Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Vällingby kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/6028
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/F19yRmXNQuZ0y00qBSz04B
ExtraID6029
Omfång
32,7 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Vällingby församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

ArkivhistorikVÄLLINGBY KYRKOARKIV
Historik:
Spånga församling inrättade år 1953 en särskild pastorsexpedition i det område som snart skulle bebyggas och utvecklas till förorten Vällingby. Kyrkoarkivet har därför egna folk- och kyrkobokföringsserier fr.o.m. detta år. 1966 blev området formellt ett eget kyrkobokföringsdestrikt inom Spånga församling. I början av 1970-talet bedömde man så att församlingen fått allt för många medlemmar och att det därför var motiverat att bryta ut områdena kring Vällingby till en egen församling. Församlingen bildades 1874 med namnet Vällingby församling och med Widar Hedin som kyrkoherde. 1999-12-31 skiljdes kyrkan från staten och arkivet från Vällingby församling avslutades inför leverans till stadsarkivet i Stockholm jämlik arkivlagen (SFS 1990:782) och nybildas fr.o.m. 2000-01-01.

Församlingens huvudkyrka är S:t Tomas kyrkan i Vällingby centrum som invigdes år 1960 (beslut om att bygga i fullmäktige i april 1956). Den ritades av Peter Celsing (1920-1974) och är tänkt att likna ett kloster med en klosterträdgård i mitten. Konstnärliga utsmyckningar gjordes bl.a. av de internationellt erkända konstnärerna Einar Forseth och Bror Hjorth. Frågan handlades av en byggnadskommitté vars handlingar har förtecknats i Vällingby kyrkoarkiv (serie O I). 1976 invigdes en fristående tillbyggnad till kyrkan: ”församlingshuset”. Åren 1953-1959 firades gudstjänster i en kyrksal på Ångermannagatan. Församlingen har även haft verksamhet i Grimsta, Nälsta, Kälvesta och församlingsgården i Råckersta. Redan i slutet av 1960-talet inleddes ett ekumenistiskt samarbete med missionsförsamlingen i Västerortskyrkan inom ramen för Vällingby ekumeniska råd som fortfarande pågår.

Fastigheter:
Församlingen äger endast en fastighet – S:t Tomas kyrkan med fastighetsbeteckningen Ordet 1 (ursprungligen kv. Kartritaren). Övrig verksamhet har ordnats i hyrda lokaler. Församlingen har ingen kyrkogård eller kolumbarium. Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm sköts av kommunen. Inga gravregister finns därför i kyrkoarkivet.

Arbetsuppgifter:
Gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission (”de fyra benen”)
Förvärv och skötsel av byggnader och inventarier
Personal- och ekonomiadministration. Fram till 1990 var Stockholms församlingsdelegerade arbetsgivare för församlingens personal. Därefter finns personaldossierer i församlingsarkivet med begynnelseåret 1991. All dokumentation av löner och pensioner (bl.a. lönespecifikationer) behålls i församlingen.

ADB-system:
Bokföring 1986-
Löneadministration (KLÖS)
Inventariebok (SAK) 1995-
Ministerialböcker, medlems- och verksamhetsregister (Kbok från Sema) fr.o.m. 1991-07-01.

Sökingångar:
Arkivförteckning upprättad 2006 och äldre förteckningar (serie N)
Ritningsregister upprättat 2006 (serie O I)
Kronologiska diarier (G VII)

Litteraturtips:
Galli, Fabio: Sankt Tomas kyrka Vällingby 1953-1959: arkitekt Peter Celsing.
Nilsson, Stefan: S:t Tomas: Vällingby (fotobok)
Ridderstedt: Adversus populum: Peter Celsing och Sigurd Lewrentz sakralarkitektur (1998)

Beslut om gallring och bevarande:
Riksarkivets gallringsbeslut nr. 343
Serie A 1988:19 rörande gallring av räkenskaper
Serie A 1990:105 rörande gallring av övriga handlingar
RA-MS 1997:64 rörande förteckningsplan och bindning
RA-MS 1997:65 rörande gallring

Gallring:
Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Sekretess:
Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.

Arkivbeskrivningen kompletterad av arkivarie Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2022-03-25
Allmän anmärkningPålysningar för S:t Tomaskyrkan. Pålysningar 1974-1975 har gallrats. Med kungörelser av döpta, vigda och avlidna.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Vällingby församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad2003-07-04 00:00:00
Senast ändrad2022-03-25 10:47:06