av Hörselfrämjandets skiftande verksamhet från äldre tid (serierna G 1-G 5). Vidare bör Hörselfrämjandets omfattande pressklippsamling från 1920 till 1973 nämnas (serie L 1) samt serierna under Ö (övriga handlingar) där bl a Hörselfrämjandets ungdomssektion återfinns.

Arkivet har ordnats och förtecknats av Birgitta Norman, Hörselfrämjandet, under handledning av undertecknad. Arkivet deponerades i Riksarkivet i december 1986 (dnr L 2/87).

Maija Runcis


Hörselfrämjandets Riksförbund ändrade 1990 namn till Hörselskadades Riksförbund (HRF).

Arkivet kompletterades i september 1993 med handlingar från tiden 1976-1984 (dnr 54-4522-93). En senare efterleverans deponerades i januari 1998 tillsammans med material från Unga Hörselskadade (dnr 54-40-98). Dessa handlingar inordnades i arkivet och förtecknades av Kaarina Stigell under 1993 respektive 1998.2002 inkom en efterleverans omfattande 23,5 hm oförtecknade handlingar, i huvudsak räkenskapshandlingar. 2013-11-29 inkom en efterleverans omfattande 24,1 hm handlingar som har förtecknats in i arkivet.

I februari 2014 blev efterleveransen från 2002 (RA 256-2002/3011) ordnad av Lale Svensson, samtidigt som de förtecknade delarna av efterleverans från 2013 (RA 256-2013/04771) skrevs in i Arkis.

Gallringsbara räkenskaper som ingick i leveransen som inkom 2002 har gallrats i enligt med överenskommelse med Hörselskadades Riksförbund, se ärende 256-2015/08112.

Mikaela Nybohm 2016-11-10

I maj 2018 inkom en ny efterleverans (RA 256-2018/1619) omfattande 28 hm handlingar A4. Därutöver affischer, originalteckningar, skioptikonbilder, fotografier, diabilder och filmer. Efterleveransen inskriven av Barbro Kvist Dahlstedt.

Barbro Kvist Dahlstedt 2018-06-01

Tillgänglighet

DepositionJa

Kontroll

Senast ändrad2019-02-27 15:45:24