bild
Arkiv

Knutby kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ULA/10529
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ARr6bDX9rH6cxG02H087k3
ExtraID10529
Omfång
13,7 Hyllmeter 
Datering
16742000(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar kan omfattas av sekretess.
En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
ArkivinstitutionLandsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
Arkivbildare/upphov
Knutby församling (– 1999)
Kategori: Statlig myndighet. Övriga statliga regionala och lokala myndigheter
 
Knutby Missionskrets syförening (1922 – 1950)
Kategori: Förening
 
Knutby ungdomssyförening (1948 – 1956)
Kategori: Förening
 
Knutby kyrkliga syförening (1922 – 1981)
Kategori: Förening
 
Rådakretsens syförening (1946 – 1970)
Kategori: Förening

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr ULA/10529Förteckning

över

Knutby kyrkoarkiv
Inledning (äldre form)PM

rörande Knutby kyrkoarkivKnutby kyrkoarkivs handlingar från omkring år 1860 har ordnats och förtecknats i samarbete mellan pastors- ämbetet och landsarkivet i Uppsala under tiden dec. 1962 till juli 1964. Utkast till förteckning av serierna A-G har upprättats i pastorsämbetet, medan de lösa handlingarna ur övriga serier inlånats till lands- arkivet, där de ordnats och förtecknats av underteck- nad, delvis med utgångspunkt från äldre förtecknings- arbete av kyrkoherdarna W. Brusewitz och E. Söderlund. Det har ansetts lämpligt att låta serierna börja med volymnummer 1 utan hänsyn till de äldre, i landsarkivet förvarade delarna av arkivet.

I samband med ordningsarbetet har två paket med inflyttningsavier från tiden 1921-1947 samt ungefär
1 hylldecimeter andra handlingar från tiden före 1952 utgallrats i enlighet med gällande föreskrifter. För underlättande av kommande gallring har i flera fall upplagts en huvudserie, som skall bevaras, och en efter viss frist gallringsbar serie, vilka vanligen beteck- nats med a respektive b.

Handlingar härrörande från Knutby folk- och fort- sättningsskolor före år 1932, då särskild skolstyrelse inrättades, har inordnats i arkivet som en särskild avdelning, K IV c.

I landsarkivets bokbinderi har utförts renovering av tre kartor samt vissa smärre lagningar av skadade handlingar. Kartprotfölj och kapslar har tillverkats, buntning och signering har utförts. Etiketter har utskrivits även för de delar av arkivbeståndet, som ej inlånats till landsarkivet.

Uppsala i landsarkivet i juli 1964.

Clara Nevéus
fil.lic.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Knutby församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad1989-03-01 00:00:00
Senast ändrad2021-11-12 15:37:44