bild
Arkiv

Spånga kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0015
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/J4lSEEX7OKM1JY6ozvQSq7
Omfång
82,95 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Spånga församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning: SSA 15aFörteckning

över

Spånga församlings

kyrkoarkiv
ArkivhistorikSPÅNGA KYRKOARKIV
Spånga utgjordes fram till 1939-01-01, då pastoratsgemenskapen upphörde , tillsammans med annexförsamlingen Järfälla ett konsistoriellt pastorat i Västra Roslags kontrakt av Uppsala ärkestift. Järfälla socken har redan från början haft egna ministerialböcker. Vissa serier har dock tidvis förts gemensamt för båda församlingarna och finns nu i Spånga kyrkoarkiv.

Vid början av 1900-talet får Spånga mer och mer förstadskaraktär och en mängd villasamhällen växer upp i olika delar av socknen. Dessa bildade så småningom självständiga kommunala enheter: Duvbo blev municipalsamhälle 1903-07-03, Bromsten 1904-06-10, Solhem 1908-04-03, Hässelby Villastad 1913-03-07 och Flysta 1915-12-10. Andra samhällen är Nälsta, Vinsta, Råstahem, Ursvik, Sundby, Lunda och Lillskogen. Särskilda församlingsböcker har måst uppläggas undan för undan för dessa villasamhällen.

Hässelby Villastad har således egen församlingsbok fr.o.m. 1904, egna ministerialböcker fr.o.m. 1926-01-01, då samhället blev köping. I praktiken kom Hässelby att fungera som ett eget kyrkobokföringsdistrikt, men blev det inte formellt förrän 1949-05-01. Hässelby blev egen församling 1962-01-01.

1949-01-01 inkorporerades större delen av Spånga med Stockholms stad. Övriga delar av socknen införlivades med Sollentuna köping, Solna stad och Sundbybergs stad. Förteckningen över de avskilda områdena ser ut på följande sätt:
Till Sollentuna köping:
Hela: Kymlinge 1:2, 1:3, 1:5, 1:6, 1:8, 1:9, Kasbytorp 1:1, Nykrogen 1:1, Silverdal 1:1, 1:2.
Delar av: Kymlinge 1:1, 2:1, 3:1, Ervinge 1:3, 2:3, 3:1, 4:3, 5:3, 6:3, Linvävartorp 1:1.

Till Solna stad:
Hela: Råsta hage 1:1, Råstahem (egnahemsområde)
Del av: Råsta 1:1, 2:1.

Till Sundbybergs stad:
Område I
Hela: Duvbo municipalsamhälle, Långlöt 1:1-5, Risna 1:1, 2:1, 3:1, Solvalla 1:1, Duvbotomten 1:1, Epidemisjukhuset 1:1, Epidemitomten 1:1, Risna transformatorstation 1:1, Sundbyberg begravningsplats 2:1.
Del av: Rinkeby 1:10, 1:11, Ursvik 3:1.
Område III
Hela: Duvebol 1:2
Läderbacka 1:1.
Råsta skoltomt 1:1
Ursvik nr 4 (Lilla Ursviks agglomeration), Ör nr. 1.
Del av: Råsta 1:1, 2:1.

Vällingby förde egna ministerialböcker m.m. fr.o.m. 1953-01-01 men blev eget kyrkobokföringsdistrikt först 1966-01-01. Egen församling 1974-01-01.
Kista förde under namnet Norra Järva egna ministerialböcker m.m. från 1974-01-01 – 1975-12-30. Eget kyrkobokföringsdestrikt blev Kista 1976-01-01 och egen församling 1980-01-01.

Hässelby, Vällingby och Kista har under tiden de haft egen kyrkobokföring fungerat som egna arkivbildare. För att visa detta har handlingarna därifrån inom varje huvudavdelning fått bilda egna serier.
Spånga kyrkogårdsnämnd, omfattande Spånga och Hässelby kyrkogårdar.

Vid utarbetande av denna arkivförteckning för Spånga församling har serierna A-F ändrat beteckningar.

Kyrkobokföringen i Spånga kommer på allvar i gång först 1702 då serien av ministerialböcker börjar. Räkenskapsserien finns dock bevarade ända från 1605. Husförhörslängderna samt in- och utflyttningslängderna börjar med år 1710.

Församlingens äldre kyrkoarkivalier inlevererades 1904 till Uppsala landsarkiv till vilket sedan tilläggsleveranser skedde 1911, 1912, 1932 och 1946. I oktober 1949 översändes de i Uppsala förvarade delarna av församlingens arkiv till Stockholm stadsarkiv.

Gallring:
Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Sekretess:
Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.

1999-12-31 skildes Svenska kyrkan från Staten och detta innebar att hela arkivet måste avslutas och nybildas fr.o.m. 2000-01-01.

Arkivbeskrivningen kompletterad av arkivarie Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2022-03-25

Ämnesord

Ämnesord, ort
Spånga församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2022-03-25 10:45:19